Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Alamat :
35900 Tanjong Malim
Perak.No Tel : 05-450 6000
No Faks : 05-458 2670
E-Mel : akademik@upsi.edu.my
Laman Web : www.upsi.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan
 11839
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/03/2007 07/2008
2 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 11840
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/03/2007 07/2008
3 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Awal Kanak-kanak) Dengan Kepujian
 10054
Sarjana Muda 143 (Training for preschool teachers) 30/09/2002 10/2002
4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) Dengan Kepujian
 10062
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
5 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) Dengan Kepujian
 10061
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi) Dengan Kepujian
 10051
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 06/2002
7 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) Dengan Kepujian
 10052
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 10/2002
8 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) Dengan Kepujian
 11154
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
9 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) Dengan Kepujian
 10059
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
10 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Keusahawanan Dan Perdagangan) Dengan Kepujian
 11156
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
11 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) Dengan Kepujian
 10066
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
12 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Multimedia) Dengan Kepujian
 11159
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
13 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Muzik) Dengan Kepujian
 10064
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) Dengan Kepujian
 11152
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 26/06/2007 07/2007
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) Dengan Kepujian
 10055
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 30/09/2002 10/2002
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Moral) Dengan Kepujian
 11153
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 07/2005
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Dengan Kepujian
 10063
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) Dengan Kepujian
 10053
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 30/09/2002 06/2000
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Perniagaan) Dengan Kepujian
 10058
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/03/2000 06/2000
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) Dengan Kepujian
 10057
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 09/03/2000 06/2000
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Psikologi Sukan) Dengan Kepujian
 11150
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 15/02/2005 12/2005
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Kejurulatihan) Dengan Kepujian
 11155
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 15/02/2005 12/2005
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) Dengan Kepujian
 10060
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) Dengan Kepujian
 10067
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) Dengan Kepujian
 10050
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 13/09/2002 10/2002
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) Dengan Kepujian
 10056
Sarjana Muda 144 (Training for teachers at basic levels) 30/09/2002 10/2002
27 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni Komunikasi Visual) Dengan Kepujian
 11158
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
28 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) Dengan Kepujian
 10065
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 17/08/1998 05/1997
29 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian
 10068
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17/08/1998 05/1997
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Rekabentuk Berkomputer) Dengan Kepujian
 11151
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/02/2005 12/2005
31 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Malaysia dengan Pendidikan
 11700
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 27/09/2007 12/2007
32 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik) Dengan Pendidikan (Kepujian)
 11157
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 16/02/2006 07/2006
33 Diploma Pendidikan
 11652
- 141 (Teaching and Training) NA 2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bahasa Inggeris
 MQA/FA2643
Diploma 92 224 (Other Languages) 19/07/2012 NIL
2 Diploma Keusahawanan
 MQA/FA0322
Diploma 91 345 (Management and Administration) 07/04/2015 NIL
3 Diploma Muzik
 MQA/FA0321
Diploma 93 212 (Music and Performing Arts) 21/05/2013 NIL
4 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA10549
Diploma 92 143 (Training for preschool teachers) 12/01/2018 NIL
5 Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan
 MQA/FA0316
Diploma 90 214 (Design) 21/05/2013 NIL
6 Diploma Sains
 MQA/FA0318
Diploma 90-92 440 (Physical Science (broad programmes)) 31/05/2013 NIL
7 Diploma Sains (Matematik)
 MQA/FA0317
Diploma 91 461 (Mathematics) 30/05/2013 NIL
8 Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet)
 MQA/FA1971
Diploma 92 481 (Computer Science) 21/09/2015 NIL
9 Diploma Tari
 MQA/FA2527
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) 01/08/2016 NIL
10 Diploma Teater
 MQA/FA2526
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) 01/08/2016 NIL
11 Diploma Teknologi Makmal
 MQA/FA0357
Diploma 91 545 (Applied science) 25/11/2013 NIL
12 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan
 MQA/FA6116
Sarjana Muda 136 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) dengan Kepujian
 MQA/FA4460
Sarjana Muda 125 481 (Computer Science) 03/04/2014 NIL
14 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 MQA/FA6114
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 01/11/2019
15 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA6115
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
16 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 MQA/FA4340
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 04/11/2013 NIL
17 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Biologi) dengan Kepujian
 MQA/FA3640
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/04/2013 NIL
18 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA3638
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
19 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Ekonomi Rumah Tangga) dengan Kepujian
 MQA/FA6118
Sarjana Muda 131 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
20 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Fizik) dengan Kepujian
 MQA/FA3642
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
21 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Geografi) dengan Kepujian
 MQA/FA6124
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 01/11/2019
22 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kemahiran Hidup) dengan Kepujian
 MQA/FA6119
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 01/11/2019
