~ Login Sistem Pengurusan Pembekal (SPP) ~

PENGUMUMAN KEPADA PEMBEKAL SERTA BAKAL PEMBEKAL AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

  • Selaras dengan pelaksanaan Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (CJCP) yang berkuatkuasa mulai 1 September 2018, semua pembekal yang tertakluk dengan kenaan cukai tersebut perlu mengemukakan inbois beserta dokumen sokongan iaitu surat kelulusan pendaftaran daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) sebagai bukti pendaftaran sebelum mengenakan caj CJCP kepada MQA.

  • Sebarang tuntutan bayaran dengan caj CJCP tanpa dokumen sokongan boleh mengakibatkan kelewatan memproses bayaran kepada pembekal.

  • Surat kelulusan pendaftaran daripada JKDM juga perlu dikemukakan oleh pembekal yang lain yang telah berdaftar dengan JKDM tetapi belum mempunyai urusniaga dengan MQA untuk dikemaskini di dalam pangkalan data pembekal MQA ke emel bkew@mqa.gov.my.
Tiada pelawaan sebutharga dibuka pada masa ini.

No. Sebut Harga

Tajuk

 

Tarikh Pelawaan

Tarikh Tutup

Senarai Semak
15/2019 Membekal, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Sistem Kedatangan Dan Akses Pintu Di Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).   3 Julai 2019 (Rabu) 11 Julai 2019 (Khamis),
Jam 12.00 tengahari
16/2019 Menyewa Dan Menyelenggara Mesin Penyalin Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun Mulai 2019 Untuk Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).   3 Julai 2019 (Rabu) 11 Julai 2019 (Khamis),
Jam 12.00 tengahari
17/2019 Langganan Perkhidmatan Cloud Backup And Recovery (CBR) & Cloud Disaster Recovery (CDR) Selama Dua (2) Tahun Beserta Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).   3 Julai 2019 (Rabu) 11 Julai 2019 (Khamis),
Jam 12.00 tengahari

Keputusan Sebut Harga

Keputusan Sebut Harga

 
   

Permohonan Pendaftaran Pembekal Baru
   

Pernah digugurkan?


 
Masukkan Id Pembekal Syarikat.
 
   
Login Pembekal Berdaftar
 
Id Pembekal


 
 

 


Hak Cipta Terpelihara © 2010 Malaysian Qualifications Agency
  Mercu MQA, No. 3539, Jalan Teknokrat 7, Cyber 5, 63000 Cyberjaya, Selangor.

 
 
</center> </td> </tr> <tr> <td width="100%" height="19">&nbsp;</td> </tr> </table> </center> </div> </body> </html>