Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 21 Oktober 2019.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
2
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
4
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
5
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
6
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
8
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
9
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
10
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
11
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
12
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
13
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
14
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
15
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
16
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
17
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
18
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
19
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
20
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
21
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
22
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
23
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
24
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
25
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
26
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
27
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
28
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
29
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
30
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (UiTM Cawangan Johor)
Johor
31
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
32
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
33
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Sarawak
34
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
35
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
36
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
37
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
38
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
39
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
40
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
41
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
42
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
43
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
44
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
45
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
46
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
47
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
48
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah