Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Malaysia (USM) (Nibong Tebal)
Alamat : Kampus Kejuruteraan
14300 Nibong Tebal
Pulau Pinang.No Tel : 04-6533 453
No Faks : 04-6566 227
E-Mel : senat@usm.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Aeroangkasa
 10508
Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 12/12/1997 1998
2 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 10509
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA 1989
3 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 10510
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 27/12/1993 1994
4 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan
 10511
Sarjana Muda 527 (Material Engineering) 30/08/2000 1984
5 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan
 10512
Sarjana Muda 527 (Material Engineering) 27/12/1993 1997
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
 10513
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 30/04/1997 1997
7 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 10515
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 27/12/1993 1995
8 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
 10514
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 05/04/2002 NA
9 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
 10516
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 30/04/1997 1984
10 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 10517
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 28/02/1992 1993
11 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 10518
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 27/12/1993 1997
12 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanik
 10519
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) NA 1989
13 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanik
 10520
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 27/12/1993 1996
14 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan dengan Pengurusan
 10521
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 30/08/2000 1999
15 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Sumber Mineral
 10522
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 30/08/2000 1984
16 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Sumber Mineral
 10523
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 27/12/1993 1997

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Aeroangkasa)
 MQA/FA10486
Sarjana Muda 135 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2013 31/12/2020
2 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA9811
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2014 31/12/2018
3 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/FA10485
Sarjana Muda 135 527 (Material Engineering) 01/01/2013 31/12/2023
4 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA10483
Sarjana Muda 135 522 (Electricity and Energy) 01/01/2013 31/12/2023
5 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA10482
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 31/12/2023
6 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA9812
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 31/12/2018
7 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekanik)
 MQA/FA10488
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2013 31/12/2023
8 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA0826
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2014 31/12/2018
9 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Mekatronik)
 MQA/FA0826
Sarjana Muda 135 523 (Electronics and Automation) 01/01/2011 31/12/2012
10 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan dengan Pengurusan)
 MQA/FA10487
Sarjana Muda 135 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 01/01/2013 31/12/2023
11 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/FA0827
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2011 31/12/2014
12 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Polimer)
 MQA/FA0827
Sarjana Muda 135 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 01/01/2015 31/12/2018
13 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Sumber Mineral)
 MQA/FA10484
Sarjana Muda 135 544 (Mining and extraction) 01/01/2013 31/12/2023
14 Sarjana Sains (Kejuruteraan Aeroangkasa)
 MQA/SWA10612
Sarjana NA 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 24/11/2016 NIL
15 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)
 MQA/SWA10613
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) 24/11/2016 NIL
16 Sarjana Sains (Kejuruteraan Bahan)
 MQA/SWA10614
Sarjana NA 527 (Material Engineering) 24/11/2016 NIL
17 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik)
 MQA/SWA10615
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 24/11/2016 NIL
18 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/SWA10616
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) 24/11/2016 NIL
19 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/SWA11057
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) 24/11/2016 NIL
20 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanik)
 MQA/SWA10617
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) 24/11/2016 NIL
21 Sarjana Sains (Kejuruteraan Sumber Mineral)
 MQA/SWA10619
Sarjana NA 527 (Material Engineering) 24/11/2016 NIL
22 Sarjana Sains (Pengurusan Sungai Lestari)
 MQA/SWA11042
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) 24/11/2016 NIL
23 Sarjana Sains (Teknologi Polimer)
 MQA/SWA10664
Sarjana NA 545 (Applied science) 24/11/2016 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak