PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
  • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 

Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :

 

Untitled Document
NO.
BIDANG PENGAJIAN
PUSAT PENILAIAN APEL
MQA
WOU
OUM
UUM
UTM
1.
 Seni Persembahan
 
*✔
2.
 Kejuruteraan Komunikasi
 
*✔
3.
 Kejuruteraan Awam
 
*✔
4.
 Kejuruteraan Kimia
 
*✔
5.
 Keselamatan dan Perlindungan
 
*✔
6.
 Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 
*✔
7.
 Hospitaliti dan Pelancongan      
*✔
8.
 Pengajian Strategi Dan Pertahanan      
*✔
9.
 Hiasan Dalaman      
*✔
10.
 Sains
 
11.
 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
12.
 Pengajian Media
13.
 Kewartawanan
 
14.
 Komunikasi Visual
 
15.
 Komunikasi Media
 
16.
 Pengajian Islam
17.
 Kaunseling
18.
 Pengurusan dan Perniagaan
19.
 Teknologi Maklumat
20.
 Pendidikan
21.
 Sains Komputer
 
22.
 Sistem Maklumat
 
 
23.
 Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
   
 
24.
 Kejuruteraan Elektronik
   
 
25.
 Kejuruteraan Perisian
   
 
26.
 Kejuruteraan Elektrik      
 
27.
 Kejuruteraan Bahan      
 
28.
 Psikologi
   
 
29.
 Pengajian Polisi      
 
30.
 Perakaunan      
 
 
Nota:
* Ujian Aptitude akan dikendalikan oleh Universiti Rakan (UR) yang dilantik oleh MQA seperti berikut:
      1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
      2. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Calon dikehendaki memilih Pusat Ujian Aptitude yang telah ditetapkan oleh UR semasa membuat permohonan secara atas talian.

 

   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
  • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
  • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
  • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
  • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :

 

Untitled Document
NO.
FIELD OF STUDIES
APEL ASSESSMENT CENTRE
MQA
WOU
OUM
UUM
UTM
1.
 Performing Arts
 
*✔
2.
 Communication Engineering
 
*✔
3.
 Civil Engineering
 
*✔
4.
 Chemical Engineering
 
*✔
5.
 Security and Protection
 
*✔
6.
 Food Service Management
 
*✔
7.
 Hospitality and Tourism      
*✔
8.
 Strategic and Defence Studies      
*✔
9.
 Interior Design      
*✔
10.
 Science
 
11.
 Occupational Safety and Health
12.
 Media Studies
13.
 Journalism
 
14.
 Visual Communication
 
15.
 Mass Communication
 
16.
 Islamic Studies
17.
 Counseling
18.
 Management and Business
19.
 Information Technology
20.
 Education
21.
 Computer Science
 
22.
 Information Systems
 
 
23.
 Mechanical and Manufacturing Engineering
   
 
24.
 Electronic Engineering
   
 
25.
 Software Engineering
   
 
26.
 Electrical Engineering      
 
27.
 Material Engineering      
 
28.
 Psychology
   
 
29.
 Policy Study      
 
30.
 Accounting      
 
 
Notes:
* Aptitude Test will be handled by the Universiti Rakan(UR). The UR's appointed by MQA are as follows:
      1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
      2. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Candidates are required to select the Aptitude Test Center set by the Universiti Rakan when making the online application.
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)