23 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kimia) dengan Kepujian
 MQA/FA3641
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
24 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Matematik) dengan Kepujian
 MQA/FA6126
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 01/11/2019
25 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA6122
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
26 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA3637
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 11/03/2013 NIL
27 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) dengan Kepujian
 MQA/FA6117
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
28 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Perakaunan) dengan Kepujian
 MQA/FA6120
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
29 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Pertanian) dengan Kepujian
 MQA/FA3639
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) 15/04/2013 NIL
30 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA6121
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) dengan Kepujian
 MQA/FA6125
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah) dengan Kepujian
 MQA/FA6123
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 30/06/2017
33 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8047
Sarjana Muda 133 144 (Training for teachers at basic levels) 26/06/2015 30/06/2019
34 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Seni) dengan Kepujian
 MQA/FA6127
Sarjana Muda 130 141 (Teaching and Training) 09/12/2014 01/11/2019
35 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 MQA/FA1171
Sarjana Muda 137 344 (Accounting and Taxation) 01/02/2018 NIL
36 Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan Kepujian
 MQA/FA0323
Sarjana Muda 127 311 (Psychology) 25/07/2014 NIL
37 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Animasi) dengan Kepujian
 MQA/FA4343
Sarjana Muda 125 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
38 Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk (Pengiklanan) dengan Kepujian
 MQA/FA4342
Sarjana Muda 125 213 (Audio-visual techniques and media production) 08/04/2014 NIL
39 Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Psikologi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA0850
Sarjana Muda 122 813 (Sports) 04/04/2016 31/01/2021
40 Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kejurulatihan) dengan Kepujian
 MQA/FA1172
Sarjana Muda 121 813 (Sports) 27/07/2017 NIL
41 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari) dengan Kepujian
 MQA/FA0320
Sarjana Muda 122 212 (Music and Performing Arts) 01/08/2016 NIL
42 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Teater) dengan Kepujian
 MQA/FA0319
Sarjana Muda 125 212 (Music and Performing Arts) 01/08/2016 NIL
43 Sarjana Muda Sains Sukan (Rehabilitasi Sukan) dengan Kepujian
 MQA/FA4341
Sarjana Muda 120 813 (Sports) 24/07/2014 NIL
44 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonometrik)
 MQA/FA5787
Sarjana NA 314 (Economics) 29/04/2013 NIL
45 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA5774
Sarjana NA 314 (Economics) 29/04/2013 NIL
46 Ijazah Sarjana Ekonomi
Nama Lama : Ijazah Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan)
 MQA/FA5773
Sarjana NA 314 (Economics) 29/04/2013 NIL
47 Ijazah Sarjana Muzik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muzik (Komposisi)
 MQA/FA6023
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 29/04/2013 NIL
48 Ijazah Sarjana Muzik
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muzik (Persembahan)
 MQA/FA6024
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 29/04/2013 NIL
49 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5954
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
50 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bahasa Melayu)
 MQA/FA5955
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
51 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5913
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
52 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5932
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
53 Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kauseling)
 MQA/FA5914
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
54 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5793
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
55 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5791
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
56 Ijazah Sarjana Pendidikan (Biologi)
 MQA/FA5792
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
57 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5758
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
58 Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5759
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
59 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Ekonomi)
 MQA/FA5760
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
60 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5790
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
61 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5788
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
62 Ijazah Sarjana Pendidikan (Fizik)
 MQA/FA5789
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
63 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5957
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
64 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5958
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
65 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5797
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
66 Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5798
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
67 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Kimia)
 MQA/FA5799
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
68 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5995
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
69 Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5996
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
70 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Komputeran Internet)
 MQA/FA5997
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
71 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5923
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
72 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik Sekolah Rendah)
 MQA/FA5924
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
73 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5794
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
74 Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5795
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
75 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Matematik)
 MQA/FA5796
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
76 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5989
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
77 Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5990
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
78 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Multimedia)
 MQA/FA5991
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
79 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5929
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
