Quality Assurance Documents

Laporan

Bil. Dokumen Muat turun

1.

Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2013)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

2.

Laporan Tinjauan Pelaksanaan Diploma Supplement di Malaysia (2014)

 

Malay Version

3.

Laporan Kajian Keberkesanan Standard Program Kepada Pihak Berkepentingan (2016)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

4.

Laporan Soal Selidik Penerimaan dan Pencapaian Pelajar APEL di PPT (2016)

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

5.

Laporan APEL(A) 2017

 

Malay Version

Kaji Selidik

Bil. Dokumen Muat turun

1.