Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Cheras)
Alamat : Jalan Yaacob Latif
Bandar Tun Razak
56000 Cheras
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-8921 4902
No Faks : 03-8921 3552
E-Mel : urusetiapjk@ukm.edu.my
Laman Web : www.ukm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Kejururawatan
 10268
Diploma 723 (Nursing and caring) 02/06/1994 1996
2 Doktor Perubatan
 10290
Sarjana Muda 721 (Medicine) 05/09/2005 1972
3 Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
 10269
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 12/04/2001 2001

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4306
Diploma Lanjutan 40 723 (Nursing and caring) 09/12/2016 - 08/12/2020
2 Diploma Lanjutan Kebidanan
 MQA/FA4306
Diploma Lanjutan 40 723 (Nursing and caring) 09/09/2013 - 08/12/2016
3 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0035
Sarjana Muda 217 721 (Medicine) 07/09/2009 - 30/06/2015
4 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA5323
Sarjana Muda 215 721 (Medicine) 01/07/2015 - 30/06/2020
5 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/02/2016 - 24/02/2021
6 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 05/12/2011 - 04/12/2012
7 Ijazah Doktor Perubatan Kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) - Universitas Padjadjaran (UNPAD), Indonesia
 MQA/FA1055
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 25/02/2013 - 24/02/2016
8 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan dengan Kepujian
 MQA/FA8743
Sarjana Muda 150 723 (Nursing and caring) 22/04/2016 - 21/04/2019
9 Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian
 MQA/SWA0077
Sarjana Muda 162 722 (Medical Services) Mulai 24/08/2011
10 Sarjana Kejururawatan (Kebidanan)
 MQA/SWA11602
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
11 Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Masyarakat)
 MQA/SWA11603
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
12 Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Mental)
 MQA/SWA11600
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
13 Sarjana Kejururawatan (Ortopedik & Traumatologi)
 MQA/SWA11601
Sarjana 48 723 (Nursing and caring) Mulai 02/04/2014
14 Sarjana Sains (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0230
Sarjana NA 722 (Medical Services) Mulai 01/08/2011
15 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/SWA11596
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
16 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/SWA11595
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
17 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/SWA11593
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
18 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/SWA11592
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
19 Doktor Falsafah (Kesihatan Masyarakat)
 MQA/SWA11599
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 02/04/2014
20 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/SWA11597
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 02/04/2014
21 Doktor Falsafah (Parasitologi)
 MQA/SWA11594
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 02/04/2014
22 Doktor Falsafah (Pendidikan Perubatan)
 MQA/SWA11598
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 02/04/2014
23 Doktor Falsafah (Perubatan Molekul)
 MQA/SWA0229
Ijazah Kedoktoran NA 722 (Medical Services) Mulai 01/08/2011
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.