Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Monash University Malaysia (Nama Lama : Monash University Sunway Campus Malaysia)
Alamat : Jalan Lagoon Selatan
46150 Bandar Sunway
Selangor.No Tel : 03-5514 6000
No Faks : 03-5514 6331
E-Mel : mum.qac@monash.edu.
Laman Web : www.monash.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma of Higher Education Studies
(MQA/SWA0654)
38.4 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 06/04/2014
2 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Dengan Kepujian)
(A0218)
111.73 521 (Mechanics and Metal Work) 20/12/2000 - 19/12/2005
3 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (Dengan Kepujian)
(A0219)
125.16 523 (Electronics and Automation) 20/12/2000 - 19/12/2005
4 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi
(A0222)
83 321 (Journalism and reporting) 17/01/2001 - 16/01/2006
5 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Perdagangan
(A0223)
120 340 (Business and Administration) 17/01/2001 - 16/01/2006
6 Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi)
(A0220)
107 545 (Applied science) 17/01/2001 - 16/01/2006
7 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer
(A0224)
91 481 (Computer Science) 17/01/2001 - 16/01/2006
8 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A0221)
144 340 (Business and Administration) 16/04/2002 - 15/04/2007
9 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat
(A4654)
144 481 (Computer Science) 15/01/2007 - 19/06/2012
10 Bachelor of Arts
(A7244)
144 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
11 Bachelor of Arts (Global)
(A8315)
144 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
12 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce/Bachelor of Communication
(A7989)
NA 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
13 Bachelor of Communication
(A5985)
144 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/07/2012
14 Bachelor of Computer Science
(A6072)
144 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/07/2012
15 Bachelor Of Engineering (Electrical & Computer Systems)
(A8845)
NA 523 (Electronics and Automation) 16/01/2007 - 15/01/2012
16 Bachelor of Information Technology and Systems
(A7253)
144 482 (Computer Use) 16/01/2007 - 15/07/2012
17 Bachelor of Science (Biotechnology)
(A5984)
144 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
18 Bachelor of Science (Environmental Management)
(A8844)
144 422 (Environmental Science) 16/01/2007 - 15/07/2012
19 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(A8308)
144 541 (Food Processing) 16/01/2007 - 15/07/2012
20 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(A3616)
144 421 (Biology and biochemistry) 16/01/2007 - 15/07/2012
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)
(A7247)
155 521 (Mechanics and Metal Work) 16/01/2007 - 15/01/2012
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekatronik)
(A7248)
155 523 (Electronics and Automation) 16/01/2007 - 15/01/2012
23 The honours degree of Bachelor of Communication
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Dengan Kepujian)
(A7243)
192 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/07/2012
24 Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan
(A6124)
144 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
25 The honours degree of Bachelor of Business and Commerce
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Perniagaan dan Perdagangan (Kepujian)
(A7250)
192 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
26 Ijazah Sarjana Muda Perniagaan Dan Teknologi Maklumat
(A6073)
144 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
27 Bachelor of Psychological Science and Business
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Psikologi dan Perniagaan
(A8312)
144 311 (Psychology) 16/01/2007 - 15/07/2012
28 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Biosains Perubatan) (Kepujian)
(A7238)
192 421 (Biology and biochemistry) 16/01/2007 - 15/01/2012
29 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Biotechnology)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi) (Kepujian)
(A7237)
192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/01/2012
30 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Biosains Perubatan)
(A7239)
192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
31 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Bioteknologi/Pengurusan Persekitaran)
(A7241)
192 545 (Applied science) 16/01/2007 - 15/07/2012
32 Honours Degree Of Bachelor Of Science (Environmental Management)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Persekitaran) (Kepujian)
(A7240)
192 422 (Environmental Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
33 Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Makanan Dan Teknologi) (Kepujian)
(A8309)
192 541 (Food Processing) 16/01/2007 - 15/01/2012
34 The honours degree of Bachelor of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
(A8310)
