Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Perlis
Alamat : Lot Aras G-3, Blok S1, Kompleks Desa Siswa
02100 Padang Besar
Perlis.No Tel : 04-9493000
No Faks : 04-9493314
E-Mel : info@kuips.edu.my
Laman Web : www.kuips.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Muamalah
(MQA/FA4110)
50 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 29/05/2015
2 Asasi Pengajian Islam
(MQA/FA6032)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 14/02/2017
3 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA4103)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/12/2016
4 Diploma Pengajian Islam
(MQA/FA4858)
90 221 (Religion) Mulai 19/09/2017
5 Diploma Syariah
(MQA/FA4859)
90 221 (Religion) Mulai 19/09/2017
6 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4311)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/01/2018
 
CetakCetak