Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 23 Oktober 2019.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah
2
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
3
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
4
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
5
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
6
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
7
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
8
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
9
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
10
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
11
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
12
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
13
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
14
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
15
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
16
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Sarawak
17
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
18
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
19
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (UiTM Cawangan Johor)
Johor
20
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
21
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
22
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
23
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
24
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
25
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
26
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
27
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
28
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
29
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
30
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
31
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
32
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
33
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
34
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
35
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
36
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
37
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
38
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
39
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
40
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
41
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
42
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
43
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
44
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
45
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
46
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
47
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
48
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur