Quality Assurance Documents

SALURAN KOMEN/CADANGAN BAGI DOKUMEN JAMINAN KUALITI


Tuan/Puan,

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) mengalu-alukan maklum balas terhadap proses pembangunan dokumen jaminan kualiti dan kandungan dokumen. Maklum balas ini membantu MQA dalam menambah baik proses pembangunan dan dokumen jaminan kualiti yang diterbitkan.

Bagi meluaskan lagi medium maklum balas kepada pihak berkepentingan, MQA telah menyediakan saluran KOMEN/CADANGAN di laman web Dokumen Jaminan Kualiti (Quality Assurance Documents, QAD) MQA (http://www2.mqa.gov.my/QAD/) menerusi ruangan berikut:

 1. CADANGAN umum (halaman utama QAD)
 2. KOMEN/CADANGAN spesifik (halaman setiap jenis dokumen jaminan kualiti)

 3. Sehubungan itu, tuan/puan dialu-alukan untuk mengemukakan sebarang maklum balas terhadap proses pembinaan dokumen jaminan kualiti, kandungan dokumen jaminan kualiti ataupun cadangan pembinaan dokumen jaminan kualiti baharu.

  Terima kasih.


  KOMEN/CADANGAN BAGI DOKUMEN JAMINAN KUALITI

  1. Institusi Pelajar Majikan
   Lain-lain     Sila nyatakan:
  2. *Ruangan yang bertanda adalah wajib diisi.