PERMOHONAN
   
 Syarat Permohonan :  
 1. Warganegara MALAYSIA
 2. Berumur;
  • 19 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sijil (APEL T-3) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 20 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Diploma (APEL T-4) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 21 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana Muda (APEL T-6) pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian; atau
  • 30 tahun dan ke atas bagi kemasukan ke program peringkat Sarjana (APEL T-7) pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM atau Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian.
 

Bagi permohonan Sarjana (APEL T-7), hanya bidang berikut ditawarkan buat masa ini :

 

Untitled Document
NO.
BIDANG PENGAJIAN
PUSAT PENILAIAN APEL
WOU
OUM
UUM
UTM
UiTM
1.
 Seni Persembahan
 
2.
 Kejuruteraan Komunikasi
 
 
3.
 Kejuruteraan Awam
 
 
4.
 Kejuruteraan Kimia
 
 
5.
 Keselamatan dan Perlindungan
 
 
6.
 Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 
7.
 Hospitaliti dan Pelancongan      
8.
 Pengajian Strategi Dan Pertahanan    
9.
 Reka Bentuk Dalaman      
10.
 Sains
 
 
11.
 Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
12.
 Pengajian Media
13.
 Kewartawanan
14.
 Komunikasi Visual
15.
 Komunikasi Media
 
16.
 Pengajian Islam
17.
 Kaunseling
 
18.
 Pengurusan dan Perniagaan
19.
 Teknologi Maklumat
20.
 Pendidikan
21.
 Sains Komputer
22.
 Sistem Maklumat
23.
 Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
 
24.
 Kejuruteraan Elektronik
   
 
25.
 Kejuruteraan Perisian
   
 
26.
 Kejuruteraan Elektrik      
 
27.
 Kejuruteraan Bahan      
 
28.
 Psikologi
 
 
29.
 Pengajian Polisi    
30.
 Perakaunan
 
31.
 Pengurusan Sumber Manusia
32.
 Sains Sukan dan Rekreasi        
33.
 Senireka Grafik        
34.
 Pengurusan Teknologi / Operasi    
   
35.
 Sains Koreksional    
   
36.
 Kejuruteraan Bioperubatan      
 
37.
 Pengurusan Aset dan Kemudahan      
 
38.
 Alam Bina dan Ukur      
 
 

 

   APPLICATION
   
 Application Requirements:  
 1. MALAYSIAN citizen
 2. Aged;  
  • 19 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Certificate level (APEL T-3) with experience in a related field; or
  • 20 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Diploma level (APEL T-4) with experience in a related field; or
  • 21 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Bachelors level (APEL T-6) with experience in a related field; or
  • 30 years and above at year of application for an entry/access to a programme at Masters level (APEL T-7) with STPM/Diploma or any qualification equivalent to Diploma and experience in a related field.
 
For Master’s degree programme (APEL T-7), the fields offered are :

 

Untitled Document
NO.
FIELD OF STUDIES
APEL ASSESSMENT CENTRE
WOU
OUM
UUM
UTM
UiTM
1.
 Performing Arts
 
2.
 Communication Engineering
 
 
3.
 Civil Engineering
 
 
4.
 Chemical Engineering
 
 
5.
 Security and Protection
 
 
6.
 Food Service Management
 
7.
 Hospitality and Tourism      
8.
 Strategic and Defence Studies    
9.
 Interior Design      
10.
 Science
 
 
11.
 Occupational Safety and Health
12.
 Media Studies
13.
 Journalism
14.
 Visual Communication
15.
 Mass Communication
 
16.
 Islamic Studies
17.
 Counseling
 
18.
 Management and Business
19.
 Information Technology
20.
 Education
21.
 Computer Science
22.
 Information Systems
23.
 Mechanical and Manufacturing Engineering
 
 
24.
 Electronic Engineering
   
 
25.
 Software Engineering
   
 
26.
 Electrical Engineering      
 
27.
 Material Engineering      
 
28.
 Psychology
 
 
29.
 Policy Study    
30.
 Accounting
 
31.
 Human Resource Management
32.
 Sport Science and Recreaction        
33.
 Graphic Design        
34.
 Technology / Operation Management    
   
35.
 Correctional Science    
   
36.
 Biomedical Engineering      
 
37.
 Asset and Facility Management      
 
38.
 Built Environment and Surveying      
 
 
   Sila lengkapkan maklumat di bawah: | Please complete the information below:
   
   No. MyKad | MyKad No.  :   (cth | example: 85xxxxxxxxxx) 
   Tarikh Lahir | Date of birth  :    (dd/mm/yyyy)