Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Teknologi MARA (UiTM) (Shah Alam)
Alamat :
40450 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5522 2650
No Faks : 03-5544 2668
E-Mel : -
Laman Web : www.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Analisis Pelaburan
 10874
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 03-05-86 1986
2 Diploma Bangunan
 10908
Diploma 582 (Building) 21-06-2000 2000
3 Diploma Farmasi
 10765
Diploma 727 (Pharmacy) 28-08-1998 1998
4 Diploma Fisioterapi
 10768
Diploma 726 (Therapy and rehabilitation) NA NA
5 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 11866
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 25/05/2010 Julai 1999/2000
6 Diploma Industri Perkayuan
 10821
Diploma 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) NA NA
7 Diploma Kejururawatan
 10770
Diploma 723 (Nursing and caring) NA NA
8 Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa
 10771
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1996 1998
9 Diploma Kejuruteraan Awam
 10773
Diploma 526 (Civil Engineering) 18-05-1986 1986
10 Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan)
 10776
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
11 Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan Dan Penyelenggaraan)
 10775
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
12 Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 10774
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
13 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 10778
Diploma 523 (Electronics and Automation) 18-05-86 1986
14 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10779
Diploma 522 (Electricity and Energy) 18-05-86 1986
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi)
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan)
 10777
Diploma 522 (Electricity and Energy) 29-09-86 1986
16 Diploma Kejuruteraan Kimia
 10781
Diploma 524 (Chemical and Process) 29-04-03 Jun-03
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10784
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 18-05-86 1986
18 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)/(Perkilangan)
 11867
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) NA 1996/1997
19 Diploma Kesihatan Dan Kecergasan
 10897
Diploma 813 (Sports) 07-12-95 1996
20 Diploma Kesihatan Persekitaran
 10827
Diploma 422 (Environmental Science) NA NA
21 Diploma Kimia Perindustrian
 10818
Diploma 545 (Applied science) 14-04-1998 1998
22 Diploma Komunikasi Dan Media
 10886
Diploma 321 (Journalism and reporting) 30-10-2002 2002
23 Diploma Mikrobiologi
 10817
Diploma 421 (Biology and biochemistry) 14-04-1998 1998
24 Diploma Pemulihan Cara Kerja
 10769
Diploma 726 (Therapy and rehabilitation) NA NA
25 Diploma Pengajian Perbankan (Dahulunya dikenali sebagai Diploma Pengurusan Bank)
 10873
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 18-05-86 1986
26 Diploma Pengajian Perniagaan
 10888
Diploma 340 (Business and Administration) 18-05-1986 1986
27 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 11907
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) NA 1991
28 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 10898
Diploma 340 (Business and Administration) 29-07-00 2000
29 Diploma Pengajian Sukan
 10894
Diploma 813 (Sports) 09-11-2000 2000
30 Diploma Pengimejan Perubatan
 10767
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) NA NA
31 Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat
 10875
Diploma 346 (Secretarial and office work) 20-10-1999 2004
32 Diploma Pengurusan Hartanah
 10796
Diploma 341 (Wholesale and retail sales) 25-04-1983 1983
33 Diploma Pengurusan Hotel
 10889
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 09-11-82 1982
34 Diploma Pengurusan Kesenggangan
 10896
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 07-12-95 1996
35 Diploma Pengurusan Ladang
 10802
Diploma 545 (Applied science) NA NA
36 Diploma Pengurusan Maklumat
 10902
Diploma 322 (Library, information, archive) 05-07-02 2003
37 Diploma Pengurusan Pelancongan
 10890
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 25-04-1983 1983
38 Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 10872
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 09-11-82 1982
39 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi
 10895
Diploma 813 (Sports) 07-12-95 1996
40 Diploma Pentadbiran Awam
 10871
Diploma 345 (Management and Administration) 18-05-86 1986
41 Diploma Perakaunan
 10798
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 18-05-1986 1986
42 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 10801
Diploma 581 (Architecture and town planning) 08-01-2002 2001
43 Diploma Reka Bentuk Dan Teknologi Kasut
 10804
Diploma 214 (Design) 13/3/2001 2001
44 Diploma Rekabentuk Dalaman
 10806
Diploma 214 (Design) NA NA
45 Diploma Sains
 10819
Diploma 440 (Physical Science (broad programmes)) 18-05-1986 1986
46 Diploma Sains Aktuari
 10758
Diploma 462 (Statistics) 04-12-96 1996
47 Diploma Sains Geomatik
 10910
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-04-1998 1998
48 Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi)
 10911
Diploma 581 (Architecture and town planning) NA NA
49 Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam)
 10912
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-04-1998 1998
50 Diploma Sains Komputer
 10828
Diploma 481 (Computer Science) 08-05-80 1980
51 Diploma Sains Matematik
Nama Lama : Diploma Sains Kuantitatif
 10824
Diploma 461 (Mathematics) 16-06-00 Jun-00
52 Diploma Senibina Landskap
Nama Lama : Diploma Seni Bina Landskap
 10761
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-12-1991 1991
53 Diploma Seni Halus
 10839
Diploma 211 (Fine Arts) 21-04-00 Jun-00
54 Diploma Seni Kulinari
 10891
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 25-04-83 1983
55 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka
 10805
Diploma 211 (Fine Arts) NA 2000
56 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 10766
Diploma 214 (Design) 21-04-2000 Jun-00
57 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)
 10803
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 21-04-00 Jun-00
58 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 10854
Diploma 215 (Craft Skills) 21-04-00 Jun-00
59 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 10855
Diploma 214 (Design) 21-04-00 Jun-00
60 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 10853
Diploma 215 (Craft Skills) 21-04-00 Jun-00
61 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 10856
Diploma 215 (Craft Skills) 21 April 2000 Jun-00
62 Diploma Seni Muzik
 10785
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 28-10-88 1988
63 Diploma Senibina/dinaik taraf kepada Sarjana Muda Sains (Senibina)
 10763
Diploma 581 (Architecture and town planning) 05-12-2006 Jul-99
64 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 10797
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 18-03-04 Jun-04
65 Diploma Statistik
 10870
Diploma 462 (Statistics) 14-04-1986 1986
66 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni)/Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni)/Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 10882
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
67 Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Seni Layar)/ Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar)/ Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni)/ Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik)
 10883
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
68 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon)/ Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 10884
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
69 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Layar)/ Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 10885
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
70 Diploma Teknologi Makanan
 10834
Diploma 541 (Food Processing) 14-04-1998 1998
71 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 10903
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) NA NA
72 Diploma Teknologi Percetakan
 10900
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 06-09-92 1993
73 Diploma Teknologi Polimer
 11865
Diploma 545 (Applied science) NA 2000/2001
74 Diploma Teknologi Tekstil
 10820
Diploma 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) 14-04-1998 1998
75 Diploma Ukur Bahan
