Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
University Malaysia of Computer Science and Engineering (UNIMY)
Alamat : No. 3410, Jalan Teknokrat 3
Cyber 4,
63000 Cyberjaya
Selangor.No Tel : 03-8800 7100
No Faks : 03-8800 7111
E-Mel : faizol@unimy.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Computing and Engineering
(MQA/FA3180)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 04/04/2014
2 Diploma Teknologi Maklumat (Keselamatan Siber)
(MQA/FA6624)
92 482 (Computer Use) Mulai 01/04/2019
3 Bachelor of Software Engineering with Honours
(MQA/FA2693)
124 481 (Computer Science) Mulai 05/06/2017
4 Bachelor of Computer Science with Honours
(MQA/FA2692)
124 481 (Computer Science) Mulai 03/07/2017
 
CetakCetak