Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Management and Science University (MSU) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknologi dan Pengurusan Malaysia (KUTPM))
Alamat : No. 4, Persiaran Olahraga
Seksyen 13
40100 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5521 6868
No Faks : 03-5511 2848
E-Mel : junainah@msu.edu.my
Laman Web : www.msu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas (Sains Biologi/Sains Kesihatan)
(A1122)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 24/11/2004 - 23/11/2009
2 Kursus Asas (Perniagaan/Perakaunan)
(A4685)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
3 Kursus Asas Undang-Undang
(A5721)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 15/09/2006 - 14/09/2011
4 Kursus Asas (Teknologi Maklumat/Kejuruteraan)
(A4684)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 18/09/2006 - 17/09/2011
5 Foundation (Sains Biologi / Sains Kesihatan)
(A9279)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 24/11/2009
6 Kursus Asas Perniagaan
(A9281)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
7 Program Asas Undang-undang
(A10660)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 15/09/2011
8 Kursus Asas Teknologi Maklumat
Nama Lama : Kursus Asas Teknologi Maklumat & Kejuruteraan
(A9280)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/09/2011
9 Kursus Asas TESL
(MQA/FA1557)
50 222 (Languages) Mulai 28/11/2014
10 Kursus Asas Kejuruteraan dan Teknologi
(MQA/FA3531)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
11 Kursus Asas Seni Visual
(MQA/FA3132)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/12/2014
12 Diploma Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik
(A0990)
90 523 (Electronics and Automation) 10/05/2004 - 09/05/2009
13 Diploma Pengurusan
(A0988)
90 345 (Management and Administration) 10/05/2004 - 09/05/2009
14 Diploma Perakaunan
(A0991)
90 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
15 Diploma Teknologi Maklumat
(A0987)
90 481 (Computer Science) 10/05/2004 - 09/05/2009
16 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A0989)
101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 10/05/2004 - 09/05/2009
17 Diploma E-Dagang
(A3631)
90 340 (Business and Administration) 01/02/2007 - 31/01/2012
18 Diploma Farmasi
(A5584)
90 727 (Pharmacy) Mulai 14/08/2007
19 Diploma Kejuruteraan Komputer
(A5585)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 05/09/2007
20 Diploma Pengurusan Pelaburan
(A5403)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 01/10/2007
21 Diploma Pendidikan (TESL)
(A5405)
90 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 28/01/2008
22 Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A5404)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 29/04/2008
23 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(A6911)
90 143 (Training for preschool teachers) Mulai 08/08/2008
24 Diploma Pengkomputeran Perniagaan
(A5583)
90 482 (Computer Use) Mulai 15/10/2008
25 Diploma Multimedia
(A6063)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 19/11/2008
26 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A8259)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/05/2009
27 Diploma Pengurusan
(A8071)
90 345 (Management and Administration) Mulai 10/05/2009
28 Diploma Perakaunan
(A8448)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
29 Diploma Teknologi Maklumat
(A8260)
90 481 (Computer Science) Mulai 10/05/2009
30 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A8387)
101 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/05/2009
31 Diploma Pengurusan Acara
(A7008)
90 345 (Management and Administration) Mulai 25/11/2010
32 Diploma Reka Bentuk Grafik
(A8150)
90 214 (Design) Mulai 03/01/2011
33 Diploma Forensik Komputer
(A8008)
90 481 (Computer Science) Mulai 06/01/2011
34 Diploma Pengurusan Modal Insan
(A7009)
90 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
35 Diploma Pengurusan Peruncitan
(A7003)
90 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 10/01/2011
36 Diploma Kejururawatan
(A8986)
105 723 (Nursing and caring) 05/05/2011 - 04/05/2014
37 Diploma Pembantu Perubatan
(A8584)
103 722 (Medical Services) 13/09/2011 - 12/09/2015
38 Diploma Seni Kulinari
(A9980)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/02/2012
39 Diploma Reka Bentuk Permainan dan Animasi
(A8363)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 03/10/2012
40 Diploma Perubatan Tradisional Cina
(A10021)
95 721 (Medicine) Mulai 08/02/2013
41 Diploma Pengurusan Perhubungan Awam dan Hiburan
(A8707)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 03/05/2013
42 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Mobil dan Wayarles)
(A9545)
90 481 (Computer Science) Mulai 14/05/2013
43 Diploma Sains Perubatan
(A9200)
101 720 (Health (broad programmes)) Mulai 31/05/2013
44 Diploma Bimbingan dan Kaunseling
(A8709)
90 762 (Social work and counselling) Mulai 30/12/2013
45 Diploma Rekreasi Luar
Nama Lama : Diploma Pengurusan Riadah Luar dan Pengembaraan
(A8361)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 12/03/2014
46 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
105 723 (Nursing and caring) 04/05/2014 - 03/05/2018
47 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(A8680)
97 862 (Occupational health and safety) Mulai 28/08/2014
48 Diploma Seni Reka Fesyen
(MQA/FA0425)
90 214 (Design) Mulai 12/11/2014
49 Diploma Pengurusan SPA
(MQA/FA0469)
90 815 (Hair and beauty services) Mulai 21/11/2014
50 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
103 722 (Medical Services) 13/09/2015 - 12/03/2018
51 Diploma Kewangan Islam
(MQA/FA1674)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/11/2015
52 Diploma Teknologi Penyelenggaraan Pesawat
(MQA/FA0667)
90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 14/01/2016
53 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(MQA/FA1219)
90 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 14/03/2016
54 Diploma Teknologi Muzik
(MQA/FA2647)
90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 03/03/2017
55 Diploma Perbankan Islam
(MQA/FA2013)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 23/03/2017
56 Diploma Pengurusan Kecantikan
(MQA/FA3133)
90 815 (Hair and beauty services) Mulai 20/02/2018
57 Diploma Pembantu Perubatan
(MQA/FA5704)
103 722 (Medical Services) 13/03/2018 - 12/03/2022
58 Diploma Seni Patiseri
(MQA/FA4895)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/04/2018
59 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA4842)
105 723 (Nursing and caring) 04/05/2018 - 03/05/2021
60 Diploma Sains Sukan
(MQA/FA5334)
95 813 (Sports) Mulai 21/05/2018
61 Diploma Pengurusan Logistik
(MQA/FA6034)
90 345 (Management and Administration) Mulai 04/12/2018
62 Diploma Teknologi Pengurusan Pejabat
(MQA/FA8725)
90 346 (Secretarial and office work) Mulai 10/06/2019
63 Diploma Fisioterapi
(MQA/FA4395)
107 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 31/01/2020
64 Bachelor Bioperubatan Dengan Kepujian
(A0729)
120 421 (Biology and biochemistry) 28/07/2003 - 27/07/2008
65 Bachelor Perniagaan Antarabangsa Dengan Kepujian
(A0727)
120 340 (Business and Administration) 28/07/2003 - 27/07/2008
66 Bachelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A0726)
120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
67 Bachelor Sains Pemutusan Dengan Kepujian
(A0728)
120 462 (Statistics) 28/07/2003 - 27/07/2008
68 Bachelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A0725)
120 481 (Computer Science) 28/07/2003 - 27/07/2008
69 Bacelor Pengurusan Hospitaliti - Pelancongan (Kepujian)
(A0992)
123 811 (Hotel, restaurant and catering) 10/05/2004 - 09/05/2009
70 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A0993)
120 541 (Food Processing) 10/05/2004 - 09/05/2009
71 Bachelor Perakaunan (Kepujian)
(A0994)
130 344 (Accounting and Taxation) 10/05/2004 - 09/05/2009
72 Bachelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A1014)
120 345 (Management and Administration) 17/06/2004 - 16/06/2009
73 Bacelor Pengurusan Pelaburan (Kepujian)
(A5402)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 15/05/2007
74 Bachelor Bioinformatik dengan Kepujian
(A3408)
120 481 (Computer Science) 24/07/2007 - 23/07/2012
75 Bacelor Sains Komputer Dengan Kepujian
(A7934)
120 481 (Computer Science) Mulai 29/04/2008
76 Bacelor Sains BioPerubatan (Kepujian)
Nama Lama : Bachelor Bioperubatan (dengan Kepujian)
(A8161)
136 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/05/2008
77 Bacelor Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dengan Kepujian
(A7935)
120 481 (Computer Science) Mulai 11/06/2008
78 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) - TESL
(A5604)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 15/07/2008
79 Bacelor Reka Bentuk Grafik (Kepujian)
(A7101)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 23/07/2008
80 Bacelor Perniagaan Antarabangsa (Kepujian)
(A7937)
120 340 (Business and Administration) Mulai 28/07/2008
81 Ijazah Sarjana Muda Sains Pemutusan (Kepujian)
(A7936)
120 462 (Statistics) Mulai 28/07/2008
82 Bacelor Perkomputeran Perniagaan (Kepujian)
(A5524)
120 482 (Computer Use) Mulai 12/08/2008
83 Bacelor Undang-Undang Dan Perdagangan (Kepujian)
(A5720)
120 380 (Law) Mulai 28/10/2008
84 Bacelor Sains Perubatan (Kepujian)
(A7487)
120 721 (Medicine) Mulai 22/01/2009
85 Bacelor Kejuruteraan Komputer (Kepujian)
(A5525)
140 523 (Electronics and Automation) Mulai 03/02/2009
86 Bacelor Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan (Kepujian)
(A8998)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
87 Bacelor Perakaunan (Kepujian)
(A8447)
134 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/05/2009
88 Bacelor Teknologi Perkhidmatan Makanan (Kepujian)
(A8162)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/05/2009
89 Bacelor Pengurusan Industri (Kepujian)
(A7100)
120 345 (Management and Administration) Mulai 17/06/2009
90 Bacelor Teknologi Kejuruteraan (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Teknologi (Elektrik & Elektronik) (Kepujian)
(A7490)
140 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/12/2010
91 Bacelor Multimedia Instruksional (Kepujian)
(A7941)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
92 Bacelor Pengurusan Modal Insan (Kepujian)
(A7007)
120 345 (Management and Administration) Mulai 06/01/2011
93 Bacelor Rekaan Permainan dan Animasi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Rekaan Permainan Komputer dan Animasi (Kepujian)
(A7006)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/01/2011
94 Bacelor Pengurusan Acara (Kepujian)
(A7005)
120 345 (Management and Administration) Mulai 07/01/2011
95 Bacelor Pendidikan Awal Kanak-kanak (Kepujian)
(A7057)
120 143 (Training for preschool teachers) Mulai 25/01/2011
96 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(A7665)
NA 721 (Medicine) 23/04/2011 - 21/10/2016
97 Bacelor Forensik Komputer (Kepujian)
(A8165)
120 481 (Computer Science) Mulai 26/04/2011
98 Bacelor Multimedia Kreatif (Kepujian)
(A8682)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/10/2011
99 Bacelor Bioinformatik (Kepujian)
(A9359)
120 481 (Computer Science) Mulai 24/07/2012
100 Bacelor Teknologi Maklumat (Kepujian) Mobil Wayarles dan Teknologi
Nama Lama : Bacelor Teknologi Mobil dan Wayarles (Kepujian)
(A8164)
120 481 (Computer Science) Mulai 08/09/2012
101 Bacelor Optometri (Kepujian)
(A8261)
141 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 25/09/2012
102 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(A7488)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2012 - 23/10/2015
103 Bacelor Seni Kulinari (Kepujian)
(A10010)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/02/2013
104 Bacelor Kewangan (Kepujian)
(A8360)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 03/05/2013
105 Bacelor Sistem Maklumat Dalam Pengauditan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Pengauditan Sistem Maklumat (Kepujian)
(A7004)
120 481 (Computer Science) Mulai 17/05/2013
106 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(A10913)
NA 721 (Medicine) 27/05/2013 - 24/05/2017
107 Bacelor Nutrisi (Kepujian)
(A9358)
136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 18/07/2013
108 Sarjana Muda Pengurusan Perhubungan Awam (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan (Perhubungan Awam dan Hiburan) (Kepujian)
(A8433)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 10/09/2013
109 Bacelor Sains Forensik (Kepujian)
(A8385)
145 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 20/01/2014
110 Bacelor Media Baru (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Media (Kepujian)
(A9091)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/02/2014
111 Bacelor Pengurusan Luar, Riadah dan Pengembaraan (Kepujian)
(A8149)
120 813 (Sports) Mulai 10/03/2014
112 Bacelor Komunikasi Visual dan Pemasaran (Kepujian)
(A8683)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/06/2014
113 Bacelor Pemasaran dengan Psikologi (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Psikologi dengan Pemasaran (Kepujian)
(A8708)
120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 30/06/2014
114 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Peruncitan (Kepujian)
(A7002)
120 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 03/09/2014
115 Bachelor of Counselling and Guidance (Hons)
(A8432)
120 762 (Social work and counselling) Mulai 03/11/2014
116 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2015 - 23/10/2016
117 Bacelor Seni Reka Fesyen dengan Pemasaran (Kepujian)
(MQA/FA0426)
120 214 (Design) Mulai 28/12/2015
118 Bacelor Perubatan Tradisional Cina (Kepujian)
(A10057)
145 721 (Medicine) Mulai 04/03/2016
119 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Spa (Kepujian)
(MQA/FA0568)
120 815 (Hair and beauty services) Mulai 17/03/2016
120 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) MSU International Medical School (IMS)
(MQA/FA7960)
NA 721 (Medicine) 22/10/2016 - 21/10/2021
121 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/10/2016 - 23/04/2018
122 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA8755)
NA 721 (Medicine) 24/05/2017 - 23/11/2018
123 Ijazah Sarjana Muda Kreatif Video dan Fotografi (Kepujian)
(MQA/FA1517)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 15/08/2017
124 Sarjana Muda Pengurusan Islam (Kepujian)
(MQA/FA1582)
120 345 (Management and Administration) Mulai 03/04/2018
125 Bacelor Farmasi (Kepujian)
(MQA/FA8227)
143 727 (Pharmacy) 24/04/2018 - 23/04/2021
126 Bacelor Seni Patiseri (Kepujian)
(MQA/FA4894)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 16/11/2018
127 Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
(MQA/FA8755)
NA 721 (Medicine) 24/11/2018 - 23/11/2023
128 Bacelor Kewangan Islam (Kepujian)
(MQA/FA4246)
126 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 02/01/2019
129 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sains) (Kepujian)
(MQA/FA1935)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 05/04/2019
130 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesihatan dan Pendidikan Jasmani) (Kepujian)
(MQA/FA1919)
120 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 13/05/2019
131 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
(A3614)
48 345 (Management and Administration) Mulai 04/11/2008
132 Sarjana Sains Komputer
(A5108)
NA 481 (Computer Science) Mulai 10/10/2011
133 Ijazah Sarjana Sains Teknologi Perkhidmatan Makanan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Teknologi Perkhidmatan Makanan
(A5112)
- 541 (Food Processing) Mulai 27/12/2011
134 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Perakaunan/Kewangan
(A5113)
NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
135 Ijazah Sarjana Sains (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5110)
NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
136 Ijazah Sarjana Sains Bioperubatan
(A10166)
40 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 29/01/2015
137 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
(MQA/FA4063)
NA 482 (Computer Use) Mulai 03/02/2017
138 Ijazah Sarjana Pengurusan
(MQA/FA4019)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 18/03/2018
139 Ijazah Sarjana Farmasi Klinikal
(MQA/FA3131)
40 727 (Pharmacy) Mulai 28/03/2018
140 Ijazah Sarjana Sains Kejuruteraan
(MQA/FA4020)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 18/03/2019
141 Ijazah Doktor Falsafah (Sains Komputer)
(A5114)
NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
142 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat dan Komunikasi)
(A5115)
NA 481 (Computer Science) Mulai 27/10/2011
143 Ijazah Doktor Falsafah (Teknologi Perkhidmatan Makanan)
(A5285)
- 541 (Food Processing) Mulai 28/12/2011
144 Ijazah Doktor Falsafah (Perakaunan/Kewangan)
(A5286)
NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2012
145 Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan / Perniagaan)
(A4632)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 06/07/2012
146 Ijazah Doktor Falsafah (Melalui Penyelidikan) Bioperubatan
(A5283)
NA 545 (Applied science) Mulai 06/09/2012
 
CetakCetak