 10904
Diploma 526 (Civil Engineering) NA NA
76 Diploma Ukur Bangunan
 10906
Diploma 526 (Civil Engineering) 29-04-1997 1997
77 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) / Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 11888
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 10/06/2005 2005/2006
78 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses / Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 11889
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 03/10/2007 2006/2007
79 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) (Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) / Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian Bahasa Melayu Komunikasi Profesional
 11880
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 4/5/2006 2006/2007
80 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian (Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) / Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
 11872
Sarjana Muda 224 (Other Languages) 27/12/2005 2006/2007
81 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
 11877
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 10/03/2006 Julai 2006
82 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
 11875
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 10/03/2006 Julai 2006
83 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 10857
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 21-04-02 2002
84 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
 11876
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 10/03/2006 Julai 2006
85 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan / Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 11878
Sarjana Muda 340 (Business and Administration) 06/06/2003 2003/2004
86 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri
 11873
Sarjana Muda 545 (Applied science) 01/06/2006 2006/2007
87 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
 11882
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 10/07/2006 2006/2007
88 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 11869
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/10/2005 2005/2006
89 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 11879
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) 1/6/2006 2006/2007
90 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan
 12686
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 29/12/2009 Julai 2006/2007
91 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan
 11874
Sarjana Muda 527 (Material Engineering) 15/6/2004 2004/2005
92 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit
 11871
Sarjana Muda 545 (Applied science) 11/10/2005 2005/2006
93 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
 11881
Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1/6/2006 2006/2007
94 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 11884
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 1/6/2006 2006/2007
95 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Animasi dan Teknologi Skrin) (Kepujian) / Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan (Seni Layar) (Kepujian) / Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin Layar) Dengan Kepujian / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
 11887
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 3/10/2007 2007/2008
96 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) (Kepujian) / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian
 11886
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 3/10/2007 2007/2008
97 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) Kepujian
 10869
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
98 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater
 11885
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 3/10/2007 2007/2008
99 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10764
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 02-08-01 2001
100 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 10919
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) Oktober 2004 Disember 2004
101 Sarjana Muda Fotografi Dan Pengimejan Kreatif (Kepujian)
 10880
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 07-05-99 Nov-99
102 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 10772
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
103 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik
 10780
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 01/05/2008 2008/2009
104 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi)
 11892
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
105 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi)
 11893
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
106 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 10782
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 10-05-99 Jun-03
107 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kujuruteraan Elektronik
 11891
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
108 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 10783
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 20-09-1974 1975
109 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) / Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)
 11890
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1/12/2006 2006/2007
110 Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
 10918
Sarjana Muda 862 (Occupational health and safety) Julai 2005 Nov-05
111 Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Antarapersonal) Kepujian / Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal
 11909
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 24/08/2006 2007/2008
112 Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi Instruksional dan Latihan) Kepujian / Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan Latihan
 11908
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 24/08/2006 2007/2008
113 Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi dan Polisi) Kepujian / Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi
 11910
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 24/08/2006 2007/2008
114 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan)
 10848
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 31-01-02 2002
115 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan)
 10847
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 31-01-02 2002
116 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran)
 10850
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 31-01-02 2002
117 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam)
 10849
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 31-01-02 2002
118 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan)
 10851
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) 31-01-02 2002
119 Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
 10920
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) Oktober 2004 Disember 2004
120 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan)
 10794
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 19-09-01 2001
121 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber)
 10793
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) NA NA
122 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL)/Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian bidang - TESL/Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 10791
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 24-05-00 2000
123 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi)
 10787
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
124 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Fizik)
 10788
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
125 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Kimia)
 10789
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
126 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik)
 10790
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
127 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Pendidikan Seni Dan Seni Reka)
 10792
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) NA NA
128 Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
 10786
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 31-01-02 2002
129 Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian)
 10914
Sarjana Muda 380 (Law) 16-05-02 2002
