PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
  • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 

Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :

 

Untitled Document
NO.
BIDANG PENGAJIAN
PUSAT PENILAIAN APEL
MQA
WOU
OUM
UUM
1.
 Seni Persembahan
 
*✔
2.
 Kejuruteraan Komunikasi
 
*✔
3.
 Kejuruteraan Awam
 
*✔
4.
 Kejuruteraan Kimia
 
*✔
5.
 Keselamatan dan Perlindungan
 
*✔
6.
 Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 
*✔
7.
 Hospitaliti dan Pelancongan      
*✔
8.
 Pengajian Strategi Dan Pertahanan      
*✔
9.
 Reka Bentuk Dalaman      
*✔
10.
 Sains
 
11.
 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
12.
 Pengajian Media
13.
 Kewartawanan
 
14.
 Komunikasi Visual
 
15.
 Komunikasi Media
 
16.
 Pengajian Islam
17.
 Kaunseling
18.
 Perniagaan
19.
 Teknologi Maklumat
20.
 Pendidikan
21.
 Pengurusan
22.
 Sains Komputer
 
23.
 Sistem Maklumat
   
24.
 Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
     
25.
 Kejuruteraan Elektronik
     
26.
 Kejuruteraan Perisian
     
27.
 Psikologi
     
 
Nota:
* Ujian Aptitude akan dikendalikan oleh Universiti Rakan (UR) yang dilantik oleh MQA seperti berikut:
      1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Calon dikehendaki memilih Pusat Ujian Aptitude yang telah ditetapkan oleh UR semasa membuat permohonan secara atas talian.

 

   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
  • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
  • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
  • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
  • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :

 

Untitled Document
NO.
FIELD OF STUDIES
APEL ASSESSMENT CENTRE
MQA
WOU
OUM
UUM
1.
 Performing Arts
 
*✔
2.
 Communication Engineering
 
*✔
3.
 Civil Engineering
 
*✔
4.
 Chemical Engineering
 
*✔
5.
 Security and Protection
 
*✔
6.
 Food Service Management
 
*✔
7.
 Hospitality and Tourism      
*✔
8.
 Strategic and Defence Studies      
*✔
9.
 Interior Design      
*✔
10.
 Science
 
11.
 Occupational Safety and Health
12.
 Media Studies
13.
 Journalism
 
14.
 Visual Communication
 
15.
 Mass Communication
 
16.
 Islamic Studies
17.
 Counseling
18.
 Business
19.
 Information Technology
20.
 Education
21.
 Management
22.
 Computer Science
 
23.
 Information Systems
   
24.
 Mechanical and Manufacturing Engineering
     
25.
 Electronic Engineering
     
26.
 Software Engineering
     
27.
 Psychology
     
 
Notes:
* The Aptitude Test will be conducted by the Universiti Rakan (UR) appointed by MQA as follows:
      1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Candidates are required to select the Aptitude Test Centre set by UR during online application.
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)