Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Taylor's (Nama Lama : Kolej Universiti Taylor's (Subang Jaya))
Alamat : Taylor's Lakeside Campus
No.1, Jalan Taylor's
47500 Subang Jaya
Selangor.No Tel : 03-5629 5000
No Faks : 03-5629 5001
E-Mel : admissions@taylors.edu.my
Laman Web : www.taylors.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Matrikulasi South Australia
(A0029)
64 010 (Basic / broad, general programmes) 12/06/2001 - 11/06/2006
2 Program Pra-Universiti Kanada
(A0030)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 12/06/2001 - 11/06/2006
3 Program Pra-Univesiti Asas Perniagaan
(A0027)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 10/07/2001 - 09/07/2006
4 Program Asas Perniagaan
(A1537)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 27/06/2006 - 26/06/2011
5 Sijil Operasi Hotel
(A7829)
51 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 09/10/2007
6 Higher Diploma in Hotel Management [Brevet de Technicien Superieur Hotellerie (BTS)] in collaboration with Academie de Toulouse, France
(A1587)
109 811 (Hotel, restaurant and catering) 04/04/2006 - 06/09/2011
7 Higher Diploma in Tourism Management [Brevet de Technicien Superieur Tourisme (BTST)] in collaboration with Academie de Toulouse, France
(A1585)
109 812 (Travel, tourism and leisure) 04/04/2006 - 06/09/2011
8 Diploma Teknologi Seni Bina
(A1658)
91 581 (Architecture and town planning) 22/05/2006 - 20/12/2011
9 Diploma Ukur Bahan
(A5846)
91 526 (Civil Engineering) 02/07/2007 - 01/07/2012
10 Baccalaureat Professionnel Restauration - Cuisine, secara kerjasama dengan Academie de Toulouse, France (Diploma in Culinary Arts)
(A6272)
96 811 (Hotel, restaurant and catering) 23/10/2007 - 22/07/2013
11 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A7314)
90 214 (Design) Mulai 15/04/2009
12 Diploma Pengurusan Binaan
(A6813)
91 526 (Civil Engineering) Mulai 27/04/2009
13 Diploma Komunikasi
(A10340)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/04/2010
14 Baccalaureat Technologique Hotellerie [Diploma in Hospitality Management (BTH)] in collaboration with Academie de Toulouse, France
(MQA/FA1492)
109 811 (Hotel, restaurant and catering) 04/04/2011 - 01/07/2013
15 Diploma in Tourism Management [Brevet de Technicien Tourisme (BTT)] in collaboration with Academie de Toulouse, France
(MQA/FA1493)
89 812 (Travel, tourism and leisure) 04/04/2011 - 01/07/2013
16 Diploma Rekabentuk Komunikasi Grafik
(A8911)
90 214 (Design) Mulai 23/05/2011
17 Diploma Rekabentuk Multimedia
(A8912)
90 214 (Design) Mulai 23/05/2011
18 Diploma in Information Technology
(MQA/FA0095)
90 481 (Computer Science) Mulai 06/06/2013
19 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA1392)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2013
20 Diploma in Hotel Management
(MQA/FA1377)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2013
21 Diploma in Tourism Management
(MQA/FA1376)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 31/07/2013
22 Diploma in Education (Primary Education)
(MQA/FA2074)
90 144 (Training for teachers at basic levels) Mulai 10/02/2015
23 Diploma in Event Management
(MQA/FA3628)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 06/11/2015
24 Diploma Lanjutan Pastri dan Gastronomi
(A10390)
40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/03/2011
25 Bachelor of Applied Finance secara kerjasama 3+0 dengan University of South Australia
(A6708)
81 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/02/2008
26 Bachelor of Management (Marketing) secara kerjasama 3+0 dengan University of South Australia
(A6711)
81 342 (Marketing and Advertising) Mulai 19/02/2008
27 Bachelor Of Arts (Hons) Accounting And Financial Management Secara Francais 3+0 Dengan University Of Sheffield, United Kingdom
(A0086)
84 344 (Accounting and Taxation) 18/09/2001 - 17/09/2006
28 B.Eng. (Hons) Electrical Engineering Secara Kerjasama (1+2) Dengan The University Of Sheffield, UK
(A0505)
118 522 (Electricity and Energy) 08/12/2001 - 07/12/2006
29 B.Eng. (Hons) Electronics Engineering Secara Kerjasama (1+2) Dengan The University Of Sheffield, UK
(A0506)
118 523 (Electronics and Automation) 08/12/2001 - 07/12/2006
30 American Degree Transfer Program (Business)
(A0411)
70 340 (Business and Administration) 14/05/2002 - 13/05/2007
31 American Degree Transfer Program (Computer Science)
(A0413)
68 481 (Computer Science) 14/05/2002 - 13/05/2007
32 American Degree Transfer Program (Engineering)
(A0412)
68 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 14/05/2002 - 13/05/2007
33 Bachelor Of Business - Secara Francais 3+0 Dengan University Of Technology, Sydney, Australia
(A0513)
89 340 (Business and Administration) 17/08/2002 - 16/08/2007
34 Bachelor Of Business (Accounting)
(A0645)
81 344 (Accounting and Taxation) 02/09/2002 - 01/09/2007
35 Bachelor Of Business (Information Technology)
(A0646)
81 482 (Computer Use) 02/09/2002 - 01/09/2007
36 Bachelor Of Business (Marketing) Secara Kerjasama 3+0 Dengan University Of Technology Sydney, Australia
(A0647)
81 342 (Marketing and Advertising) 02/09/2002 - 01/09/2007
37 B.Eng. (Hons) Mechanical Engineering Secara Kerjasama (1+2) Dengan The University Of Sheffield, UK
(A0959)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) 06/04/2004 - 05/04/2009
38 Bachelor of Biomedical Science kerjasama (1+2) dengan The University of Newcastle, Australia
(A1227)
40 421 (Biology and biochemistry) 10/03/2005 - 09/03/2010
39 Bachelor of Laws (LL.B) (Hons) secara kerjasama 2+1 dengan University of Reading, UK
(A1455)
37.1 380 (Law) 20/12/2005 - 19/12/2010
40 Bachelor of Arts (Hons) Business Administration collaboration 2+1 with University of The West England
(A5068)
81 345 (Management and Administration) 12/10/2006 - 11/10/2011
41 Bachelor of Arts (Hons) In Accounting and Finance in Collaboration 3+0 With University of The West England
(A5069)
117 344 (Accounting and Taxation) 12/10/2006 - 11/10/2011
42 'Licence Geographie Management et Ingenierie des Industries du Tourisme' [ Bachelor of Tourism Management and Engineering (Hons) ] 3+0 secara kerjasama dengan Universite de Toulouse Le Mirail, France
(A6833)
142 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 08/03/2007
43 Bachelor of Applied Science (Information Technology) secara kerjasama 2+1 dengan RMIT University, Australia
(A6531)
105 481 (Computer Science) Mulai 04/04/2007
44 American Degree Transfer Program (Business)
(A7455)
70 340 (Business and Administration) 14/05/2007 - 13/05/2013
45 American Degree Transfer Program (Computer Science)
(A7456)
68 481 (Computer Science) 14/05/2007 - 13/05/2013
46 American Degree Transfer Program (Engineering)
(A7457)
68 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 14/05/2007 - 13/05/2013
47 Bachelor of Business (Finance) secara kerjasama 3+0 denagn University of Technology Sydney, Australia
(A4712)
81 343 (Finance, banking, insurance) 17/08/2007 - 16/08/2012
48 Bachelor of Arts (Communication and Media Management) secara kerjasama 3+0 dengan University of South Australia
(A6941)
117 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/08/2007
49 Bachelor of Journalism secara kerjasama 3+0 dengan University of South Australia
Nama Lama : Bachelor of Arts (Journalism) secara kerjasama 3+0 dengan University of South Australia
(A6942)
117 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/08/2007
50 Bachelor of Business (Accounting) Secara Kerjasama 3+0 Dengan University of Technology Sydney, Australia
(A8171)
81 344 (Accounting and Taxation) 02/09/2007 - 01/09/2012
51 Bachelor of Business (Information Technology) Secara Kerjasama 3+0 Dengan University of Technology Sydney, Australia
(A8173)
81 482 (Computer Use) 02/09/2007 - 01/09/2012
52 Bachelor of Business (Marketing) Secara Kerjasama 3+0 Dengan University of Technology Sydney, Australia
(A8172)
81 342 (Marketing and Advertising) 02/09/2007 - 01/09/2012
53 Bachelor of Information Technology 3+0 secara kerjasama dengan RMIT University, Australia
(A8174)
105 481 (Computer Science) Mulai 15/06/2009
54 Bachelor of Biomedical Science 2+2 secara kerjasama dengan University of Queensland, Australia
(A7811)
65 421 (Biology and biochemistry) Mulai 05/11/2009
55 Bachelor of Biotechnology 1 1/2 + 2 1/2 secara kerjasama dengan University Of Queensland, Australia
(A7812)
121 545 (Applied science) Mulai 05/11/2009
56 Bachelor of Laws LLB (Hons) secara kerjasama 2+1 dengan The University of Reading, UK
(A8445)
62 380 (Law) Mulai 20/12/2010
57 Bachelor of Quantity Surveying (Honours)
(A9440)
120 526 (Civil Engineering) 20/01/2011 - 19/01/2016
58 Bachelor of Computer Science 3+0 secara kerjasama dengan RMIT University, Australia
(A10342)
120 481 (Computer Science) Mulai 15/02/2011
59 "Licence Professionnelle Hotellerie et Tourisme" Bachelor of Hospitality and Tourism Management (Honours) 3+0 in collaboration with Universite de Toulouse le Mirail, France
(A10565)
145 812 (Travel, tourism and leisure) 14/03/2011 - 31/12/2012
60 Bachelor of Science (Honours) in Architecture
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Senibina)
(A8552)
120 581 (Architecture and town planning) 01/09/2011 - 30/09/2018
61 Bachelor of Arts (Honours) Accounting and Finance secara kerjasama 3+0 dengan University of The West of England, UK
(A10101)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/10/2011
62 Bachelor of Business (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Business (Honours) (Business Administration)
(A9964)
120-148 345 (Management and Administration) Mulai 10/01/2012
63 Bachelor of Business (Honours) (Human Resource Management)
(A9965)
120 345 (Management and Administration) Mulai 28/08/2012
64 Bachelor of Business (Honours) (International Business and Marketing)
(A9968)
120 340 (Business and Administration) Mulai 29/08/2012
65 Bachelor of Business (Honours) (International Business)
(A9966)
120 340 (Business and Administration) Mulai 29/08/2012
66 Bachelor of Culinary Management (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Culinary Arts and Foodservice Management (Honours)
(A9387)
120-148 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/11/2012
67 Bachelor of International Tourism Management (Honours)
Nama Lama : Bachelor of International Tourism Management (Honours) (Travel and Recreation Management)
(A9388)
120-148 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 27/11/2012
68 Bachelor of International Hospitality Management (Honours)
(A9386)
120-148 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 30/11/2012
69 Bachelor of International Tourism Management (Honours) (Events Management)
(A9385)
120-148 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 30/11/2012
70 Bachelor of Engineering (Honours) Chemical Engineering
(A8647)
125 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 - 31/12/2016
71 Bachelor of Engineering (Honours) Electrical and Electronic Engineering
(A8645)
125 522 (Electricity and Energy) 01/01/2013 - 31/12/2017
72 Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical Engineering
(A8646)
125 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 - 31/12/2017
73 American Degree Transfer Program (Liberal Arts)
(A10995)
71-84 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/01/2013
74 American Degree Transfer Program (Business)
(MQA/FA2317)
70-90 345 (Management and Administration) Mulai 14/05/2013
75 American Degree Transfer Program (Computer Science)
(MQA/FA2316)
70-76 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2013
76 American Degree Transfer Program (Engineering)
(MQA/FA2318)
69-78 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 14/05/2013
77 Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Communication Design
(A10959)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/07/2013
78 Bachelor of Design (Honours) in Creative Media
Nama Lama : Bachelor of Arts (Honours) in Interactive Multimedia Design
(A10960)
120-148 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 16/07/2013
79 Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising)
(MQA/FA0120)
120-148 342 (Marketing and Advertising) Mulai 01/10/2013
80 Bachelor of Mass Communication (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations)
(MQA/FA0119)
120-148 342 (Marketing and Advertising) Mulai 01/10/2013
81 Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations and Event Management)
(MQA/FA0123)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 03/10/2013
82 Bachelor of Mass Communication (Honours) (Broadcasting)
(MQA/FA0121)
120-148 321 (Journalism and reporting) Mulai 04/11/2013
83 Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations and Marketing)
(MQA/FA0122)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 04/11/2013
84 Bachelor of Science (Honours) (Food Science)
Nama Lama : Bachelor of Science (Honours) (Food Science with Nutrition)
(MQA/FA0139)
120-148 541 (Food Processing) Mulai 19/12/2013
85 Master of Pharmacy (MPharm) in collaboration 2+2 with Cardiff University, United Kingdom
(MQA/FA4665)
129 727 (Pharmacy) 02/01/2014 - 31/12/2017
86 Bachelor of Biotechnology (Honours)
(MQA/FA0472)
120-148 545 (Applied science) Mulai 27/01/2014
87 Bachelor of Laws
(MQA/FA0204)
120-148 380 (Law) Mulai 06/05/2014
88 Bachelor of Science (Honours) (Culinology)
(MQA/FA0187)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 30/05/2014
89 Bachelor of Business (Honours) Banking and Finance
(MQA/FA1148)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/07/2014
90 Bachelor of Business (Honours) Finance and Economics
(MQA/FA1152)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 18/07/2014
91 Bachelor of Arts (Honours) Accounting and Finance
(MQA/FA1147)
128 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 21/07/2014
92 Bachelor of Biomedical Science (Honours)
(MQA/FA0484)
137 720 (Health (broad programmes)) Mulai 02/09/2014
93 Bachelor of Arts (Honours) Interior Architecture
(A11036)
121 581 (Architecture and town planning) 10/09/2014 - 09/09/2017
94 Bachelor of Computer Science (Honours) (Computer Security and Forensics)
(MQA/FA0601)
126 481 (Computer Science) Mulai 03/03/2015
95 Bachelor of Software Engineering (Honours)
(MQA/FA0600)
120-148 481 (Computer Science) Mulai 03/03/2015
96 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS
(A11523)
NA 721 (Medicine) 28/05/2015 - 27/11/2018
97 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA4664)
140 727 (Pharmacy) 07/07/2015 - 06/07/2020
98 Bachelor of Quantity Surveying (Honours)
(MQA/FA8178)
120 526 (Civil Engineering) 20/01/2016 - 19/01/2021
99 Bachelor of Computer Science (Honours)
(MQA/FA2541)
120-148 481 (Computer Science) Mulai 18/02/2016
100 Bachelor of Education (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Education (Primary Education) (Honours)
(MQA/FA2073)
120-148 144 (Training for teachers at basic levels) Mulai 19/02/2016
101 Bachelor of Information Technology (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Information Technology (Honours) (Internet Technologies)
(MQA/FA2538)
120-148 481 (Computer Science) Mulai 24/02/2016
102 Bachelor of Business (Honours) Marketing
(MQA/FA3424)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 09/08/2016
103 Bachelor of Engineering (Honours) Chemical Engineering
(MQA/FA8741)
132 524 (Chemical and Process) 01/01/2017 - 31/12/2021
104 Bachelor of Arts (Honours) in Interior Architecture
Nama Lama : Bachelor of Arts (Honours) Interior Architecture
(MQA/FA9773)
120 581 (Architecture and town planning) 09/01/2017 - 08/01/2022
105 Bachelor of Engineering (Honours) Electrical and Electronic Engineering
(MQA/FA9625)
132 522 (Electricity and Energy) 01/01/2018 - 31/12/2022
106 Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical Engineering
(MQA/FA9624)
132 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2022
107 Bachelor of Psychology (Honours)
(MQA/FA7019)
120-148 311 (Psychology) Mulai 04/06/2018
108 Bachelor of Science (Honours) in Architecture
(MQA/FA11341)
120 581 (Architecture and town planning) 01/09/2018 - 31/08/2021
109 Bachelor of Science (Honours) Actuarial Studies
(MQA/FA7557)
120 462 (Statistics) Mulai 07/11/2018
110 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery -MBBS
(MQA/FA11155)
NA 721 (Medicine) 28/11/2018 - 27/11/2021
111 Post-Graduate Certificate in Teaching and Learning
Nama Lama : Post-Graduate Certificate in Teaching and Learning (PGCTL)
(MQA/FA1076)
22 141 (Teaching and Training) Mulai 22/04/2013
112 Master Of Engineering In Chemical Engineering 1+3 Secara Kerjasama Dengan The University Of Sheffield, UK
(A1001)
43 524 (Chemical and Process) 20/12/2004 - 19/12/2009
113 M.Eng. Mechanical Engineering Secara Kerjasama (2+2) Dengan University Of Birmingham, UK
(A6293)
88.7 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 01/10/2007
114 MEng Chemical Engineering secara kerjasama (2+2) dengan University of Birmingham, UK
(A6294)
78 524 (Chemical and Process) 23/10/2007 - 22/10/2012
115 MEng Electronic and Electrical Engineering secara kerjasama (2+2) dengan University of Birmingham, UK
(A6292)
70 523 (Electronics and Automation) 23/10/2007 - 22/10/2012
116 Master Management des Industries du Tourisme et de I'hotellerie Option Hotellerie Restauration (Master in International Hospitality Management in Collaboration with Universite de Toulouse Le Mirail, France)
Nama Lama : Master Professionnel Management Et Ingenierie Des Industries du Tourisme (Professional Master in International Tourism and Hospitality Management) secara kerjasama dengan Universite de Toulouse Le Mirail, Perancis
(A7206)
65 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/06/2008
117 Ijazah Sarjana Kewangan
(A11525)
48 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 11/11/2011
118 Sarjana Pengurusan
(A11524)
48 345 (Management and Administration) Mulai 11/11/2011
119 Master of Science
(MQA/FA0258)
NA 545 (Applied science) Mulai 05/09/2012
120 Master of Business Administration in collaboration with University of The West of England
(MQA/FA0051)
48 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2012
121 Master in Teaching and Learning
Nama Lama : Master of Teaching and Learning
(MQA/FA0925)
42 141 (Teaching and Training) Mulai 23/04/2013
122 Master of Laws (Healthcare and Medical Law)
(MQA/FA0546)
40 380 (Law) Mulai 27/01/2014
123 Master of Laws (International Business and Trade Law)
(MQA/FA0548)
40 380 (Law) Mulai 27/01/2014
124 Master in International Hospitality Management
(MQA/FA1908)
42 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/06/2014
125 Master of Science in Engineering
(MQA/FA0905)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 17/06/2014
126 Master in Communication
Nama Lama : Master of Communication
(MQA/FA2004)
40 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/06/2014
127 Master of Science (Tourism)
(MQA/FA1491)
NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2014
128 Master of Architecture
(MQA/FA2089)
60 581 (Architecture and town planning) 19/03/2015 - 31/08/2021
129 Master of Business Administration
(MQA/FA4445)
48 340 (Business and Administration) Mulai 16/04/2015
130 Master of Philosophy (Food Studies)
(MQA/FA4547)
42 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 28/07/2016
131 Master of Philosophy (Pharmacy)
(MQA/FA3707)
NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/10/2016
132 Sarjana Falsafah (Sains Farmaseutikal)
(MQA/FA3708)
NA 727 (Pharmacy) Mulai 18/10/2018
133 Doctor of Philosophy (Ph.D) (Hospitality and Tourism)
(A10907)
NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 03/09/2013
134 Doctor of Philosophy (Business)
(MQA/FA0605)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 16/06/2014
135 Doctor of Philosophy (Science)
(A10906)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 14/07/2014
136 Doctor of Philosophy (Education)
(MQA/FA2355)
NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 23/08/2016
137 Doctor of Philosophy in Engineering
Nama Lama : Doctor of Philosophy (Engineering)
(A10878)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 26/01/2017
138 Program 'A' Level Cambridge
(A0028)
62 010 (Basic / broad, general programmes) 10/07/2001 - 09/07/2006
 
CetakCetak