192 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
35 Bachelor of Engineering in the field of Chemical Engineering
(MQA/SWA0067)
192 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2013
36 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
(A3423)
NA 721 (Medicine) 26/03/2010 - 25/09/2015
37 Bachelor of Science
(MQA/SWA0129)
144 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/11/2011
38 Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/SWA0092)
192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2015
39 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechanical Engineering
(MQA/SWA0094)
192 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2012 - 31/12/2015
40 Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
Nama Lama : Bachelor of Engineering in the field of Mechatronics Engineering
(MQA/SWA0093)
192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2015
41 Bachelor of Psychological Science (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Psychological Science and Business (Psychology) (Honours)
(MQA/SWA0131)
48 311 (Psychology) Mulai 13/03/2012
42 Bachelor of Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Science
(MQA/SWA0130)
48 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/03/2012
43 Bachelor of Arts (Global)
(MQA/SWA0102)
144 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
44 Bachelor of Arts and Social Sciences
Nama Lama : Bachelor of Arts (Social Sciences)
(MQA/SWA0103)
144 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
45 Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0108)
144 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
46 Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Business and Commerce and Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0109)
192 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
47 Bachelor of Digital Media and Communication
Nama Lama : Bachelor of Communication and Media Studies
(MQA/SWA0104)
144 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
48 Bachelor of Computer Science
(MQA/SWA0123)
144 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2012
49 Bachelor of Information Technology and Systems
(MQA/SWA0124)
144 482 (Computer Use) Mulai 16/07/2012
50 Bachelor of Psychological Science and Business
(MQA/SWA0125)
144 311 (Psychology) Mulai 16/07/2012
51 Bachelor of Science (Biotechnology)
(MQA/SWA0113)
144 545 (Applied science) Mulai 16/07/2012
52 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0127)
192 545 (Applied science) Mulai 16/07/2012
53 Bachelor of Science (Biotechnology) and Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0114)
192 545 (Applied science) Mulai 16/07/2012
54 Bachelor of Science (Environmental Management)
(MQA/SWA0128)
144 422 (Environmental Science) Mulai 16/07/2012
55 Bachelor of Science (Food Science and Technology)
(MQA/SWA0115)
144 541 (Food Processing) Mulai 16/07/2012
56 Bachelor of Science (Medical Bioscience)
(MQA/SWA0116)
144 721 (Medicine) Mulai 16/07/2012
57 Bachelor of Arts (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Arts
(MQA/SWA0106)
48 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
58 Bachelor of Business and Commerce (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Business and Commerce
(MQA/SWA0110)
48 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
59 Bachelor of Communication (Honours)
Nama Lama : Honours degree of Bachelor of Communication
(MQA/SWA0107)
48 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
60 Bachelor of Medical Science (Honours)
Nama Lama : Honours Degree of Bachelor of Medical Science
(MQA/SWA0160)
48 721 (Medicine) Mulai 13/03/2013
61 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Chemical Engineering
(MQA/FA4650)
123 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2018
62 Bachelor of Pharmacy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Pharmacy
(A7256)
192 727 (Pharmacy) 25/01/2014 - 24/01/2019
63 Bachelor of Commerce (Accounting)
(MQA/SWA0172)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/02/2014
64 Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
Nama Lama : Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
(MQA/FA5833)
NA 721 (Medicine) 26/09/2015 - 25/09/2020
65 Bachelor of Electrical and Computer Systems Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical and Computer Systems Engineering
(MQA/FA7521)
192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2021
66 Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechanical Engineering
(MQA/FA7520)
192 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 - 31/12/2021
67 Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Mechatronics Engineering
(MQA/FA7519)
192 523 (Electronics and Automation) 01/01/2016 - 31/12/2020
68 Bachelor of Food Science and Technology
(MQA/SWA0794)
144 541 (Food Processing) Mulai 08/11/2016
69 Bachelor of Medical Bioscience
(MQA/SWA0795)
144 721 (Medicine) Mulai 08/11/2016
