Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Malaya
Alamat :
50603 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-7967 7022
No Faks : 03-7956 0027
E-Mel : icr@um.edu.my
Laman Web : www.um.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Arab) Dengan Kepujian
 10459
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
2 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Cina) dengan Kepujian
 10461
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
3 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Inggeris) dengan Kepujian
 10460
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
4 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Itali) dengan Kepujian
 10465
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
5 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jepun) Dengan Kepujian
 10462
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
6 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Jerman) dengan Kepujian
 10464
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
7 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Peranchis) Dengan Kepujian
 10472
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
8 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Sepanyol) dengan Kepujian
 10463
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
9 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Bahasa Tamil) dengan Kepujian
 10466
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 29/04/1994 1998
10 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik (Kepujian)
 10491
Sarjana Muda 222 (Languages) 29/04/1994 1998
11 Ijazah Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Dengan Pendidikan (Bahasa Cina)
 10414
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 20/10/1999 2000
12 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) - Pengajian Pentadbiran Dan Politik (Pengurusan Sumber Manusia)
 10449
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 14/04/1997 1968
13 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Ekonomi Analisa
 10446
Sarjana Muda 314 (Economics) 21/11/2005 1968
14 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Ekonomi Gunaan
 10484
Sarjana Muda 314 (Economics) NA 1968
15 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Pengajian Pembangunan
 10447
Sarjana Muda 314 (Economics) NA 1968
16 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Pengajian Pentadbiran Dan Politik (Pentadbiran Awam)
 10448
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA 1968
17 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) dalam bidang Statistik/Statistik Gunaan
 10478
Sarjana Muda 314 (Economics) NA 1968
18 Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (External) (Kepujian)
 10502
Sarjana Muda 380 (Law) 09/11/1996 1996
19 Ijazah Sarjana Muda Kaunseling (Kepujian)
 10423
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 04/08/1997 1997
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Alam Sekitar)
 10399
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 27/04/1996 1996
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Kepujian)
 10400
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1956
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan (Kepujian)
 10401
Sarjana Muda 527 (Material Engineering) 14/05/1996 1996
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan CAD/M
 10398
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 14/05/1996 1996
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian Bioperubatan
 10402
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 30/04/1997 1997
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kepujian)
 10403
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 30/04/1997 1959
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Kepujian)
 10404
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) NA NA
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
 10406
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) NA 1958
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Kepujian)
 10407
Sarjana Muda 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) 14/05/1996 1996
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Telekomunikasi (Kepujian)
 10405
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 14/05/1996 NA
30 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 10421
Sarjana Muda 724 (Dental Studies) 1972 NA
31 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Awal Kanak-kanak)
 10412
Sarjana Muda 143 (Training for preschool teachers) 09/11/1996 1997
32 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 10411
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 24/02/1989 1989
33 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah Dengan Kepujian
 10408
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 29/10/2003 2004
34 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) dengan Kepujian
 11629
Sarjana Muda 141 (Teaching and Training) 20/08/2007 07/2007
35 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam (Kepujian)
 10413
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA NA
36 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dalam bidang Pengajian Al-Quran Dengan Kepujian
 10409
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/12/2004 2002
37 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dalam bidang Pengajian Islam
 10410
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 06/12/2004 2002
38 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Bahasa Melayu) dengan Kepujian
 10471
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
39 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kepujian)
 10490
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
40 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kesenian Melayu) dengan Kepujian
 10468
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
41 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Kesusasteraan Melayu)
 10469
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
42 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Linguistik Melayu) dengan Kepujian
 10470
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
43 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (Sosio-Budaya Melayu) Dengan Kepujian
 10467
Sarjana Muda 223 (National Language) 27/02/1999 1996
44 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah
 10419
Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) 14/05/1996 1996
45 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Muamalat
 11178
Sarjana Muda 221 (Religion) 21/08/2006 07/2006
46 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)
 10489
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA 1996
47 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan
 10420
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) NA 1974
48 Ijazah Sarjana Muda Persembahan (Drama) (Kepujian)
 10493
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 30/04/1997 1997
49 Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioinformatik) (Kepujian)
 10432
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 20/10/1999 1999
50 Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi) (Kepujian)
 10426
Sarjana Muda 545 (Applied science) 27/10/2005 2000
51 Ijazah Sarjana Muda Sains (Ekologi dan Biodiversiti) (Kepujian)
 10430
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 27/10/2005 2001
52 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Biokimia
 10434
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
53 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Genetik dan Biologi Molekul
 10440
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
54 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Geography
 10435
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA NA
55 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Geology
 10436
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA NA
56 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Kimia
 10439
Sarjana Muda 442 (Chemistry) NA NA
57 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Matematik
 10437
Sarjana Muda 461 (Mathematics) NA NA
58 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) dalam Physics
 10438
Sarjana Muda 441 (Physics) NA NA
59 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kimia Gunaan)
 11029
Sarjana Muda 545 (Applied science) 27/10/2005 1997
60 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Aktuari dan Kewangan) dengan Kepujian
 10433
Sarjana Muda 462 (Statistics) 04/11/2004 2004
61 Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Komputeran Dan Industri) (Kepujian)
 10428
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 27/10/2005 1998/1999
62 Ijazah Sarjana Muda Sains (Mikrobiologi) (Kepujian)
 10425
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 27/10/2005 1997/1998
63 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Biokesihatan) (Kepujian)
 10427
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 27/10/2005 2001
64 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains dan Pengurusan Alam Sekitar) (Kepujian)
 10429
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 27/10/2005 2000
65 Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik) (Kepujian)
 10431
Sarjana Muda 462 (Statistics) 27/10/2005 1997
66 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sumber Persisiran Pantai dan Biologi Marin)
 11037
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA NA
67 Ijazah Sarjana Muda Sains Bidang Geologi Gunaan (Kepujian)
 10424
Sarjana Muda 443 (Earth Science) NA NA
68 Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)
 10395
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 20/10/1992 1993
69 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian dalam Pengajian Sains Dan Teknologi (Major)
 10441
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA NA
70 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Biologi)
 10415
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1995
71 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Fizik)
 10418
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1995
72 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Kimia)
 10416
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1995
73 Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Pendidikan (Kepujian) (Matematik)
 10417
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) NA 1995
74 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Alam Sekitar) (Kepujian)
 10929
Sarjana Muda 221 (Religion) 16.06.2008 2001
75 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Bioinformatik)
 11486
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
76 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Biokimia)
 11485
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
77 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Bioteknologi) (Kepujian)
 10928
Sarjana Muda 221 (Religion) 16.06.2008 2001
78 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Ekologi Dan Biodiversiti)
 11263
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
79 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Genetik Dan Biologi Molekul)
 11488
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
80 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Mikrobiologi)
 11487
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
81 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Sains Biokesihatan)
 11264
Sarjana Muda 221 (Religion) 19/03/2009 2005
82 Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam (Teknologi Maklumat) (Kepujian)
 10930
Sarjana Muda 221 (Religion) 16.06.2008 2001
83 Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian)
 10397
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 20/10/1992 1993
84 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Kepintaran Buatan
 10442
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/12/1997 1997
85 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
 10444
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/12/1997 1997
86 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Sistem & Pengurusan Maklumat
 10443
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/12/1997 1997
87 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Sistem & Rangkaian Komputer
 10445
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/12/1997 1997
88 Ijazah Sarjana Muda Sains Seni Bina
 10394
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 14/03/1995 1995
89 Sarjana Muda Sains Sukan (Fisiologi Eksesais)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian - Fisiologi Sukan & Terapi Atlit
 10496
Sarjana Muda 813 (Sports) 04/10/1995 1995
90 Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian - Pengurusan Sukan
 10494
Sarjana Muda 813 (Sports) 04/10/1995 1995
91 Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Kejurulatihan)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan dengan Kepujian - Psikologi & Kejurulatihan Sukan
 10495
Sarjana Muda 813 (Sports) 04/10/1995 1995
92 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Am/Kepujian) dalam bidang Antropologi dan Sosiologi
 10477
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
93 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Am/Kepujian) dalam bidang Bahasa Inggeris
 10480
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA 1962
94 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Am/Kepujian) dalam bidang Pengajian India
 10479
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
95 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Pengajian Alam Sekitar)
 10453
Sarjana Muda 210 (Arts (broad programmes)) NA 1962
96 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Pengajian Antarabangsa)
 10488
Sarjana Muda 313 (Political science and civics) NA 1962
97 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) (Pengajian Media)
 10452
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) NA 1962
98 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Geografi
 10485
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
99 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Matematik
 10481
Sarjana Muda 210 (Arts (broad programmes)) NA 1962
100 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Pengajian Melayu
 10486
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) 27/02/1999 1996
101 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Sejarah
 10487
Sarjana Muda 225 (History and Archaelogy) NA 1962
102 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Asia Tenggara
 10451
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
103 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Asia Timur
 10456
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
104 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Kependudukan
 10457
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
105 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Perbandaran dan Perancangan
 10455
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
106 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Tionghua
 10450
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
107 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pentadbiran & Keadilan Sosial
 10454
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA 1962
108 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Muzik) (Kepujian)
 10492
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 30/04/1997 1997
109 Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Tari) Dengan Kepujian
 10458
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 16/03/2005 2005
110 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Falak Syarii) Dengan Kepujian
 10926
Sarjana Muda 221 (Religion) 20.02.2008 2000
111 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Fiqh dan Usul) dengan Kepujian
 10923
Sarjana Muda 221 (Religion) 20.02.2008 2000
112 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian)
 10482
Sarjana Muda 221 (Religion) 1995 NA
113 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Siasah Syariyyah) Dengan Kepujian
 10924
Sarjana Muda 221 (Religion) 20.02.2008 2000
114 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Syariah dan Ekonomi) dengan Kepujian
 10927
Sarjana Muda 221 (Religion) 20.02.2008 2000
115 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Syariah Dan Pengurusan) dengan Kepujian
 10922
Sarjana Muda 221 (Religion) 20.02.2008 2000
116 Ijazah Sarjana Muda Syariah (Syariah Dan Undang-Undang) Dengan Kepujian
 10925
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 20.02.2008 2007
117 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang
 11179
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 26/06/2007 07/2007
118 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) Dengan Kepujian
 10498
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 29/10/1999 2000
119 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian (Pengurusan)
 10497
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 13/12/1997 1997
120 Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan
 10500
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
121 Ijazah Sarjana Muda Undang-undang
 10501
Sarjana Muda 380 (Law) NA 1972
122 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Akidah dan Pemikiran Islam) Dengan Kepujian
 10473
Sarjana Muda 221 (Religion) 1995 2002
123 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Alam Hayat) Dengan Kepujian
 10474
Sarjana Muda 221 (Religion) 1995 1996
124 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Al-Quran dan Al-Hadith) Dengan Kepujian
 10475
Sarjana Muda 221 (Religion) 1995 1996
125 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Dakwah dan Pembangunan Insan) Dengan Kepujian
 10476
Sarjana Muda 221 (Religion) 1995 1996
126 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (Kepujian)
 10483
Sarjana Muda 221 (Religion) NA NA
127 Sarjana Muda Jurisprudens
 11043
Sarjana Muda 380 (Law) 11/07/2000 2000
128 Sarjana Muda Kejuruteraan (Komputer)
 11740
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 21/08/2006 07/2006
129 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 10422
Sarjana Muda 721 (Medicine) NA 1962
130 Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Industri)
 11032
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
131 Sarjana Muda Sains (Bioteknologi Pertanian)
 11033
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
132 Sarjana Muda Sains (Ekologi dan Pengurusan Alam Sekitar)
 11030
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 27/10/2005 1997
133 Sarjana Muda Sains (Fizik Gunaan)
 11031
Sarjana Muda 545 (Applied science) 27/10/2005 1997
134 Sarjana Muda Sains (Fizik Komputeran Dan Elektronik)
 11132
Sarjana Muda 441 (Physics) 27/12/2005 1998/1999
135 Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
 11035
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA NA
136 Sarjana Muda Sains (Teknologi Bioperubatan)
 11038
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
137 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Polisi & Pengurusan Sains dan Teknologi)
 11034
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA NA
138 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Polisi Dan Pengurusan Sains & Teknologi)
 11133
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 18/04/2007 NA
139 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sejarah & Falsafah Sains)
 11036
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA NA
140 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sejarah Dan Falsafah Sains)
 11134
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) 18/04/2007 1997
141 Sarjana Muda Sains Farmasi (Kepujian)
 10396
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 14/03/1995 1995
142 Sarjana Muda Sastera (Pengajian Islam)
 11040
Sarjana Muda 221 (Religion) NA NA
143 Sarjana Muda Sastera (Pengajian Jepun)
 11041
Sarjana Muda 312 (Sociology and Cultural Studies) NA NA
144 Sarjana Muda Sastera (Penulisan Kreatif & Deskriptif)
 11042
Sarjana Muda 222 (Languages) NA NA
145 Sarjana Muda Seni Bina
 11028
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 30/11/2000 1998
146 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 10499
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 14/05/1996 1996
147 Sarjana Muda Usuluddin (Sejarah & Tamadun Islam)
 11039
Sarjana Muda 221 (Religion) 20/10/1999 2000

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Eksekutif Kaunseling
 MQA/SWA0632
Diploma 93 762 (Social work and counselling) Mulai 30/07/2015
2 Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/SWA0633
Diploma 93 143 (Training for preschool teachers) Mulai 30/07/2015
3 Diploma Eksekutif Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi)
 MQA/SWA0626
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 26/03/2015
4 Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan)
 MQA/SWA0627
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 26/03/2015
5 Diploma Eksekutif Pengurusan (Sumber Manusia)
 MQA/SWA0625
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 26/03/2015
6 Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan
 MQA/SWA0631
Diploma 91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 17/09/2015
7 Diploma Eksekutif Sains Siasatan
 MQA/SWA0749
Diploma 93 861 (Protection of persons and property) Mulai 23/06/2016
8 Diploma Eksekutif Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0808
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 23/02/2017
9 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA8919
Diploma 107 723 (Nursing and caring) 21/10/2016 - 20/10/2020
10 Diploma Pengurusan
 MQA/SWA0628
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 30/07/2015
11 Diploma Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA0629
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 30/07/2015
12 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA0630
Diploma 92 345 (Management and Administration) Mulai 30/07/2015
13 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA10025
Diploma 92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 24/08/2017
14 Diploma Radiografi
 MQA/SWA0812
Diploma 100 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 23/03/2017
15 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA0813
Diploma 100 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 23/03/2017
16 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4386
Diploma Lanjutan 50 723 (Nursing and caring) 07/06/2016 - 06/06/2019
17 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Kecemasan)
 MQA/FA8921
Diploma Lanjutan 50 723 (Nursing and caring) 12/10/2016 - 11/10/2019
18 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Kritikal)
 MQA/FA8922
Diploma Lanjutan 50 723 (Nursing and caring) 12/10/2016 - 11/10/2019
19 Diploma Lanjutan Kejururawatan (Perawatan Perioperatif)
 MQA/FA8920
Diploma Lanjutan 50 723 (Nursing and caring) 31/10/2016 - 30/10/2019
20 Diploma Lanjutan Metodologi Pengajaran
 MQA/SWA0811
Diploma Lanjutan 42 142 (Education science) Mulai 23/03/2017
21 Bachelor of Dental Surgery (BDS)
 MQA/FA0659
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 17/03/2010 - 16/03/2015
22 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 727 (Pharmacy) 26/11/2012 - 25/11/2013
23 Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah
 MQA/FA9435
Sarjana Muda 138 581 (Architecture and town planning) 01/07/2015 - 30/06/2019
24 Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Jerman Dengan Pendidikan
 MQA/SWA0164
Sarjana Muda 132 224 (Other Languages) Mulai 19/08/2013
25 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 727 (Pharmacy) 26/05/2012 - 25/05/2015
26 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA4647
