Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Swasta | Kolej/Institusi

 


Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 15 Oktober 2019. Jumlah program mendapat Perakuan Akreditasi terkini adalah sebanyak 3387.

Nama IPTS:
 

English Version     

BIL
NAMA IPTS NEGERI
394
Sekolah Kejururawatan Hospital Fatimah
Perak
395
Taylor's College (Petaling Jaya)
Selangor
396
The One Academy Penang
Pulau Pinang
 
Awal Rekod | 25 Rekod Sebelum | Rekod Selepas | Akhir Rekod