130 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 10917
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Oktober 2004 Disember 2004
131 Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
 10795
Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) NA NA
132 Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) /Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (Kepujian)
 10909
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 10/05/1999 1999/2000
133 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 10876
Sarjana Muda 813 (Sports) 07-12-95 2004
134 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 10879
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 17-04-2001 2001
135 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 10866
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 02-09-93 1993
136 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insuran)
 10859
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 29-08-2000 2000
137 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan)
 10863
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) NA NA
138 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran)
 10858
Sarjana Muda 342 (Marketing and Advertising) NA NA
139 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan)
 10878
Sarjana Muda 840 (Transport services) 29-07-00 2000
140 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi)
 10860
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
141 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Peruncitan)
 10861
Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) NA NA
142 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia)
 10862
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
143 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam)
 10887
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 30-10-2002 2002
144 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)/Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10893
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
145 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 10799
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) NA NA
146 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 10800
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
147 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biomolekul) / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
 11883
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/05/2007 2007/2008
148 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
 10832
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
149 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan)
 10816
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
150 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data Dan Perangkaian)
 10831
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
151 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran)
 10811
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 09-07-02 2002
152 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan)
 10810
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 17-10-02 May-03
153 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 10812
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 20-03-2006 2006
154 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan)
 10830
Sarjana Muda 482 (Computer Use) 16-06-00 Jun-00
155 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Hotel / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) dalam Pengurusan Hotel
 10864
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) NA NA
156 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan)
 10833
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 21-04-00 Jun-00
157 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) / Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Pelancongan / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) Dalam Pengurusan Pelancongan
 10865
Sarjana Muda 812 (Travel, tourism and leisure) NA NA
158 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Perkhidmatan Makanan/ Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan dalam bidang Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan
 10892
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) NA NA
159 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari)
 10759
Sarjana Muda 462 (Statistics) 04-12-96 1996
160 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas)
 10829
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
161 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik)
 10809
Sarjana Muda 462 (Statistics) NA NA
162 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
 10825
Sarjana Muda 545 (Applied science) 10-07-1998 1998
163 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) / Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 10901
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 04-12-96 1996
164 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot)
 10822
Sarjana Muda 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 19-02-1999 1999
165 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran)
 10826
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 24-04-00 Jun-00
166 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer)
 10808
Sarjana Muda 545 (Applied science) 12-12-97 1997
167 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil)
 10823
Sarjana Muda 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) 24-04-00 Jun-00
168 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 10813
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
169 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 10814
Sarjana Muda 441 (Physics) NA NA
170 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 10815
Sarjana Muda 442 (Chemistry) NA NA
171 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 11868
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 26/6/2004 2004/2005
172 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan Dan Maklumat) / Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan/Sarjana Muda Sains Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat (Kepujian)/Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat
 10836
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
173 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat)/ Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan PusatSumber/Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Pusat Sumber
 10838
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
174 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Rekod) / Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod/Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Rekod
 10837
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
175 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) /Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat/ Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Maklumat (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Sistem Maklumat
 10835
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13/01/2004 1998
176 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 10877
Sarjana Muda 813 (Sports) 30-06-2004 2004
177 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 10913
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
178 Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian)
 10762
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
179 Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian)
 10807
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 09-11-1999 1999
180 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 10846
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 05-03-99 1999
181 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen)
 10843
Sarjana Muda 214 (Design) 05-03-99 1999
182 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik)
 10840
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
183 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus)
 10842
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
184 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian)
 10844
Sarjana Muda 214 (Design) 05-03-99 1999
185 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Seramik)
 10845
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
186 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil)
 10841
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
