Quality Assurance Documents

Standard Program

Standard program adalah dokumen yang dibina sebagai rujukan kepada pihak berkepentingan bagi membantu pembangunan program dalam bidang tertentu, yang meliputi semua tahap: dari sijil hingga ijazah kedoktoran.

Dokumen ini menggariskan ciri-ciri yang menggambarkan standard minimum yang boleh diterima pakai oleh pemberi pendidikan tinggi (PPT) dalam menawarkan program. Ia merangkumi sembilan bidang jaminan kualiti iaitu matlamat program dan hasil pembelajaran; reka bentuk dan penyampaian kurikulum; penilaian pembelajaran pelajar; pemilihan pelajar; staf akademik; sumber pendidikan; pemantauan dan semakan program; kepimpinan, governan dan pentadbiran; dan penambahbaikan kualiti secara berterusan.

Standard program dibentuk oleh panel dengan konsultasi PPT awam dan swasta, kementerian dan badan berkanun berkaitan, badan profesional, industri berkaitan dan pelajar. Standard program wajib dipatuhi dalam menjalankan program akademik.

Berikut adalah senarai dokumen standard program .

Bil. Standard Program Pekeliling/Surat Dokumen Harga

1.

Bahasa

Pekeliling Bil. 3/2019

Versi Bahasa Inggeris

 

 

2.

Bioteknologi

Pekeliling Bil. 1/2009

Pekeliling Bil. 2/2019

 Versi Bahasa Inggeris(2nd Edition)

 

3.

Diploma Pembantu Pembedahan Pergigian

Pekeliling Bil. 1/2018

Versi Bahasa Inggeris

4.

Hospitaliti dan Pelancongan

Pekeliling Bil. 3/2012

Surat Makluman Bil. 2/2012

Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Surat Pekeliling Bil.7/2019

Versi Bahasa Inggeris
Versi Bahasa Inggeris(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

5.

Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan

Pekeliling Bil. 2/2011
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

6.

Kepakaran Pergigian

Pekeliling Bil. 5/2019

Versi Bahasa Inggeris

 

 

7.

Kewangan

Pekeliling Bil. 3/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

8.

Komputeran

Pekeliling Bil. 1/2015

Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Surat Pekeliling Bil. 1/2017
i)i)	PS-COMPUTING-CHRCALC-DEGREE-JUL14
ii)ii) Matriks BOK - Diploma
Surat Pekeliling Bil. 1/2019

Versi Bahasa Inggeris         

Versi Bahasa Melayu

9.

Komputeran (Tambahan)

 

Versi Bahasa Inggeris

 

 

10.

Muamalat dan Kewangan Islam

Pekeliling Bil. 3/2012

Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Pekeliling Bil. 2/2019

 Versi Bahasa Inggeris (2nd Edition)

 

11.

Multimedia Kreatif

Surat Pekeliling Bil. 2/2015
Pekeliling Bil. 3/2012

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

12.

Pendidikan

Circular No. 3/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

13.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Pekeliling Bil. 4/2014
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris         

Versi Bahasa Melayu

14.

Pengajian Islam

Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

15.

Pengajian Media dan Komunikasi

Pekeliling Bil. 2/2014
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

16.

Pengajian Perniagaan

Pekeliling Bil. 1/2015
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

17.

Perakaunan

Pekeliling Bil. 2/2014
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

18.

Perubatan Tradisional dan Komplementari

Pekeliling Bil. 1/2009

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

19.

Psikologi

Pekeliling Bil. 5/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

20.

Sains Maklumat

Pekeliling Bil. 5/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

21.

Sains Perubatan dan Kesihatan

Pekeliling Bil. 1/2009
Surat Pekeliling Bil. 1/2012
Pekeliling No. 3/2012

Pekeliling No. 2/2016

Surat Pekeliling Bil. 1/2018

Surat Pekeliling Bil. 3/2016

Surat Pekeliling Bil. 2/2019

Versi Bahasa Inggeris
Versi Bahasa Inggeris(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

22.

Seni Lukis dan Seni Reka

Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Makluman Bil. 2/2012
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

23.

Seni Persembahan

Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

 

24.

Ukur Bangunan

Pekeliling Bil. 2/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

25.

Undang-undang dan Perundangan Syariah

Pekeliling Bil. 1/2015
Surat Pekeliling Bil. 3/2015
Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu