PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
 • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
 • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
 • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
 • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 
Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :
 • Perniagaan;
 • Seni Persembahan;
 • Teknologi Maklumat;
 • Pendidikan;
 • Pengurusan;
 • Sains;
 • Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan;
 • Pengajian Media;
 • Kewartawanan;
 • Komunikasi Visual;
 • Komunikasi Media;
 • Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan;
 • Kejuruteraan Elektronik;
 • Kejuruteraan Komunikasi;
 • Kejuruteraan Awam;
 • Kejuruteraan Kimia;
 • Kejuruteraan Perisian;
 • Sains Komputer; dan
 • Sistem Maklumat
 
   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
 • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
 • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
 • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
 • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :
 • Business;
 • Performing Arts;
 • Information Technology;
 • Education;
 • Management;
 • Science;
 • Occupational Safety and Health;
 • Media Studies;
 • Journalism;
 • Visual Communication;
 • Mass Communication;
 • Mechanical and Manufacturing Engineering;
 • Electronic Engineering;
 • Communication Engineering;
 • Civil Engineering;
 • Chemical Engineering;
 • Software Engineering;
 • Computer Science; and
 • Information Systems
 
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx / A91xxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)