Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (Nama Lama : Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS))
Alamat : KM 8, Jalan Gambang
25150 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-536 3405
No Faks : 09-536 4421
E-Mel : pro@kipsas.edu.my
Laman Web : www.kipsas.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
(A0041)
108 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
2 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
(A0040)
101 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
3 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah Perbandingan
(A0039)
107 221 (Religion) 01/09/1999 - 31/08/2004
4 Diploma Pembangunan Perisian (Internet & Multimedia)
(A0319)
98 481 (Computer Science) 19/03/2002 - 18/03/2007
5 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A0346)
100 343 (Finance, banking, insurance) 26/11/2002 - 25/11/2007
6 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0344)
99 340 (Business and Administration) 26/11/2002 - 25/11/2007
7 Diploma Perakaunan
(A0345)
100 344 (Accounting and Taxation) 26/11/2002 - 25/11/2007
8 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab dan Tamadun Islam
(A0980)
99 221 (Religion) 17/08/2004 - 16/08/2009
9 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan
(A0979)
100 221 (Religion) 17/08/2004 - 16/08/2009
10 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah dan Undang-Undang
(A0978)
103 381 (Syariah Law) 17/08/2004 - 16/08/2009
11 Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
(A1573)
96 481 (Computer Science) 19/09/2006 - 18/09/2011
12 Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
(A6318)
99 481 (Computer Science) 06/02/2007 - 05/02/2012
13 Diploma Kewangan dan Perbankan
(A6624)
98 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/11/2007
14 Diploma Pengajian Perniagaan
(A6625)
98 340 (Business and Administration) Mulai 26/11/2007
15 Diploma Perakaunan
(A6623)
98 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/11/2007
16 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Bahasa Arab & Tamadun Islam
(A4741)
93 221 (Religion) Mulai 17/08/2009
17 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah & Pengurusan
(A4742)
99 221 (Religion) Mulai 17/08/2009
18 Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Syariah & Undang-Undang
(A4743)
92 381 (Syariah Law) Mulai 17/08/2009
19 Diploma Pengurusan Pemasaran
(A9218)
98 342 (Marketing and Advertising) Mulai 30/05/2011
20 Diploma Pengurusan Kewangan Islam
(A9217)
98 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/06/2011
21 Diploma Teknologi Maklumat dan Rangkaian
(A10580)
96 481 (Computer Science) Mulai 19/09/2011
22 Diploma Pembangunan Perisian (Internet dan Multimedia)
(A11683)
98 481 (Computer Science) Mulai 06/02/2012
23 Diploma Pengajian Media Islam
(A9214)
93 321 (Journalism and reporting) Mulai 21/06/2012
24 Diploma Pengurusan Muamalat
(A9215)
96 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/07/2012
25 Diploma Bahasa Arab Komunikasi
(A9216)
93 224 (Other Languages) Mulai 10/09/2013
26 Diploma Bahasa Inggeris
(MQA/FA5485)
92 222 (Languages) Mulai 30/08/2018
27 Diploma Pendidikan Islam Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5728)
95 143 (Training for preschool teachers) Mulai 31/05/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia
(MQA/FA3985)
131 221 (Religion) 17/10/2016 - 16/09/2021
29 Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian secara kerjasama dengan Kolej Universiti Insaniah
(MQA/FA3092)
121 221 (Religion) 17/10/2016 - 21/10/2018
 
CetakCetak