Sarjana Muda 138 727 (Pharmacy) 25/05/2015 - 24/05/2016
27 Sarjana Muda Kejuruteraan Bioperubatan (Prostetik dan Ortotik)
 MQA/FA11154
Sarjana Muda 150 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 01/01/2013 - 31/12/2017
28 Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0659
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/03/2015 - 15/03/2020
29 Sarjana Muda Pengajian Islam dan Sains
 MQA/SWA0800
Sarjana Muda 148 221 (Religion) Mulai 05/05/2016
30 Sarjana Muda Pengajian Islam dan Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0801
Sarjana Muda 148 221 (Religion) Mulai 03/05/2016
31 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA0750
Sarjana Muda 126 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 06/10/2012
32 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2525
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/02/2018 - 23/02/2023
33 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 MQA/FA2525
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/02/2013 - 23/02/2018
34 Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
 AA0034
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 24/02/2008 - 23/02/2013
35 Sarjana Muda Sains (Sains Bahan)
 MQA/SWA0807
Sarjana Muda 125 441 (Physics) Mulai 03/11/2016
36 Sarjana Muda Sains Kejururawatan
 MQA/FA8177
Sarjana Muda 142 723 (Nursing and caring) 13/06/2018 - 12/06/2022
37 Sarjana Muda Sains Kejururawatan
 MQA/FA8177
Sarjana Muda 141 723 (Nursing and caring) 13/08/2015 - 12/08/2017
38 Sarjana Muda Sains Sukan (Sains Eksesais)
 MQA/SWA0806
Sarjana Muda 125 813 (Sports) Mulai 11/08/2016
39 Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Awam
 MQA/SWA0189
Diploma Pascasiswazah 45 345 (Management and Administration) Mulai 08/11/2014
40 Ijazah Sarjana Ekonomi
 MQA/FA7245
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 17/07/2013
41 Ijazah Sarjana Kaunseling
 MQA/FA7251
Sarjana NA 311 (Psychology) Mulai 17/07/2013
42 Ijazah Sarjana Kepimpinan Pendidikan
 MQA/SWA10060
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 07/12/2016
43 Ijazah Sarjana Kesenian (Seni Rupa)
 MQA/FA7316
Sarjana NA 211 (Fine Arts) Mulai 17/07/2013
44 Ijazah Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/FA7257
Sarjana NA 143 (Training for preschool teachers) Mulai 17/07/2013
45 Ijazah Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7259
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
46 Ijazah Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7261
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
47 Ijazah Sarjana Pengajian Islam
 MQA/FA7226
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
48 Ijazah Sarjana Pengurusan Pendidikan
 MQA/FA7253
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
49 Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA7247
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
50 Ijazah Sarjana Sains (Binaan)
 MQA/FA7331
Sarjana NA 582 (Building) Mulai 17/07/2013
51 Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan Harta Tanah)
 MQA/FA7332
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 17/07/2013
52 Ijazah Sarjana Sains Pergigian
 MQA/FA7346
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
53 Ijazah Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA7360
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
54 Ijazah Sarjana Sains Sukan
 MQA/SWA10061
Sarjana NA 813 (Sports) Mulai 13/12/2016
55 Ijazah Sarjana Seni Persembahan (Drama)
 MQA/FA7310
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
56 Ijazah Sarjana Seni Persembahan (Muzik)
 MQA/FA7312
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
57 Ijazah Sarjana Seni Persembahan (Seni Tari)
 MQA/FA7314
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
58 Ijazah Sarjana Statistik Gunaan
 MQA/FA7348
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 17/07/2013
59 Ijazah Sarjana Teknologi Pengajaran
 MQA/FA7255
Sarjana NA 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
60 Sarjana Anestesiologi
 MQA/FA7363
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
61 Sarjana Antarabangsa Integrasi Serantau
 MQA/FA7324
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
62 Sarjana Antarabangsa Pengajian ASEAN
 MQA/FA7326
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
63 Sarjana Antarabangsa Pengurusan Maklumat
 MQA/FA7323
Sarjana 44 313 (Political science and civics) Mulai 17/07/2013
64 Sarjana Antarabangsa Perusahaan Kecil dan Sederhana
 MQA/FA7325
Sarjana 44 314 (Economics) Mulai 17/07/2013
65 Sarjana Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA7306
Sarjana 57 224 (Other Languages) Mulai 17/07/2013
66 Sarjana Bioinformatik
 MQA/FA7402
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
67 Sarjana Bioteknologi
 MQA/FA7396
Sarjana 56 545 (Applied science) Mulai 17/07/2013
68 Sarjana Ekonomi
 MQA/FA7246
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 17/07/2013
69 Sarjana Falsafah
 MQA/FA7409
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
70 Sarjana Fizik Perubatan
 MQA/FA7391
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
71 Sarjana Fizik Perubatan
 MQA/FA7390
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
72 Sarjana Harta Tanah
 MQA/FA7328
Sarjana 46 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 17/07/2013
73 Sarjana Kaunseling
 MQA/FA7252
Sarjana 51 311 (Psychology) Mulai 17/07/2013
74 Sarjana Kejuruteraan (Bahan & Teknologi)
 MQA/FA7355
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 17/07/2013
75 Sarjana Kejuruteraan (Bioperubatan)
 MQA/FA7354
Sarjana 44 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
76 Sarjana Kejuruteraan (Elektronik Industri dan Kawalan)
 MQA/FA7352
Sarjana 43 523 (Electronics and Automation) Mulai 17/07/2013
77 Sarjana Kejuruteraan (Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar)
 MQA/FA7351
Sarjana 43 545 (Applied science) Mulai 17/07/2013
78 Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA7356
Sarjana 42 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 17/07/2013
79 Sarjana Kejuruteraan (Mekatronik)
 MQA/FA7357
Sarjana 42 522 (Electricity and Energy) Mulai 17/07/2013
80 Sarjana Kejuruteraan (Pembuatan)
 MQA/FA7350
Sarjana 42 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
81 Sarjana Kejuruteraan (Sistem Kuasa)
 MQA/FA7408
Sarjana 42 522 (Electricity and Energy) Mulai 17/07/2013
82 Sarjana Kejuruteraan (Telekomunikasi)
 MQA/FA7353
Sarjana 42 523 (Electronics and Automation) Mulai 17/07/2013
83 Sarjana Kejuruteraan Perisian (Teknologi Perisian)
Nama Lama : Sarjana Kejuruteraan Perisian
 MQA/FA7337
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
84 Sarjana Kepengetuaan
 MQA/FA7321
Sarjana 45 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
85 Sarjana Kesenian (Seni Rupa)
 MQA/FA7317
Sarjana 56 211 (Fine Arts) Mulai 17/07/2013
86 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA7392
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
87 Sarjana Kesihatan Oral Komuniti
 MQA/SWA0759
Sarjana 43 724 (Dental Studies) Mulai 19/08/2014
88 Sarjana Linguistik
 MQA/FA7307
Sarjana 57 224 (Other Languages) Mulai 17/07/2013
89 Sarjana Obstetrik & Ginekologi
 MQA/FA7368
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
90 Sarjana Oftalmologi
 MQA/FA7369
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
91 Sarjana Onkologi Klinikal
 MQA/FA7364
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
92 Sarjana Ortodontik
 MQA/FA7339
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
93 Sarjana Otorinolaringologi - Surgeri Kepala & Leher
 MQA/FA7371
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
94 Sarjana Patologi (Hematologi)
 MQA/FA7385
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
95 Sarjana Patologi (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA7388
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
96 Sarjana Patologi (Patologi Anatomik)
 MQA/FA7387
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
97 Sarjana Patologi (Patologi Forensik)
 MQA/FA7384
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
98 Sarjana Patologi (Patologi Kimia)
 MQA/FA7386
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
99 Sarjana Pediatrik
 MQA/FA7373
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
100 Sarjana Pembedahan Kanak-kanak
 MQA/FA7372
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
101 Sarjana Pendidikan (Falsafah Pendidikan)
 MQA/FA7291
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
102 Sarjana Pendidikan (Falsafah Pendidikan)
 MQA/FA7292
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
103 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/FA7274
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
104 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Arab)
 MQA/FA7273
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
105 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7271
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
106 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa Inggeris)
 MQA/FA7272
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
107 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
 MQA/FA7275
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
108 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
 MQA/FA7276
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
109 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA7281
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
110 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA7282
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
111 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/FA7267
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
112 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/FA7268
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
113 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA7269
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
114 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA7270
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
115 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA7293
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
116 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas)
 MQA/FA7294
Sarjana 55 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
117 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA7263
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
118 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA7264
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
119 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Nilai)
 MQA/FA7283
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
120 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Nilai)
 MQA/FA7284
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
121 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains Sosial)
 MQA/FA7287
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
122 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains Sosial)
 MQA/FA7288
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
123 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7265
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
124 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Sains)
 MQA/FA7266
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
125 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni)
 MQA/FA7285
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
126 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni)
 MQA/FA7286
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
127 Sarjana Pendidikan (Pengukuran & Penilaian)
 MQA/FA7295
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
128 Sarjana Pendidikan (Pengukuran & Penilaian)
 MQA/FA7296
Sarjana 55 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
129 Sarjana Pendidikan (Perancangan & Pentadbiran)
 MQA/FA7277
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
130 Sarjana Pendidikan (Perancangan & Pentadbiran)
 MQA/FA7278
Sarjana 55 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
131 Sarjana Pendidikan (Perkembangan Kurikulum)
 MQA/FA7279
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
132 Sarjana Pendidikan (Perkembangan Kurikulum)
 MQA/FA7280
Sarjana 55 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
133 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA7297
Sarjana NA 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
134 Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/FA7298
Sarjana 55 142 (Education science) Mulai 17/07/2013
135 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA7289
Sarjana NA 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
136 Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)
 MQA/FA7290
Sarjana 55 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
137 Sarjana Pendidikan Awal Kanak-kanak
 MQA/FA7258
Sarjana 55 143 (Training for preschool teachers) Mulai 17/07/2013
138 Sarjana Pendidikan Matematik dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7260
Sarjana 58 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
139 Sarjana Pendidikan Sains dengan Teknologi Komunikasi dan Maklumat
 MQA/FA7262
Sarjana 58 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 17/07/2013
140 Sarjana Pengadilan Jenayah
 MQA/FA7304
Sarjana 43 380 (Law) Mulai 17/07/2013
141 Sarjana Pengajian Asia Tenggara
 MQA/FA7236
Sarjana 56 313 (Political science and civics) Mulai 17/07/2013
142 Sarjana Pengajian Bahasa Moden
 MQA/FA7308
Sarjana 57 222 (Languages) Mulai 17/07/2013
143 Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7228
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
144 Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7229
Sarjana 56 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
145 Sarjana Pengajian Melayu
 MQA/FA7230
Sarjana 42 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
146 Sarjana Pengajian Pembangunan
 MQA/FA7249
Sarjana 56 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
147 Sarjana Pengurusan
 MQA/FA7241
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
148 Sarjana Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan
 MQA/SWA0188
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 29/08/2013
149 Sarjana Pengurusan Fasiliti dan Penyenggaraan
 MQA/FA7329
Sarjana 45 582 (Building) Mulai 17/07/2013
150 Sarjana Pengurusan Pendidikan
 MQA/FA7254
Sarjana 45 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
151 Sarjana Pentadbiran Awam
 MQA/FA7248
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
152 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA7240
Sarjana 51 340 (Business and Administration) Mulai 17/07/2013
153 Sarjana Pergigian Klinikal (Kesihatan Pergigian Kanak-kanak)
 MQA/FA7340
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
154 Sarjana Pergigian Klinikal (Pembedahan Mulut dan Maksilofasial)
 MQA/FA7341
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
155 Sarjana Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif Dalam Pemeliharaan Gigi)
 MQA/FA7343
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
156 Sarjana Pergigian Klinikal (Pergigian Restoratif dalam Pergigian Prostetik)
 MQA/FA7344
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
157 Sarjana Pergigian Klinikal (Periodontologi)
 MQA/FA7345
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
158 Sarjana Pergigian Klinikal (Perubatan Mulut dan Patologi Mulut)
 MQA/FA7342
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 17/07/2013
159 Sarjana Perubatan Dalaman
 MQA/FA7367
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
160 Sarjana Perubatan Kecemasan
 MQA/FA7365
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
161 Sarjana Perubatan Keluarga
 MQA/FA7366
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
162 Sarjana Perubatan Pemulihan
 MQA/FA7376
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
163 Sarjana Perubatan Psikologi
 MQA/FA7374
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
164 Sarjana Perubatan Sukan
 MQA/FA7377
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
165 Sarjana Polisi Awam
 MQA/FA7320
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
166 Sarjana Radiologi
 MQA/FA7375
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
167 Sarjana Sains
 MQA/FA7406
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
168 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/FA7400
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 17/07/2013
169 Sarjana Sains (Geologi Petroleum)
 MQA/FA7399
Sarjana 42 443 (Earth Science) Mulai 17/07/2013
170 Sarjana Sains (Geologi Petroleum)
 MQA/FA7398
Sarjana 56 443 (Earth Science) Mulai 17/07/2013
171 Sarjana Sains (Kimia Analisis & Analisis Beralatan)
 MQA/FA7401
Sarjana 40 442 (Chemistry) Mulai 17/07/2013
172 Sarjana Sains (Sains, Teknologi & Kelestarian)
 MQA/FA7403
Sarjana 42 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 17/07/2013
173 Sarjana Sains (Seni Bina)
 MQA/FA7330
Sarjana NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 17/07/2013
174 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA7404
Sarjana 42 462 (Statistics) Mulai 17/07/2013
175 Sarjana Sains Kejururawatan
 MQA/FA7362
Sarjana 44 723 (Nursing and caring) Mulai 17/07/2013
176 Sarjana Sains Kejuruteraan
 MQA/FA7358
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
177 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA7335
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
178 Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Gunaan)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA7336
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
179 Sarjana Sains Pengurusan Projek
 MQA/FA7333
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2013
180 Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA7243
Sarjana NA 322 (Library, information, archive) Mulai 17/07/2013
181 Sarjana Sains Maklumat (Sains Perpustakaan)
Nama Lama : Sarjana Sains Perpustakaan dan Maklumat
 MQA/FA7244
Sarjana 50 322 (Library, information, archive) Mulai 17/07/2013
182 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA7361
Sarjana 56 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
183 Sarjana Sains Perubatan dalam Kesihatan Awam
 MQA/FA7389
Sarjana 40 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
184 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Haematologi)
 MQA/FA7380
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
185 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Histopatologi)
 MQA/FA7381
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
186 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA7382
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
187 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Patologi Forensik)
 MQA/FA7379
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
188 Sarjana Sains Perubatan dalam Patologi Klinikal (Patologi Kimia)
 MQA/FA7383
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
189 Sarjana Sastera
 MQA/FA7238
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
190 Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/FA7234
Sarjana 55 224 (Other Languages) Mulai 17/07/2013
191 Sarjana Sastera (Pengajian Penerbitan)
 MQA/FA7235
Sarjana 55 321 (Journalism and reporting) Mulai 17/07/2013
192 Sarjana Sastera (Pengajian Strategik dan Pertahanan)
 MQA/FA7237
Sarjana 55 313 (Political science and civics) Mulai 17/07/2013
193 Sarjana Sastera dalam Sejarah Asia Tenggara
 MQA/FA7232
Sarjana 56 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 17/07/2013
194 Sarjana Sastera dalam Sejarah Malaysia
 MQA/FA7233
Sarjana 55 227 (History, philosophy and related subjects) Mulai 17/07/2013
195 Sarjana Seni Persembahan (Drama)
 MQA/FA7311
Sarjana 56 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
196 Sarjana Seni Persembahan (Muzik)
 MQA/FA7313
Sarjana 56 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
197 Sarjana Seni Persembahan (Tari)
 MQA/FA7315
Sarjana 56 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/07/2013
198 Sarjana Statistik Gunaan
 MQA/FA7349
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 17/07/2013
199 Sarjana Surgeri
 MQA/FA7378
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
200 Sarjana Surgeri Ortopedik
 MQA/FA7370
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
201 Sarjana Syariah
 MQA/FA7223
Sarjana 52 221 (Religion) Mulai 17/07/2013
202 Sarjana Syariah
 MQA/FA7222
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
203 Sarjana Teknologi (Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/FA7405
Sarjana 56 545 (Applied science) Mulai 17/07/2013
204 Sarjana Teknologi (Sains Bahan)
 MQA/FA7397
Sarjana 42 545 (Applied science) Mulai 17/07/2013
205 Sarjana Teknologi Pengajaran
 MQA/FA7256
Sarjana 55 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
206 Sarjana Tenaga Boleh Diperbaharu
 MQA/SWA10820
Sarjana 42 522 (Electricity and Energy) Mulai 27/04/2017
207 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7301
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 17/07/2013
208 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7302
Sarjana 56 380 (Law) Mulai 17/07/2013
209 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA7303
Sarjana 44 380 (Law) Mulai 17/07/2013
210 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA7225
Sarjana 52 221 (Religion) Mulai 17/07/2013
211 Sarjana Usuluddin
 MQA/FA7224
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 17/07/2013
212 Doktor Falsafah
 MQA/FA7231
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
213 Doktor Falsafah
 MQA/FA7242
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 17/07/2013
214 Doktor Falsafah
 MQA/FA7347
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
215 Doktor Falsafah
 MQA/FA7359
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
216 Doktor Falsafah
 MQA/FA7334
Ijazah Kedoktoran NA 581 (Architecture and town planning) Mulai 17/07/2013
217 Doktor Falsafah
 MQA/FA7395
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
218 Doktor Falsafah
 MQA/FA7338
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 17/07/2013
219 Doktor Falsafah
 MQA/FA7250
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
220 Doktor Falsafah
 MQA/FA7318
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
221 Doktor Falsafah
 MQA/FA7327
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
222 Doktor Falsafah
 MQA/FA7227
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 17/07/2013
223 Doktor Falsafah
 MQA/FA7299
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 17/07/2013
224 Doktor Falsafah
 MQA/FA7319
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) Mulai 17/07/2013
225 Doktor Falsafah
 MQA/FA7305
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 17/07/2013
226 Doktor Falsafah
 MQA/FA7407
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
227 Doktor Falsafah
 MQA/FA7309
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
228 Doktor Falsafah
 MQA/FA7239
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
229 Doktor Falsafah
 MQA/FA7300
Ijazah Kedoktoran 84 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 17/07/2013
230 Doktor Falsafah
 MQA/FA7322
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 17/07/2013
231 Doktor Falsafah
 MQA/FA7410
Ijazah Kedoktoran NA 761 (Child care and youth services) Mulai 17/07/2013
232 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/FA7393
Ijazah Kedoktoran 84 720 (Health (broad programmes)) Mulai 17/07/2013
233 Doktor Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA10062
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) Mulai 07/12/2016
234 Doktor Perubatan
 MQA/FA7394
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 17/07/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak