Header
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (Nama Lama : Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM))
Alamat : Bandar Baru Nilai
71800 Nilai
Negeri Sembilan.No Tel : 06-798 8000
No Faks : 06-798 8204
E-Mel : helpdesk@usim.edu.my
Laman Web : www.usim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
 11045
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 31/01/2005 2005/2006
2 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 11046
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
3 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian
 11047
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005/2006
4 Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 11182
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 15/06/2004 06/2004
5 Sarjana Muda Da'wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 10219
Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
6 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 11137
Sarjana Muda 221 (Religion) 31/01/2005 2005
7 Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 10223
Sarjana Muda 762 (Social work and counselling) 15/07/2003 07/2004
8 Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian
 10224
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 05/11/2003 07/2004
9 Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian
 11852
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 12/05/2008 2008/2009
10 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 11821
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 04/02/2009 2007/2008
11 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 10220
Sarjana Muda 221 (Religion) 17/04/2000 07/2000
12 Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dan Hubungan dengan Kepujian
 11853
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 12/05/2008 2008/2009
13 Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 10221
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 13/10/2001 07/2002
14 Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian
 11168
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 09/01/2006 2006/2007
15 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
 10669
Sarjana Muda 545 (Applied science) 23/10/2004 07/2004
16 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 11819
Sarjana Muda 441 (Physics) 12/05/2008 2008/2009
17 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 11489
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 28/03/2006 07/2006
18 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 11135
Sarjana Muda 462 (Statistics) 04/11/2004 2005
19 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 11820
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 12/05/2008 2008/2009
20 Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 11136
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 31/01/2005 2005
21 Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman dengan Kepujian
 10222
Sarjana Muda 381 (Syariah Law) 17/04/2000 07/2000
22 Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 11044
Diploma Pascasiswazah 381 (Syariah Law) 14/05/2005 2005/2006
23 Diploma Pendidikan
 10921
- 141 (Teaching and Training) 04/02/2008 2007/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/04/2012 - 15/04/2015
2 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA1897
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 16/04/2015 - 15/04/2020
3 Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 MQA/FA9570
Sarjana Muda 137 221 (Religion) Mulai 17/08/2017
4 Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA9593
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2017 - 31/12/2019
5 Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian
 MQA/FA6965
Sarjana Muda 138 141 (Teaching and Training) 19/01/2015 - 30/11/2017
6 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8064
Sarjana Muda 135 141 (Teaching and Training) 30/06/2015 - 30/11/2017
7 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/FA8130
Sarjana Muda 132 141 (Teaching and Training) 26/08/2015 - 30/11/2017
8 Sarjana Muda Pengajian Akidah dan Agama dengan Kepujian
 MQA/FA3724
Sarjana Muda 128 221 (Religion) Mulai 18/04/2013
9 Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 MQA/FA9575
Sarjana Muda 131 221 (Religion) Mulai 28/09/2017
10 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
Nama Lama : Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 MQA/FA0337
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 11/01/2011 - 10/07/2014
11 Sarjana Muda Perubatan dan Surgeri
 MQA/FA0337
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 11/07/2014 - 10/07/2019
12 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
 MQA/FA09434
Sarjana Muda 130 545 (Applied science) Mulai 22/06/2017
13 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 MQA/FA09430
Sarjana Muda 133 545 (Applied science) Mulai 22/06/2017