80 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5907
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
81 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pedagogi)
 MQA/FA5908
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
82 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5917
Sarjana 42 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
83 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5918
Sarjana 42 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
84 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5934
Sarjana NA 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
85 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5736
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
86 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5933
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
87 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5915
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
88 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5916
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
89 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5919
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
90 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5920
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
91 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5935
Sarjana NA 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
92 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5959
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
93 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5960
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
94 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5961
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
95 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5927
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
96 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5903
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
97 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5904
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
98 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5752
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
99 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5753
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
100 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5754
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
101 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5755
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
102 Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5756
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
103 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5757
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
104 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5930
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
105 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5909
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
106 Ijazah Sarjana Pendidikan (Penilaian Pendidikan)
 MQA/FA5910
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
107 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5761
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
108 Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5762
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
109 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perakaunan)
 MQA/FA5763
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
110 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan)
 MQA/FA5764
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) 29/04/2013 NIL
111 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5928
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
112 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5905
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
113 Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5906
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
114 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5925
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
115 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sekolah Rendah)
 MQA/FA5926
Sarjana 42 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
116 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5746
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
117 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5744
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
118 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/FA5745
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
119 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Seni)
 MQA/FA5998
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
120 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5921
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
121 Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5922
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
122 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA5936
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
123 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5931
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
124 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5911
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
125 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5912
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
126 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5992
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
127 Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5993
Sarjana 42 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
128 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA5994
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
129 Ijazah Sarjana Pendidikan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pendidikan Muzik
 MQA/FA6020
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
130 Ijazah Sarjana Pendidikan Muzik
 MQA/FA9559
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 05/07/2017 NIL
131 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Keusahawanan)
 MQA/FA5765
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
132 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pemasaran)
 MQA/FA5766
Sarjana NA 342 (Marketing and Advertising) 29/04/2013 NIL
133 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA5769
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
134 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5786
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
135 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Strategik)
 MQA/FA5767
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
136 Ijazah Sarjana Pengurusan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan (Pengurusan Sumber Manusia)
 MQA/FA5768
Sarjana NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
137 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA5775
Sarjana 42 340 (Business and Administration) 29/04/2013 NIL
138 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Kewangan Islam)
 MQA/FA5770
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) 29/04/2013 NIL
139 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Kewangan)
 MQA/FA5771
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 29/04/2013 NIL
140 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan Pengurusan)
 MQA/FA5772
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 29/04/2013 NIL
141 Ijazah Sarjana Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Perakaunan (Perakaunan)
 MQA/FA5785
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) 29/04/2013 NIL
142 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bahan Termaju)
 MQA/FA5889
Sarjana NA 441 (Physics) 29/04/2013 NIL
143 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA5900
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 29/04/2013 NIL
144 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi Persekitaran)
 MQA/FA5800
Sarjana NA 422 (Environmental Science) 29/04/2013 NIL
145 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik Bahan)
 MQA/FA5892
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
146 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA5902
Sarjana NA 441 (Physics) 29/04/2013 NIL
147 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Grafik Berkomputer dan Animasi)
 MQA/FA6005
Sarjana NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
148 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Instrumentasi)
 MQA/FA5891
Sarjana NA 441 (Physics) 29/04/2013 NIL
149 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Internet dan Pengkomputan Web)
 MQA/FA6008
Sarjana NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
150 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA6007
Sarjana NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
151 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia Analisis)
 MQA/FA5887
Sarjana NA 442 (Chemistry) 29/04/2013 NIL
152 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA5901
Sarjana NA 442 (Chemistry) 29/04/2013 NIL
153 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Pendidikan Teknikal dan Vokasional)
 MQA/FA5949
Sarjana NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 29/04/2013 NIL
154 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6027
Sarjana NA 761 (Child care and youth services) 29/04/2013 NIL
155 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Psikologi)
 MQA/FA5947
Sarjana NA 311 (Psychology) 29/04/2013 NIL
156 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Kognitif)
 MQA/FA5948
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) 29/04/2013 NIL
157 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sains Pertanian)
 MQA/FA5950
Sarjana NA 621 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
158 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sebatian Semulajadi)
 MQA/FA5888
Sarjana NA 442 (Chemistry) 29/04/2013 NIL
159 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Sistem Maklumat dan Pengurusan)
 MQA/FA6006
Sarjana NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
160 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Statistik Gunaan)
 MQA/FA5890
Sarjana NA 462 (Statistics) 29/04/2013 NIL
161 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Tenaga Boleh Diperbaharui)
 MQA/FA5893
Sarjana NA 441 (Physics) 29/04/2013 NIL
162 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Toksikologi)
 MQA/FA5886
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) 29/04/2013 NIL
163 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains Sukan (Kejurulatihan Sukan)
 MQA/FA5748
Sarjana NA 813 (Sports) 29/04/2013 NIL
164 Ijazah Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains Sukan (Psikologi Sukan)
 MQA/FA5747
Sarjana NA 813 (Sports) 29/04/2013 NIL
165 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bacaan)
 MQA/FA5982
Sarjana NA 222 (Languages) 29/04/2013 NIL
166 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Bahasa Arab)
 MQA/FA5986
Sarjana NA 224 (Other Languages) 29/04/2013 NIL
167 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Drama dan Teater Melayu)
 MQA/FA5966
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
168 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Geografi)
 MQA/FA5733
Sarjana NA 443 (Earth Science) 29/04/2013 NIL
169 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Islam)
 MQA/FA5964
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) 29/04/2013 NIL
170 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Melayu Klasik)
 MQA/FA5965
Sarjana NA 223 (National Language) 29/04/2013 NIL
171 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Moden)
 MQA/FA5980
Sarjana NA 222 (Languages) 29/04/2013 NIL
172 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Kesusasteraan Tamil)
 MQA/FA5988
Sarjana NA 224 (Other Languages) 29/04/2013 NIL
173 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Komunikasi)
 MQA/FA5963
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
174 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pendidikan Moral)
 MQA/FA5743
Sarjana NA 226 (Philosophy and Ethics) 29/04/2013 NIL
175 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Malaysia)
 MQA/FA5742
Sarjana NA 227 (History, philosophy and related subjects) 29/04/2013 NIL
176 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Penulisan Kreatif)
 MQA/FA5981
Sarjana NA 222 (Languages) 29/04/2013 NIL
177 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Peradaban Melayu)
 MQA/FA6029
Sarjana NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 29/04/2013 NIL
178 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara)
 MQA/FA5732
Sarjana NA 227 (History, philosophy and related subjects) 29/04/2013 NIL
179 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia)
 MQA/FA5731
Sarjana NA 227 (History, philosophy and related subjects) 29/04/2013 NIL
180 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Syariah)
 MQA/FA5734
Sarjana NA 221 (Religion) 29/04/2013 NIL
181 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Tatabahasa Melayu)
 MQA/FA5962
Sarjana NA 223 (National Language) 29/04/2013 NIL
182 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Usuluddin)
 MQA/FA5735
Sarjana NA 221 (Religion) 29/04/2013 NIL
183 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Etnomuzikologi)
 MQA/FA6021
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 29/04/2013 NIL
184 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Budaya)
 MQA/FA6004
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
185 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Komunikasi Visual)
 MQA/FA6001
Sarjana NA 213 (Audio-visual techniques and media production) 29/04/2013 NIL
186 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Kraf)
 MQA/FA6003
Sarjana NA 215 (Craft Skills) 29/04/2013 NIL
187 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Muzik Popular)
 MQA/FA6022
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) 29/04/2013 NIL
188 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Rekabentuk)
 MQA/FA6002
Sarjana NA 214 (Design) 29/04/2013 NIL
189 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Sejarah Seni)
 MQA/FA6000
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
190 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Pengajian Seni Halus)
 MQA/FA5999
Sarjana NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
191 Ijazah Sarjana Sastera
Nama Lama : Ijazah Sarjana Seni (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6009
Sarjana NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
192 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/FA5945
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
