Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Royal College of Surgeons in Ireland and University College Dublin Malaysia Campus (Nama Lama : Kolej Perubatan Pulau Pinang)
Alamat : No. 4, Jalan Sepoy Lines
10450 Pulau Pinang
Pulau Pinang.No Tel : 04-2171 999
No Faks : 04-2287 272
E-Mel : registry@rcsiucd.edu.my
Laman Web : www.rcsiucd.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pra-Perubatan (Foundation Year)
Nama Lama : Pra-Perubatan (Foundation Year) secara kerjasama dengan National University of Ireland
(A7144)
60 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 29/02/2012
2 MB BCH BAO (Bahagian Klinikal) Secara Kerjasama Dengan National University Of Ireland, Ireland
(A0251)
160 721 (Medicine) 16/09/2001 - 15/09/2006
3 MB.BCH.BAO.(Bahagian Klinikal) Secara Kerjasama Dengan National University Of Ireland, Ireland
(A7322)
NA 721 (Medicine) 16/09/2006 - 30/06/2010
4 MB BCH BAO (Bahagian Klinikal) secara kerjasama dengan National University of Ireland, Ireland
(A1832)
Fulfilled the requir 721 (Medicine) 04/10/2010 - 02/04/2015
5 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery and Bachelor of Obstetrics (MB BCh BAO)
Nama Lama : Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery and Bachelor of Obstetrics 2 1/2 + 2 1/2 in collaboration with National University of Ireland, Ireland
(MQA/FA4397)
NA 721 (Medicine) 04/04/2015 - 03/04/2019
6 Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Bachelor of Obstetrics (MB BCh BAO)
Nama Lama : Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery and Bachelor of Obstetrics 2 1/2 + 2 1/2 in collaboration with National University of Ireland, Ireland
(MQA/FA4397)
NA 721 (Medicine) 04/04/2019 - 03/04/2022
7 Masters of Science (Health Research)
Nama Lama : Masters of Science in collaboration with Royal College of Surgeon in Ireland (RCSI)
(MQA/FA4091)
54 720 (Health (broad programmes)) Mulai 05/01/2016
8 Master in Science Public Health
Nama Lama : Master in Science Public Health in collaboration with University College Dublin, Ireland
(MQA/FA7199)
49 720 (Health (broad programmes)) Mulai 27/01/2017
 
CetakCetak