Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Saito (Nama Lama : Kolej Saito)
Alamat : No. 16, 18 & 20, Tingkat 1, Jalan Tengah, Seksyen 52
46200 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7954 7200
No Faks : 03-7954 7211
E-Mel : enquiries@saito.edu.my
Laman Web : www.saito.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Senireka Kreatif
(A9038)
60 214 (Design) Mulai 21/06/2010
2 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A6263)
91 481 (Computer Science) Mulai 20/02/2008
3 Diploma Pengurusan Keselamatan
(A6912)
92 862 (Occupational health and safety) Mulai 09/10/2008
4 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A8993)
92 214 (Design) Mulai 24/11/2008
5 Diploma Seni Reka Multimedia
(A9072)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/01/2009
6 Diploma Seni Reka Grafik
(A10339)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 02/09/2009
7 Diploma Pengiklanan Kreatif
(MQA/FA0326)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 22/03/2013
8 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA1785)
92 340 (Business and Administration) Mulai 15/10/2014
9 Diploma Seni Reka Fesyen
(MQA/FA2082)
92 214 (Design) Mulai 28/11/2014
10 Diploma Pentadbiran Penguatkuasaan Undang-undang
(MQA/FA1577)
92 861 (Protection of persons and property) Mulai 11/01/2016
11 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA5714)
90 345 (Management and Administration) Mulai 16/08/2017
 
CetakCetak