Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Management and Science University (MSU) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM))
Alamat : No. 4, Persiaran Olahraga
Seksyen 13
40100 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5521 6868
No Faks : 03-5511 2848
E-Mel : junainah@msu.edu.my
Laman Web : www.msu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas (Sains Biologi/Sains Kesihatan)
(A1122)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 24/11/2004 - 23/11/2009
2 Kursus Asas (Perniagaan/Perakaunan)
(A4685)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
3 Kursus Asas Undang-Undang
(A5721)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
4 Kursus Asas (Teknologi Maklumat/Kejuruteraan)
(A4684)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 18/09/2006 - 17/09/2011
5 Foundation (Sains Biologi / Sains Kesihatan)
(A9279)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 24/11/2009
6 Kursus Asas Perniagaan
(A9281)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
7 Program Asas Undang-undang
(A10660)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
8 Kursus Asas Teknologi Maklumat
Nama Lama : Kursus Asas Teknologi Maklumat & Kejuruteraan
(A9280)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/09/2011
9 Kursus Asas TESL
(MQA/FA1557)
50 222 (Languages) Mulai 28/11/2014
10 Kursus Asas Kejuruteraan dan Teknologi
(MQA/FA3531)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
11 Kursus Asas Seni Visual
(MQA/FA3132)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
12 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A0990)
90 523 (Electronics and Automation) 10/05/2004 - 09/05/2009
13 Diploma Pengurusan
(A0988)
90 345 (Management and Administration) 10/05/2004 - 09/05/2009
14 Diploma Perakaunan
(A0991)
90 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
15 Diploma Teknologi Maklumat
(A0987)
90 481 (Computer Science) 10/05/2004 - 09/05/2009
16 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A0989)
101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 10/05/2004 - 09/05/2009
17 Diploma E-Dagang
(A3631)
90 340 (Business and Administration) 01/02/2007 - 31/01/2012
18 Diploma Farmasi
(A5584)
90 727 (Pharmacy) Mulai 14/08/2007
19 Diploma Kejuruteraan Komputer
(A5585)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 05/09/2007
20 Diploma Pengurusan Pelaburan
(A5403)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 01/10/2007
21 Diploma Pendidikan (TESL)
(A5405)
90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 28/01/2008
22 Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A5404)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 29/04/2008
23 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(A6911)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 08/08/2008
24 Diploma Pengkomputeran Perniagaan
(A5583)
90 482 (Computer Use) Mulai 15/10/2008
25 Diploma Multimedia
(A6063)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/11/2008
26 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A8259)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2009
27 Diploma Pengurusan
(A8071)
90 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2009
28 Diploma Perakaunan
(A8448)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
29 Diploma Teknologi Maklumat
(A8260)
90 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2009
30 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A8387)
101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/05/2009
31 Diploma Pengurusan Acara
(A7008)
90 345 (Management and Administration) Mulai 25/11/2010
32 Diploma Reka Bentuk Grafik
(A8150)
90 214 (Design) Mulai 03/01/2011
33 Diploma Forensik Komputer
(A8008)
90 481 (Computer Science) Mulai 06/01/2011
34 Diploma Pengurusan Modal Insan
(A7009)
90 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
35 Diploma Pengurusan Peruncitan
(A7003)
90 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 10/01/2011
36 Diploma Kejururawatan
(A8986)
105 723 (Nursing and caring) 05/05/2011 - 04/05/2014
37 Diploma Pembantu Perubatan
(A8584)
103 722 (Medical Services) 13/09/2011 - 12/09/2015
38 Diploma Seni Kulinari
(A9980)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/02/2012
39 Diploma Reka Bentuk Permainan dan Animasi
(A8363)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 03/10/2012
40 Diploma Perubatan Tradisional Cina
(A10021)
95 721 (Medicine) Mulai 08/02/2013
41 Diploma Pengurusan Perhubungan Awam dan Hiburan
(A8707)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/05/2013
42 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Mobil dan Wayarles)
(A9545)
90 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2013
43 Diploma Sains Perubatan
(A9200)
101 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/05/2013
44 Diploma Bimbingan dan Kaunseling
(A8709)
90 762 (Social work and counselling) Mulai 30/12/2013
45 Diploma Rekreasi Luar
Nama Lama : Diploma Pengurusan Riadah Luar dan Pengembaraan
(A8361)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/03/2014
46 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
105 723 (Nursing and caring) 04/05/2014 - 03/05/2018
47 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A8680)
97 862 (Occupational health and safety) Mulai 28/08/2014
48 Diploma Seni Reka Fesyen
(MQA/FA0425)
90 214 (Design) Mulai 12/11/2014
49 Diploma Pengurusan SPA
(MQA/FA0469)
90 815 (Hair and beauty services) Mulai 21/11/2014
50 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
103 722 (Medical Services) 13/09/2015 - 12/03/2018
51 Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA1674)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/11/2015
52 Diploma Teknologi Penyelenggaraan Pesawat
(MQA/FA0667)
90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 14/01/2016
53 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA1219)
90 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 14/03/2016
54 Diploma Teknologi Muzik
(MQA/FA2647)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 03/03/2017
55 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA2013)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/03/2017
56 Diploma Pengurusan Kecantikan
(MQA/FA3133)
90 815 (Hair and beauty services) Mulai 20/02/2018
57 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
103 722 (Medical Services) 13/03/2018 - 12/03/2022
58 Diploma Seni Patiseri
(MQA/FA4895)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/04/2018
59 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
105 723 (Nursing and caring) 04/05/2018 - 03/05/2021
60 Diploma Sains Sukan
(MQA/FA5334)
95 813 (Sports) Mulai 21/05/2018
61 Bachelor Bioperubatan Dengan Kepujian
(A0729)
120 421 (Biology and biochemistry) 28/07/2003 - 27/07/2008
62 Bachelor Perniagaan Antarabangsa Dengan Kepujian
(A0727)
120 340 (Business and Administration) 28/07/2003 - 27/07/2008
63 Bachelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A0726)
120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
64 Bachelor Sains Pemutusan Dengan Kepujian
(A0728)
120 462 (Statistics) 28/07/2003 - 27/07/2008
65 Bachelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A0725)
120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
66 Bacelor Pengurusan Hospitaliti - Pelancongan (Kepujian)
(A0992)
123 811 (Hotel, restaurant and catering) 10/05/2004 - 09/05/2009
67 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A0993)
120 541 (Food Processing) 10/05/2004 - 09/05/2009
68 Bachelor Perakaunan (Kepujian)
(A0994)
130 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
69 Bachelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A1014)
120 345 (Management and Administration) 17/06/2004 - 16/06/2009
70 Bacelor Pengurusan Pelaburan (Kepujian)
(A5402)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2007
71 Bachelor Bioinformatik dengan Kepujian
(A3408)
120 481 (Computer Science) 24/07/2007 - 23/07/2012
72 Bacelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A7934)
120 481 (Computer Science) Mulai 29/04/2008
73 Bacelor Sains BioPerubatan (Kepujian)
Nama Lama : Bachelor Bioperubatan (dengan Kepujian)
(A8161)
136 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/05/2008
74 Bacelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A7935)
120 481 (Computer Science) Mulai 11/06/2008
75 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - TESL
(A5604)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 15/07/2008
76 Bacelor Reka Bentuk Grafik (Kepujian)
(A7101)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/07/2008
77 Bacelor Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A7937)
120 340 (Business and Administration) Mulai 28/07/2008
78 Ijazah Sarjana Muda Sains Pemutusan (Kepujian)
(A7936)
120 462 (Statistics) Mulai 28/07/2008
79 Bacelor Perkomputeran Perniagaan (Kepujian)
(A5524)
120 482 (Computer Use) Mulai 12/08/2008
80 Bacelor Undang-Undang Dan Perdagangan (Kepujian)
(A5720)
120 380 (Law) Mulai 28/10/2008
81 Bacelor Sains Perubatan (Kepujian)
(A7487)
120 721 (Medicine) Mulai 22/01/2009
82 Bacelor Kejuruteraan Komputer (Kepujian)
(A5525)
140 523 (Electronics and Automation) Mulai 03/02/2009
83 Bacelor Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan (Kepujian)
(A8998)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
84 Bacelor Perakaunan (Kepujian)
(A8447)
134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
85 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A8162)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
86 Bacelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A7100)
120 345 (Management and Administration) Mulai 17/06/2009
87 Bacelor Teknologi Kejuruteraan (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Teknologi (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
(A7490)
140 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/12/2010
88 Bacelor Multimedia Instruksional (Kepujian)
(A7941)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
89 Bacelor Pengurusan Modal Insan (Kepujian)
(A7007)
120 345 (Management and Administration) Mulai 06/01/2011
90 Bacelor Rekaan Permainan dan Animasi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Rekaan Permainan Komputer dan Animasi (Kepujian)
(A7006)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
91 Bacelor Pengurusan Acara (Kepujian)
(A7005)
120 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
92 Bacelor Pendidikan Awal Kanak-kanak (Kepujian)
(A7057)
120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 25/01/2011
93 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(A7665)
NA 721 (Medicine) 23/04/2011 - 21/10/2016
94 Bacelor Forensik Komputer (Kepujian)
(A8165)
120 481 (Computer Science) Mulai 26/04/2011
95 Bacelor Multimedia Kreatif (Kepujian)
(A8682)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/10/2011
96 Bacelor Bioinformatik (Kepujian)
(A9359)
120 481 (Computer Science) Mulai 24/07/2012
97 Bacelor Teknologi Maklumat (Kepujian) Mobil Wayarles dan Teknologi
Nama Lama : Bacelor Teknologi Mobil dan Wayarles (Kepujian)
(A8164)
120 481 (Computer Science) Mulai 08/09/2012
98 Bacelor Optometri (Kepujian)
(A8261)
141 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 25/09/2012
99 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(A7488)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2012 - 23/10/2015
100 Bacelor Seni Kulinari (Kepujian)
(A10010)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/02/2013
101 Bacelor Kewangan (Kepujian)
(A8360)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 03/05/2013
102 Bacelor Sistem Maklumat Dalam Pengauditan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Pengauditan Sistem Maklumat (Kepujian)
(A7004)
120 481 (Computer Science) Mulai 17/05/2013
103 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(A10913)
NA 721 (Medicine) 27/05/2013 - 24/05/2017
104 Bacelor Nutrisi (Kepujian)
(A9358)
136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 18/07/2013
105 Sarjana Muda Pengurusan Perhubungan Awam (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Perhubungan Awam dan Hiburan) (Kepujian)
(A8433)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/09/2013
106 Bacelor Sains Forensik (Kepujian)
(A8385)
145 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 20/01/2014
107 Bacelor Media Baru (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Media (Kepujian)
(A9091)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/02/2014
108 Bacelor Pengurusan Luar, Riadah dan Pengembaraan (Kepujian)
(A8149)
120 813 (Sports) Mulai 10/03/2014
109 Bacelor Komunikasi Visual dan Pemasaran (Kepujian)
(A8683)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/06/2014
110 Bacelor Pemasaran dengan Psikologi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Psikologi dengan Pemasaran (Kepujian)
(A8708)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 30/06/2014
111 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Peruncitan (Kepujian)
(A7002)
120 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 03/09/2014
112 Bachelor of Counselling and Guidance (Hons)
(A8432)
120 762 (Social work and counselling) Mulai 03/11/2014
113 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2015 - 23/10/2016
114 Bacelor Seni Reka Fesyen dengan Pemasaran (Kepujian)
(MQA/FA0426)
120 214 (Design) Mulai 28/12/2015
115 Bacelor Perubatan Tradisional Cina (Kepujian)
(A10057)
145 721 (Medicine) Mulai 04/03/2016
116 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Spa (Kepujian)
(MQA/FA0568)
120 815 (Hair and beauty services) Mulai 17/03/2016
117 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(MQA/FA7960)
NA 721 (Medicine) 22/10/2016 - 21/10/2021
118 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2016 - 23/04/2018
119 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA8755)
NA 721 (Medicine) 24/05/2017 - 23/11/2018
120 Sarjana Muda Pengurusan Islam (Kepujian)
(MQA/FA1582)
120 345 (Management and Administration) Mulai 03/04/2018
121 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/04/2018 - 23/04/2021
122 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
(MQA/FA8755)
NA 721 (Medicine) 24/11/2018 - 23/11/2023
123 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A3614)
48 345 (Management and Administration) Mulai 04/11/2008
124 Sarjana Sains Komputer
(A5108)
NA 481 (Computer Science) Mulai 10/10/2011
125 Ijazah Sarjana Sains Teknologi Perkhidmatan Makanan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Teknologi Perkhidmatan Makanan
(A5112)
- 541 (Food Processing) Mulai 27/12/2011
126 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Perakaunan/Kewangan
(A5113)
NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
127 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5110)
NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
128 Ijazah Sarjana Sains Bioperubatan
(A10166)
40 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 29/01/2015
129 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
(MQA/FA4063)
NA 482 (Computer Use) Mulai 03/02/2017
130 Ijazah Sarjana Pengurusan
(MQA/FA4019)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 18/03/2018
131 Ijazah Sarjana Farmasi Klinikal
(MQA/FA3131)
40 727 (Pharmacy) Mulai 28/03/2018
132 Ijazah Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(A5114)
NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
133 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
(A5115)
NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
134 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Perkhidmatan Makanan)
(A5285)
- 541 (Food Processing) Mulai 28/12/2011
135 Ijazah Doktor Falsafah (Perakaunan/Kewangan)
(A5286)
NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
136 Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan / Perniagaan)
(A4632)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 06/07/2012
137 Ijazah Doktor Falsafah (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5283)
NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
 
CetakCetak