14 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 MQA/FA9431
Sarjana Muda 134 461 (Mathematics) Mulai 22/06/2017
15 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 MQA/FA9432
Sarjana Muda 133 462 (Statistics) Mulai 22/06/2017
16 Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)
 MQA/FA9428
Sarjana Muda 129 545 (Applied science) Mulai 22/06/2017
17 Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian
 MQA/FA10474
Sarjana Muda 122 581 (Architecture and town planning) 20/10/2017 - 19/10/2020
18 Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian
 MQA/FA1594
Sarjana Muda 197 380 (Law) Mulai 01/12/2011
19 Diploma Lepasan Ijazah - Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie
 MQA/FA5610
Diploma Pascasiswazah 36 381 (Syariah Law) Mulai 23/04/2013
20 Diploma Pasca Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah
 MQA/FA5601
Diploma Pascasiswazah 42 311 (Psychology) Mulai 23/04/2013
21 Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam)
Nama Lama : Diploma Pendidikan (Pendidikan Islam)
 MQA/FA5623
Diploma Pascasiswazah 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/04/2013
22 Sarjana Bahasa Arab Komunikasi
 MQA/FA5624
Sarjana 42 222 (Languages) Mulai 23/04/2013
23 Sarjana Da'wah dan Kepimpinan Islam
 MQA/FA5602
Sarjana 42 221 (Religion) Mulai 23/04/2013
24 Sarjana Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5603
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 23/04/2013
25 Sarjana Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5617
Sarjana NA 314 (Economics) Mulai 23/04/2013
26 Sarjana Kaunseling (Kaunseling Keluarga)
 MQA/FA5604
Sarjana 45 762 (Social work and counselling) Mulai 23/04/2013
27 Sarjana Kaunseling (Penyalahgunaan Dadah)
 MQA/FA1254
Sarjana 59 762 (Social work and counselling) 21/01/2013 - 20/01/2018
28 Sarjana Kewangan Islam
 MQA/FA4490
Sarjana 44 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/11/2017
29 Sarjana Komunikasi (Pengurusan Media)
 MQA/FA5605
Sarjana 42 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/04/2013
30 Sarjana Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5615
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 23/04/2013
31 Sarjana Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5619
Sarjana 48 314 (Economics) Mulai 23/04/2013
32 Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal)
 MQA/FA5618
Sarjana 48 314 (Economics) Mulai 23/04/2013
33 Sarjana Perakaunan dan Audit Syariah
 MQA/FA4489
Sarjana 44 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/11/2017
34 Sarjana Perbankan Islam
 MQA/FA4492
Sarjana 44 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/11/2017
35 Sarjana Sains
 MQA/FA5621
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 23/04/2013
36 Sarjana Sains (Bioteknologi Makanan)
 MQA/FA5121
Sarjana 42 541 (Food Processing) Mulai 08/05/2014
37 Sarjana Sains (Matematik Kewangan)
 MQA/FA1193
Sarjana 43 461 (Mathematics) Mulai 05/01/2016
38 Sarjana Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 MQA/FA1507
Sarjana 43 481 (Computer Science) Mulai 07/08/2014
39 Sarjana Sains Perubatan
 MQA/FA3782
Sarjana 50 720 (Health (broad programmes)) Mulai 14/12/2017
40 Sarjana Syariah
 MQA/FA5613
Sarjana NA 381 (Syariah Law) Mulai 23/04/2013
41 Sarjana Undang-Undang
 MQA/FA5611
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 23/04/2013
42 Sarjana Undang-Undang Perbandingan
 MQA/FA5612
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 23/04/2013
43 Doktor Falsafah (Kaunseling)
 MQA/FA5607
Ijazah Kedoktoran NA 762 (Social work and counselling) Mulai 23/04/2013
44 Doktor Falsafah (Komunikasi)
 MQA/FA5608
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/04/2013
45 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA5625
Ijazah Kedoktoran NA 141 (Teaching and Training) Mulai 23/04/2013
46 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Arab)
 MQA/FA5627
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 23/04/2013
47 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Inggeris)
 MQA/FA5626
Ijazah Kedoktoran NA 224 (Other Languages) Mulai 23/04/2013
48 Doktor Falsafah Da'wah dan Pengurusan Islam
 MQA/FA5606
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/04/2013
49 Doktor Falsafah Ekonomi dan Pentadbiran Muamalat
 MQA/FA5620
Ijazah Kedoktoran NA 314 (Economics) Mulai 23/04/2013
50 Doktor Falsafah Pengajian Quran dan Sunnah
 MQA/FA5616
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 23/04/2013
51 Doktor Falsafah Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/FA5609
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 23/04/2013
52 Doktor Falsafah Sains dan Teknologi
 MQA/FA5622
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 23/04/2013
53 Doktor Falsafah Syariah dan Kehakiman
 MQA/FA5614
Ijazah Kedoktoran NA 381 (Syariah Law) Mulai 23/04/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
CetakCetak