Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Curtin University, Malaysia (Nama Lama : Curtin University, Sarawak Malaysia)
Alamat : CDT 250
98009 Miri
Sarawak.No Tel : 085-443 939
No Faks : 085-443 838
E-Mel : enquiries@curtin.edu.my
Laman Web : www.curtin.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation Studies-Commerce And Arts Stream
(A5811)
53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2009
2 Foundation Studies-Engineering and Science Stream
(A5812)
50.175 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2009
3 Foundation Studies - Arts Stream
(MQA/SWA0758)
53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/09/2014
4 Foundation Studies - Commerce Stream
(MQA/SWA0757)
53.95 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/09/2014
5 Diploma of Business
(MQA/SWA0035)
90 340 (Business and Administration) Mulai 02/05/2008
6 Diploma of Process Plant Technology
(MQA/SWA0036)
90.5 524 (Chemical and Process) Mulai 02/05/2008
7 Diploma of Occupational Health and Safety
(MQA/SWA0126)
90 862 (Occupational health and safety) Mulai 12/07/2012
8 Graduate Certificate in Business
(MQA/SWA0041)
30 340 (Business and Administration) Mulai 23/04/2010
9 Graduate Certificate in Project Management
(MQA/SWA0090)
38.4 345 (Management and Administration) Mulai 30/01/2012
10 Graduate Diploma in Business
(MQA/SWA0042)
81 340 (Business and Administration) Mulai 23/04/2010
11 Bachelor Of Business Administration
(A0314)
84 345 (Management and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
12 Bachelor Of Commerce (Accounting And Finance)
(A0313)
600 340 (Business and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
13 Bachelor Of Commerce (Finance And Marketing)
(A0312)
600 340 (Business and Administration) 12/03/2001 - 11/03/2006
14 Bachelor Of Science (Computer Science)
(A0602)
600 481 (Computer Science) 05/07/2002 - 04/07/2007
15 Bachelor of Commerce (Management and Marketing)
(MQA/SWA0015)
129.6 345 (Management and Administration) Mulai 03/05/2003
16 Bachelor of Commerce (Marketing and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Marketing and E-Commerce)
(MQA/SWA0017)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 03/05/2003
17 Bachelor Of Engineering (Chemical Engineering)
(A0844)
173 524 (Chemical and Process) 29/07/2003 - 28/07/2008
18 Bachelor Of Engineering (Electronic Communication Engineering)
(A0845)
173 523 (Electronics and Automation) 29/07/2003 - 28/07/2008
19 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0053)
173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2004 - 31/12/2010
20 Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0056)
173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2004 - 31/12/2008
21 Bachelor of Commerce (Accounting and Marketing)
(MQA/SWA0019)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 04/05/2005
22 Bachelor of Commerce (Finance and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Finance & Electronic Commerce)
(MQA/SWA0018)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 04/05/2005
23 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0052)
173 526 (Civil Engineering) 01/01/2006 - 31/12/2010
24 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0055)
173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2006 - 31/12/2009
25 Bachelor of Business Administration
(MQA/SWA0027)
129.6 345 (Management and Administration) Mulai 12/03/2006
26 Bachelor of Commerce (Accounting and Finance)
(MQA/SWA0024)
129.6 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/03/2006
27 Bachelor of Commerce (Finance and Marketing)
(MQA/SWA0025)
129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/03/2006
28 Bachelor of Arts (Mass Communication)
(MQA/SWA0026)
129.6 321 (Journalism and reporting) Mulai 11/05/2006
29 Bachelor of Commerce (Accounting and Business Information Systems)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Accounting and Information Systems)
(MQA/SWA0016)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 11/05/2006
30 Bachelor of Commerce (Finance and Management)
(MQA/SWA0020)
129.6 345 (Management and Administration) Mulai 11/05/2006
31 Bachelor of Technology (Computer Systems and Networking)
(MQA/SWA0034)
129.6 481 (Computer Science) Mulai 11/05/2006
32 Bachelor of Commerce (Tourism and Hospitality and Marketing)
Nama Lama : Bachelor of Commerce (Tourism, Hospitality and Event Management and Marketing)
(MQA/SWA0021)
129.6 345 (Management and Administration) Mulai 04/05/2007
33 Bachelor of Science (Computer Science)
(MQA/SWA0032)
129.6 481 (Computer Science) Mulai 05/07/2007
34 Bachelor of Commerce (Marketing and Public Relations)
(MQA/SWA0023)
129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 09/05/2008
35 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0051)
173 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2010
36 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0057)
173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
37 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0054)
173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2009 - 31/12/2010
38 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0022)
129.6 344 (Accounting and Taxation) Mulai 09/05/2009
39 Bachelor of Commerce (Public Relations and Management)
(MQA/SWA0028)
129.6 342 (Marketing and Advertising) Mulai 09/05/2009
40 Bachelor of Science (Applied Geology) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Science (Applied Geology)
(MQA/SWA0033)
129.6 443 (Earth Science) Mulai 09/05/2009
41 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0065)
173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2010 - 31/12/2013
42 Bachelor of Commerce (Accounting and Entrepreneurship)
(MQA/SWA0029)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 24/04/2010
43 Bachelor of Commerce (Banking and Finance)
(MQA/SWA0030)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 24/04/2010
44 Bachelor of Commerce (Entrepreneurship and Marketing)
(MQA/SWA0031)
129.6 340 (Business and Administration) Mulai 24/04/2010
45 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0061)
173 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 - 31/12/2013
46 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/SWA0062)
173 526 (Civil Engineering) 01/01/2011 - 31/12/2013
47 Bachelor of Engineering (Computer Systems Engineering)
(MQA/SWA0063)
173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
48 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/SWA0066)
173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2011 - 31/12/2013
49 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/SWA0064)
173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 - 31/12/2012
50 Bachelor of Commerce (Accounting and Banking)
(MQA/SWA0144)
132 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/12/2012
51 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering)
(MQA/FA5557)
173 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2017
52 Bachelor of Commerce (Finance)
(MQA/SWA0149)
122 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 09/05/2013
53 Bachelor of Engineering (Chemical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
(MQA/FA5559)
173 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
54 Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Civil and Construction Engineering)
(MQA/FA5558)
173 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 - 31/12/2018
55 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering)
(MQA/FA5555)
173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2014 - 31/12/2016
56 Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
(MQA/FA5556)
173 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2014 - 31/12/2018
57 Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) (Honours)
(A4812)
126.3 524 (Chemical and Process) 01/01/2015 - 31/12/2019
58 Bachelor of Engineering (Electrical Power Engineering) (Honours)
(MQA/FA5555)
173 522 (Electricity and Energy) 01/01/2017 - 31/12/2019
59 Bachelor of Engineering (Electronic and Communication Engineering) (Honours)
(MQA/FA5557)
147.65 523 (Electronics and Automation) 01/01/2018 - 31/12/2023
60 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Alam Sekitar) (Kepujian)
(MQA/FA11791)
149.5 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2021
61 Graduate Diploma in Project Management
(MQA/SWA0091)
57.6 345 (Management and Administration) Mulai 30/01/2012
62 Master of Business Administration
(MQA/SWA0039)
81 345 (Management and Administration) Mulai 19/04/2002
63 Master of Philosophy (Electrical and Computer Engineering)
Nama Lama : Master of Engineering (By Research)
(MQA/SWA0037)
NA 523 (Electronics and Automation) Mulai 25/11/2008
64 Master of Science (Project Management)
(MQA/SWA0040)
81 345 (Management and Administration) Mulai 01/09/2010
65 Master of Philosophy (Mechanical Engineering)
(MQA/SWA0169)
NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 04/11/2011
66 Master of Philosophy (Chemical Engineering)
(MQA/SWA0176)
NA 524 (Chemical and Process) Mulai 04/04/2012
67 Master of Accounting
(MQA/SWA0145)
57.6 344 (Accounting and Taxation) Mulai 12/12/2012
68 Master of Policy Sciences
(MQA/SWA0168)
41 313 (Political science and civics) Mulai 08/11/2013
69 Master of Engineering Science (Electrical Engineering)
(MQA/SWA0651)
40.8 522 (Electricity and Energy) Mulai 17/01/2014
70 Master of Philosophy (Civil Engineering)
(MQA/SWA0170)
NA 526 (Civil Engineering) Mulai 29/01/2014
71 Master of Philosophy (Accounting)
(MQA/SWA0732)
NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 23/05/2016
72 Master of Philosophy (Economics and Finance)
(MQA/SWA0733)
NA 314 (Economics) Mulai 23/05/2016
73 Master of Philosophy (Management)
(MQA/SWA0731)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/05/2016
74 Master of Petroleum Engineering
(MQA/SWA0754)
42.7 524 (Chemical and Process) Mulai 28/07/2016
75 Master of Philosophy (Geology)
(MQA/SWA0802)
NA 443 (Earth Science) Mulai 03/02/2017
76 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0038)
NIL 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 02/05/2008
77 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0407)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 08/11/2013
 
CetakCetak