187 Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
 10868
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 24-08-06 Nov-06
188 Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
 10867
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 24-08-06 Nov-06
189 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 10760
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
190 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian
 10852
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
191 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 10916
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 06-09-04 2004
192 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 10881
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
193 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 10905
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
194 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 10907
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
195 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 10915
Sarjana Muda 380 (Law) NA NA
196 Diploma Pendidikan
 11870
- 141 (Teaching and Training) 26/03/2007 2007/2008

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Certified Accounting Technician (CAT)
 MQA/FA9037
Sijil 60 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/11/2016
2 Diploma Muamalat
 MQA/FA2232
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/04/2016
3 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK)
 MQA/FA9039
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/11/2016
4 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK)
 MQA/FA9038
Sarjana Muda 114 344 (Accounting and Taxation) Mulai 30/11/2016
5 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda 276 724 (Dental Studies) 01/11/2018 - 31/10/2023
6 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 724 (Dental Studies) 01/11/2010 - 31/10/2013
7 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 01/11/2013 - 31/10/2018
8 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan (MBBS 220)
 AL0063
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 10/04/2008 - 09/04/2013
9 Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab Komunikasi Profesional
 MQA/FA0304
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 15/08/2016
10 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 MQA/FA11512
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2000 - 31/12/2018
11 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik
 MQA/FA11628
Sarjana Muda 127 522 (Electricity and Energy) 01/01/2012 - 31/12/2018
12 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik
 MQA/FA11629
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
13 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA11627
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
14 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
 MQA/FA11625
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
15 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA11626
Sarjana Muda 131 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
16 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 MQA/FA11479
Sarjana Muda 134 524 (Chemical and Process) 01/01/2008 - 31/12/2021
17 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses
 MQA/FA9006
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 - 31/12/2017
18 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 MQA/FA11480
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2018
19 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2000 - 31/12/2017
20 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 133 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2015
21 Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian)
 MQA/SWA12368
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 24/01/2018
22 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA8172
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
23 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA8173
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
24 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Muzik)
 MQA/FA8174
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
25 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA8176
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
26 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Sains)
 MQA/FA8171
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
27 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka)
 MQA/FA8175
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
28 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12357
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 20/03/2018
29 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 MQA/FA11510
Sarjana Muda 140 581 (Architecture and town planning) 01/09/2015 - 01/09/2020
30 Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
 MQA/SWA12366
Sarjana Muda 120 215 (Craft Skills) Mulai 19/02/2018
31 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12352
Sarjana Muda 142 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 19/02/2018
32 Sarjana (Pendidikan)
 MQA/FA6679
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
33 Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6642
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 10/09/2013
34 Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6665
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
35 Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6684
Sarjana NA 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/09/2013
36 Sarjana (Undang-undang)
 MQA/FA6709
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 10/09/2013
37 Sarjana Amalan Farmasi
 MQA/FA6827
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
38 Sarjana Ekonomi Perniagaan
 MQA/FA6648
Sarjana 45 314 (Economics) Mulai 10/09/2013
39 Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran
 MQA/FA6662
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
40 Sarjana Farmasi Klinikal
 MQA/FA6826
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
41 Sarjana Gastronomi
 MQA/FA6689
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
42 Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi
 MQA/FA1802
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 01/07/2016
43 Sarjana Kejururawatan
 MQA/FA6788
Sarjana NA 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
44 Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita
 MQA/FA6776
Sarjana 41 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
45 Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi
 MQA/FA6775
Sarjana 41 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
46 Sarjana Keusahawanan Gunaan
 MQA/FA1930
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 17/01/2017
47 Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6649
Sarjana 41 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
48 Sarjana Komunikasi Massa
 MQA/FA6675
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
49 Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru
 MQA/FA6669
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
50 Sarjana Muzik
 MQA/FA6712
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
51 Sarjana Pelaburan Hartanah
 MQA/FA6734
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
52 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual)
 MQA/FA6681
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
53 Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA6680
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
54 Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
 MQA/FA6682
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
55 Sarjana Pendidikan Seni Muzik
 MQA/FA6711
Sarjana 40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
56 Sarjana Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1363
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 08/10/2015
57 Sarjana Pengajian Undang-undang (MLS)
 MQA/FA6705
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
58 Sarjana Penguatkuasaan Undang-undang (MEL)
 MQA/FA6706
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
59 Sarjana Pengurusan Hospitaliti
 MQA/FA6686
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
60 Sarjana Pengurusan Industri Perladangan
 MQA/FA6873
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
61 Sarjana Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/FA6801
Sarjana 48 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
62 Sarjana Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA6687
Sarjana 40 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
63 Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/FA6688
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
64 Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat
 MQA/FA6672
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
65 Sarjana Pentadbiran Korporat
 MQA/FA1801
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 07/04/2016
66 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6644
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
67 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6645
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
68 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6646
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
69 Sarjana Perakaunan
 MQA/FA6653
Sarjana 42 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
70 Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan
 MQA/FA6656
Sarjana 42 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
71 Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/FA6806
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
72 Sarjana Perubatan (Psikiatri)
 MQA/FA6805
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
73 Sarjana Perubatan Dalaman
 MQA/FA6804
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
74 Sarjana Sains
 MQA/FA6877
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
75 Sarjana Sains (Agronomi)
 MQA/FA6875
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
76 Sarjana Sains (Alam Bina)
 MQA/FA6739
Sarjana NA 582 (Building) Mulai 10/09/2013
77 Sarjana Sains (Anatomi)
 MQA/FA6778
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
78 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/FA6835
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
79 Sarjana Sains (Biologi Gunaan)
 MQA/FA6718
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
80 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA6720
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
81 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA6717
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
82 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/FA6870
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
83 Sarjana Sains (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6832
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
84 Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6833
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
85 Sarjana Sains (Farmakogenomik)
 MQA/FA6828
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
86 Sarjana Sains (Farmakognosi)
 MQA/FA6830
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2014
87 Sarjana Sains (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6829
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
88 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/FA6844
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
89 Sarjana Sains (Farmaseutik)
 MQA/FA6842
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
90 Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6841
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
91 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6848
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
92 Sarjana Sains (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6831
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
93 Sarjana Sains (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6836
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
94 Sarjana Sains (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6840
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
95 Sarjana Sains (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6837
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
96 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6777
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
97 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6845
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
98 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/FA6727
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
99 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA6726
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 10/09/2013
100 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6744
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
101 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6772
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 10/09/2013
102 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6741
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
103 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6802
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/09/2013
104 Sarjana Sains (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6657
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
105 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6847
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
106 Sarjana Sains (Kimia Gunaan)
 MQA/FA6724
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
107 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA6723
Sarjana NA 442 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
108 Sarjana Sains (Kosmetik)
 MQA/FA6843
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
109 Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6658
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
110 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA6759
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
111 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/FA6834
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
112 Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6838
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
113 Sarjana Sains (Pengurusan Hotel)
 MQA/FA6690
Sarjana NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
114 Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan)
 MQA/FA6872
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
115 Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6697
Sarjana NA 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
116 Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA6691
Sarjana NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
117 Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA6692
Sarjana NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
118 Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6647
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
119 Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6654
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
120 Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman)
 MQA/FA6871
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
121 Sarjana Sains (Perniagaantani)
 MQA/FA6876
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
122 Sarjana Sains Perubatan (Patologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6809
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
123 Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6812
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
124 Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6815
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
125 Sarjana Sains Perubatan (Anatomi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6814
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
126 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6811
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
127 Sarjana Sains Perubatan (Biokimia)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6808
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
128 Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6807
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
129 Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6779
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
130 Sarjana Sains (Sains Aktuari)
 MQA/FA6762
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
131 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan)
 MQA/FA6729
Sarjana NA 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 10/09/2013
132 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan)
 MQA/FA6719
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
133 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan)
 MQA/FA6721
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
134 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran)
 MQA/FA6725
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/09/2013
135 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer)
 MQA/FA6728
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
136 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil)
 MQA/FA6730
Sarjana NA 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) Mulai 10/09/2013
137 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA6753
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
138 Sarjana Sains (Sains Neuro)
 MQA/FA6839
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
139 Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6761
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
140 Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6715
Sarjana NA 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
141 Sarjana Sains (Sains Tanah)
 MQA/FA6874
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
142 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6760
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
143 Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber)
 MQA/FA6722
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
144 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6755
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
145 Sarjana Sains (Toksikologi)
 MQA/FA6846
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
146 Sarjana Sains Biologi Gunaan
 MQA/FA2019
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 06/12/2016
147 Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/FA6748
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
148 Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik
 MQA/FA6746
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
149 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA6742
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
150 Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya
 MQA/FA6750
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
151 Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan
 MQA/FA6749
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
152 Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur
 MQA/FA6745
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
153 Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air
 MQA/FA6747
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
154 Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat
 MQA/FA6773
Sarjana 48 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/09/2013
155 Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik)
 MQA/FA6786
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
156 Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi)
 MQA/FA6782
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
157 Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6783
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
158 Sarjana Sains Kesihatan (Optometri)
 MQA/FA6787
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
159 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan)
 MQA/FA6785
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
160 Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6784
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
161 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6780
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
162 Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6781
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
163 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6752
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
164 Sarjana Sains Kuantitatif
 MQA/FA6756
Sarjana 42 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
165 Sarjana Sains Maklumat Geografi
 MQA/FA6733
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 10/09/2013
166 Sarjana Sains Matematik Gunaan
 MQA/FA0393
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 21/06/2013
167 Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar
 MQA/FA6738
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
168 Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0485
Sarjana NA 840 (Transport services) Mulai 20/02/2012
169 Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan
 MQA/FA6736
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
170 Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti
 MQA/FA6737
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
171 Sarjana Sains Pengurusan Maklumat
 MQA/FA6694
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
172 Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan
 MQA/FA6695
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
173 Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu
 MQA/FA6735
Sarjana 45 582 (Building) Mulai 10/09/2013
174 Sarjana Sains Pentadbiran
 MQA/FA6663
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
175 Sarjana Sains Perangkaian Komputer
 MQA/FA6758
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
176 Sarjana Sains Pergigian
 MQA/FA6769
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
177 Sarjana Sains Perpustakaan
 MQA/FA6696
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
178 Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi)
 MQA/FA6810
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
179 Sarjana Sains Perubatan (Genetik)
 MQA/FA6813
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
180 Sarjana Sains Statistik Gunaan
 MQA/FA6757
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
181 Sarjana Sains Sukan
 MQA/FA6714
Sarjana 40 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
182 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
 MQA/FA6754
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
183 Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6674
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
184 Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi
 MQA/FA6676
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
185 Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka
 MQA/FA6666
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
186 Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Budaya
 MQA/FA6667
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
187 Sarjana Seni Halus dan Teknologi
 MQA/FA6668
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2014
188 Sarjana Senibina
 MQA/FA6732
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 10/09/2013
189 Sarjana Tadbir Urus Korporat
 MQA/FA6655
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
190 Sarjana Teknologi Seni Reka
 MQA/FA6670
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
191 Sarjana Undang-undang
 MQA/FA6699
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
192 Sarjana Undang-undang (Perundangan Undang-undang Laut)
 MQA/FA6702
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
193 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Awam dan Kepentingan Awam)
 MQA/FA6704
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
194 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Harta Intelek)
 MQA/FA6700
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
195 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Komersil)
 MQA/FA6703
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
196 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Korporat)
 MQA/FA6701
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
197 Sarjana Undang-undang Keluarga Islam (MIFL)
 MQA/FA6708
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
198 Sarjana Undang-undang Perbandingan Komersil (MCCL)
 MQA/FA6707
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
199 Doctor of Philosophy (Music)
 MQA/FA6713
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
200 Doktor Falsafah
 MQA/FA6878
Ijazah Kedoktoran NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
201 Doktor Falsafah (Alam Bina)
 MQA/FA6740
Ijazah Kedoktoran NA 582 (Building) Mulai 10/09/2013
202 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6823
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
203 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6799
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
204 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6856
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
205 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6817
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
206 Doktor Falsafah (Dietetik)
 MQA/FA6795
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
207 Doktor Falsafah (Epidemiologi)
 MQA/FA6819
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
208 Doktor Falsafah (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6853
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
209 Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6854
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
210 Doktor Falsafah (Farmakogenomik)
 MQA/FA6849
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
211 Doktor Falsafah (Farmakognosi)
 MQA/FA6851
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
212 Doktor Falsafah (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6850
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
213 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6865
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
214 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6824
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
215 Doktor Falsafah (Farmaseutik)
 MQA/FA6863
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
216 Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6862
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
217 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6869
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
218 Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6852
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
219 Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6857
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
220 Doktor Falsafah (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6861
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
221 Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6858
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
222 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6866
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
223 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6798
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
224 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6820
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
225 Doktor Falsafah (Fisioterapi)
 MQA/FA6791
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
226 Doktor Falsafah (Genetik Perubatan)
 MQA/FA6822
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
227 Doktor Falsafah (Kejururawatan)
 MQA/FA6797
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
228 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6751
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
229 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6774
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 10/09/2013
230 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6743
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
231 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6803
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/09/2013
232 Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6792
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
233 Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga)
 MQA/FA6825
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
234 Doktor Falsafah (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6660
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
235 Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6868
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
236 Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6677
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
237 Doktor Falsafah (Kosmetik)
 MQA/FA6864
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
238 Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6661
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
239 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA6765
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
240 Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA6816
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
241 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/FA6855
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
242 Doktor Falsafah (Optometri)
 MQA/FA6796
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
243 Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan)
 MQA/FA6821
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
244 Doktor Falsafah (Patologi)
 MQA/FA6818
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
245 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/FA6794
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
246 Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6793
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
247 Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6859
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
248 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6683
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
249 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6643
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 10/09/2013
250 Doktor Falsafah (Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi)
 MQA/FA6678
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
251 Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6789
Ijazah Kedoktoran NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
252 Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan)
 MQA/FA6693
Ijazah Kedoktoran NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
253 Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6698
Ijazah Kedoktoran NA 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
254 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6651
Ijazah Kedoktoran 80 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
255 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6650
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
256 Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat)
 MQA/FA6673
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
257 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA6659
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
258 Doktor Falsafah (Pergigian)
 MQA/FA6771
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
259 Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6800
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
260 Doktor Falsafah (Sains Aktuari)
 MQA/FA6768
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
261 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6763
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
262 Doktor Falsafah (Sains Neuro)
 MQA/FA6860
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
263 Doktor Falsafah (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6767
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
264 Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran)
 MQA/FA6664
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
265 Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6716
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
266 Doktor Falsafah (Sains)
 MQA/FA6731
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
267 Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6671
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
268 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/FA6766
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
269 Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6685
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
270 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6764
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
271 Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6790
Ijazah Kedoktoran NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
272 Doktor Falsafah (Toksikologi)
 MQA/FA6867
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
273 Doktor Falsafah (Undang-undang)
 MQA/FA6710
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 10/09/2013
274 Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1364
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 15/12/2015
275 Doktor Falsafah Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0486
Ijazah Kedoktoran NA 840 (Transport services) Mulai 12/11/2014
276 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6652
Ijazah Kedoktoran 80 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
277 Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik)
 MQA/FA6770
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.