PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
  • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 

Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :

 

Untitled Document
NO.
BIDANG PENGAJIAN
PUSAT PENILAIAN APEL
MQA
WOU
OUM
1.
 Perniagaan
2.
 Seni Persembahan
*✔
3.
 Teknologi Maklumat
4.
 Pendidikan
5.
 Pengurusan
6.
 Sains
7.
 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
8.
 Pengajian Media
9.
 Kewartawanan
10.
 Komunikasi Visual
11.
 Komunikasi Media
12.
 Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
13.
 Kejuruteraan Elektronik
14.
 Kejuruteraan Komunikasi
*✔
15.
 Kejuruteraan Awam
*✔
16.
 Kejuruteraan Kimia
*✔
17.
 Kejuruteraan Perisian
18.
 Sains Komputer
19.
 Sistem Maklumat
 
Nota:
* Ujian Aptitude akan dikendalikan oleh Universiti Rakan (UR) yang dilantik oleh MQA iaitu Universiti Teknologi MARA (UiTM).

 

   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
  • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
  • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
  • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
  • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :

 

Untitled Document
NO.
FIELD OF STUDIES
APEL ASSESSMENT CENTRE
MQA
WOU
OUM
1.
 Business
2.
 Performing Arts
*✔
3.
 Information Technology
4.
 Education
5.
 Management
6.
 Science
7.
 Occupational Safety and Health
8.
 Media Studies
9.
 Journalism
10.
 Visual Communication
11.
 Mass Communication
12.
 Mechanical and Manufacturing Engineering
13.
 Electronic Engineering
14.
 Communication Engineering
*✔
15.
 Civil Engineering
*✔
16.
 Chemical Engineering
*✔
17.
 Software Engineering
18.
 Computer Science
19.
 Information Systems
 
Notes:
* The Aptitude Test will be conducted by the Universiti Rakan (UR) appointed by MQA, Universiti Teknologi MARA (UiTM).
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)