193 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bioteknologi Persekitaran)
 MQA/FA5898
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) 29/04/2013 NIL
194 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)
 MQA/FA5784
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) 29/04/2013 NIL
195 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Etnomuzikologi)
 MQA/FA6026
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) 29/04/2013 NIL
196 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Geografi)
 MQA/FA5737
Ijazah Kedoktoran NA 443 (Earth Science) 29/04/2013 NIL
197 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Internet dan Pengkomputan Web)
 MQA/FA6018
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
198 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejurulatihan Sukan)
 MQA/FA5751
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) 29/04/2013 NIL
199 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Keusahawanan)
 MQA/FA5780
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
200 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pemasaran)
 MQA/FA5781
Ijazah Kedoktoran NA 342 (Marketing and Advertising) 29/04/2013 NIL
201 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pembangunan Sumber Manusia)
 MQA/FA5783
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
202 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Awal Kanak-kanak)
 MQA/FA5942
Ijazah Kedoktoran NA 143 (Training for preschool teachers) 29/04/2013 NIL
203 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Bahasa Melayu)
 MQA/FA5983
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
204 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Biologi)
 MQA/FA5896
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
205 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)
 MQA/FA5778
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
206 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Fizik)
 MQA/FA5894
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
207 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5741
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
208 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kesusasteraan Melayu)
 MQA/FA5984
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
209 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Khas)
 MQA/FA5943
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
210 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Kimia)
 MQA/FA5895
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
211 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA5897
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
212 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Multimedia)
 MQA/FA6010
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
213 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Muzik)
 MQA/FA6025
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
214 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Pedagogi)
 MQA/FA5939
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
215 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA5777
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
216 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Perakaunan)
 MQA/FA5779
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
217 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Sains Sukan)
 MQA/FA5749
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
218 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Sekolah Rendah)
 MQA/FA5944
Ijazah Kedoktoran NA 144 (Training for teachers at basic levels) 29/04/2013 NIL
219 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Seni)
 MQA/FA6012
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
220 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknikal dan Vokasional)
 MQA/FA5951
Ijazah Kedoktoran NA 146 (Training for teachers of vocational subjects) 29/04/2013 NIL
221 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Instruksional)
 MQA/FA5941
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
222 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pendidikan Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6011
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
223 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA5985
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
224 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Budaya)
 MQA/FA6015
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 29/04/2013 NIL
225 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Kurikulum)
 MQA/FA5937
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
226 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Sejarah Seni)
 MQA/FA6014
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) 29/04/2013 NIL
227 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengajian Seni Halus)
 MQA/FA6013
Ijazah Kedoktoran NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
228 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengukuran Pendidikan)
 MQA/FA5940
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
229 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Pendidikan)
 MQA/FA5776
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
230 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia)
 MQA/FA5782
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) 29/04/2013 NIL
231 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Peradaban Melayu)
 MQA/FA6030
Ijazah Kedoktoran NA 312 (Sociology and Cultural Studies) 29/04/2013 NIL
232 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja)
 MQA/FA6028
Ijazah Kedoktoran NA 761 (Child care and youth services) 29/04/2013 NIL
233 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA5938
Ijazah Kedoktoran NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/04/2013 NIL
234 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi Sukan)
 MQA/FA5750
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) 29/04/2013 NIL
235 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Psikologi)
 MQA/FA5946
Ijazah Kedoktoran NA 311 (Psychology) 29/04/2013 NIL
236 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Pertanian)
 MQA/FA5952
Ijazah Kedoktoran NA 621 (Crop and livestock production) 29/04/2013 NIL
237 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sejarah)
 MQA/FA5738
Ijazah Kedoktoran NA 225 (History and Archaelogy) 29/04/2013 NIL
238 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sistem Maklumat dan Pengurusan)
 MQA/FA6017
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
239 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Statistik Gunaan)
 MQA/FA5899
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) 29/04/2013 NIL
240 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Studio Seni Halus)
 MQA/FA6019
Ijazah Kedoktoran NA 211 (Fine Arts) 29/04/2013 NIL
241 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Syariah)
 MQA/FA5740
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) 29/04/2013 NIL
242 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Instruksional)
 MQA/FA6016
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) 29/04/2013 NIL
243 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Usuluddin)
 MQA/FA5739
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) 29/04/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak