Header
 

 Carian Kelayakan | Institusi Awam/Kerajaan | Universiti


Program dengan no. rujukan contohnya 12345 adalah program ‘deemed accredited’ yang berdasarkan pengiktirafan yang diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Manakala program dengan no. rujukan contohnya MQA/FA12345 atau A12345 adalah program Akreditasi Penuh yang dinilai oleh MQA.

Program yang ditandakan dengan warna hijau adalah program yang telah dinilai/diiktiraf/diakredit oleh badan professional.

Semua kelayakan yang didaftarkan dalam MQR adalah tertakluk kepada pemantauan oleh MQA yang dijalankan dari semasa ke semasa untuk memastikan program tersebut memenuhi standard dan kriteria yang ditetapkan dan ia adalah selaras dengan Kerangka Kelayakan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikemaskini dalam MQR adalah sehingga 18 September 2019.

Nama IPTA:
 

 English Version    

BIL
NAMA IPTA NEGERI
1
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Johor
2
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUITTHO))
Johor
3
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (UiTM Cawangan Johor)
Johor
4
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Johor
5
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Kedah
6
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah Kampus Sungai Petani
Kedah
7
Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan) (Kubang Kerian)
Kelantan
8
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Kelantan
9
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Kota Bharu
Kelantan
10
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan Kampus Machang
Kelantan
11
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Melaka
12
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah
Melaka
13
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
(Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Negeri Sembilan
14
Universiti Teknologi MARA Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban
Negeri Sembilan
15
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Pahang
16
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Pahang
17
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Jengka
Pahang
18
Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Kuantan
Pahang
19
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Perak
20
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Perak
21
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
(Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM))
Perlis
22
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis)
Perlis
23
Universiti Sains Malaysia (USM) (Minden)
Pulau Pinang
24
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Pulau Pinang
25
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Pulau Pinang
Pulau Pinang
26
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Sabah
27
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Tawau
Sabah
28
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu
Sabah
29
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kota Samarahan)
Sarawak
30
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) (Kuching)
Sarawak
31
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Sarawak
32
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2
Sarawak
33
Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak Kampus Mukah
Sarawak
34
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Selangor
35
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Bangi)
Selangor
36
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Selangor
37
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Puncak Alam)
Selangor
38
Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Sungai Buloh)
Selangor
39
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
(Nama Lama : Universiti Darul Iman Malaysia (UDM))
Terengganu
40
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
(Nama Lama : Kolej Universiti Sains & Teknologi Malaysia (KUSTEM))
Terengganu
41
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Gong Badak)
Terengganu
42
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (Kampus Tembila)
Terengganu
43
Universiti Teknologi MARA Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu
Terengganu
44
Universiti Malaya
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
45
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
46
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
47
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
48
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kuala Lumpur)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur