PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
  • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 

Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :

 

Untitled Document
NO.
BIDANG PENGAJIAN
PUSAT PENILAIAN APEL
MQA
WOU
OUM
1.
 Seni Persembahan
*✔
2.
 Kejuruteraan Komunikasi
*✔
3.
 Kejuruteraan Awam
*✔
4.
 Kejuruteraan Kimia
*✔
5.
 Keselamatan dan Perlindungan
*✔
6.
 Pengurusan Perkhidmatan Makanan
*✔
7.
 Hospitaliti dan Pelancongan    
*✔
8.
 Sains
9.
 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
10.
 Pengajian Media
11.
 Kewartawanan
12.
 Komunikasi Visual
13.
 Komunikasi Media
14.
 Pengajian Islam
15.
 Kaunseling
16.
 Perniagaan
17.
 Teknologi Maklumat
18.
 Pendidikan
19.
 Pengurusan
20.
 Sains Komputer
21.
 Sistem Maklumat
 
22.
 Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
   
23.
 Kejuruteraan Elektronik
   
24.
 Kejuruteraan Perisian
   
25.
 Psikologi
   
 
Nota:
* Ujian Aptitude akan dikendalikan oleh Universiti Rakan (UR) yang dilantik oleh MQA iaitu Universiti Teknologi MARA (UiTM).

 

   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
  • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
  • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
  • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
  • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :

 

Untitled Document
NO.
FIELD OF STUDIES
APEL ASSESSMENT CENTRE
MQA
WOU
OUM
1.
 Performing Arts
*✔
2.
 Communication Engineering
*✔
3.
 Civil Engineering
*✔
4.
 Chemical Engineering
*✔
5.
 Security and Protection
*✔
6.
 Food Service Management
*✔
7.
 Hospitality and Tourism    
*✔
8.
 Science
9.
 Occupational Safety and Health
10.
 Media Studies
11.
 Journalism
12.
 Visual Communication
13.
 Mass Communication
14.
 Islamic Studies
15.
 Counseling
17.
 Business
18.
 Information Technology
19.
 Education
20.
 Management
21.
 Computer Science
22.
 Information Systems
 
23.
 Mechanical and Manufacturing Engineering
   
24.
 Electronic Engineering
   
25.
 Software Engineering
   
26.
 Psychology
   
 
Notes:
* The Aptitude Test will be conducted by the Universiti Rakan (UR) appointed by MQA, Universiti Teknologi MARA (UiTM).
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)