70 Bachelor of Civil Engineering (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering and Bachelor of Engineering in the field of Civil Engineering
(MQA/FA8848)
192 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 01/01/2017 - 31/12/2021
71 Bachelor of Psychological Science
(MQA/SWA11799)
122.4 311 (Psychology) Mulai 17/11/2018
72 Bachelor of Computer Science (Honours)
(MQA/SWA12120)
48 481 (Computer Science) Mulai 29/11/2018
73 Bachelor of Chemical Engineering (Honours)
(MQA/FA4650)
142.5 SLT/192 Monash credits 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 - 31/12/2024
74 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA11712)
192 727 (Pharmacy) 25/01/2019 - 24/01/2022
75 Bachelor of Software Engineering (Honours)
(MQA/SWA13363)
192 481 (Computer Science) Mulai 29/07/2019
76 Graduate Certificate in Higher Education
(MQA/SWA0171)
24 141 (Teaching and Training) Mulai 20/08/2013
77 Postgraduate Diploma (Commerce)
(A8843)
48 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
78 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(A7254)
48 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
79 Postgraduate Diploma in Business and Commerce
Nama Lama : Postgraduate Diploma (Commerce)
(MQA/SWA0120)
48 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
80 Postgraduate Diploma in Arts (Research)
(MQA/SWA0105)
NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 16/07/2012
81 Postgraduate Diploma in Biomedical Science
(MQA/SWA10526)
40.8 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 06/09/2017
82 Ijazah Sarjana Falsafah (Komunikasi)
(A5725)
NA 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
83 Ijazah Sarjana Falsafah (Saringan)
(A8842)
48 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
84 Ijazah Sarjana Komunikasi
(A8311)
72 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
85 Ijazah Sarjana Pengurusan Perniagaan
(A7251)
192 345 (Management and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
86 Master of Science
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Penyelidikan)
(A4183)
96 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
87 Master of Arts
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sastera (Penyelidikan)
(A7246)
NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
88 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat (Tesis Minor)
(A4012)
72 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
89 Master Of Arts (66% Research)
(A7245)
NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
90 Master of Engineering Science (Research)
(A4182)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
91 Master of International Business
(A8314)
72 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/07/2012
92 Master of Philosophy
(A5637)
NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
93 Master of Science Preliminary
Nama Lama : Master of Science (Preliminary)
(A7242)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
94 Master of Arts (Communications and Cultural Studies)
(A10436)
72 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 14/05/2009
95 Master of Arts
(MQA/SWA0119)
NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 16/07/2012
96 Master of Engineering Science (Research)
(MQA/SWA0112)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
97 Master of International Business
(MQA/SWA0111)
72 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
98 Master of Philosophy
(MQA/SWA0122)
NA 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2012
99 Master of Science
(MQA/SWA0121)
NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 16/07/2012
100 Master of Biomedical Science
(MQA/SWA0187)
NA 545 (Applied science) Mulai 10/01/2013
101 Master of Business Information Systems
(MQA/SWA0163)
76.8 481 (Computer Science) Mulai 20/08/2013
102 Master of Communications and Media Studies
(MQA/SWA0177)
NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 06/04/2014
103 Master of Business Information Systems (Professional)
(MQA/SWA0753)
72 481 (Computer Science) Mulai 09/04/2016
104 Master of Advanced Engineering (Energy and Sustainability)
(MQA/SWA0796)
48 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 08/11/2016
105 Master of Business Administration
(MQA/SWA0793)
96 340 (Business and Administration) Mulai 08/11/2016
106 Master of Professional Counselling
(MQA/FA12898)
96 762 (Social work and counselling) 15/10/2018 - 14/10/2023
107 Doktor Falsafah - Kejuruteraan
(A5693)
NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
108 Doktor Falsafah - Komunikasi
(A5724)
NA 321 (Journalism and reporting) 16/01/2007 - 15/01/2012
109 Doktor Falsafah - Perniagaan Dan Perdagangan
(A5638)
NA 340 (Business and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
110 Doktor Falsafah - Sains
(A5653)
NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/01/2012
111 Doktor Falsafah - Teknologi Maklumat
(A5652)
NA 481 (Computer Science) 16/01/2007 - 15/01/2012
112 Doctor of Philosophy
Nama Lama : