Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Olympia Johor Bahru
Alamat : 12W, Jalan Tebrau
80250 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-223 3696
No Faks : 07-224 4417
E-Mel : enquiry.jb@raffles.olympia.edu.my
Laman Web : www.olympia.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil, Diploma Dan Diploma Lanjutan Pengurusan Pentadbiran (IAM)
(A1301)
51 345 (Management and Administration) 20/09/2005 - 19/09/2010
2 Sijil Kesetiausahaan Eksekutif
(A11073)
60 346 (Secretarial and office work) Mulai 01/06/2011
3 Sijil Perdagangan
(MQA/FA0702)
60 340 (Business and Administration) Mulai 17/01/2013
4 Diploma Teknologi Maklumat
(A5867)
90 481 (Computer Science) Mulai 24/03/2009
5 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A9748)
90 345 (Management and Administration) Mulai 30/06/2010
6 Diploma Eksekutif dalam Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA0943)
90 345 (Management and Administration) Mulai 20/06/2013
7 Bachelor of Arts (Hons) in International Business & Leadership 3+0 in collaboration with University of East London (UEL)
(MQA/FA1912)
120 340 (Business and Administration) 08/04/2014 - 04/09/2017
 
CetakCetak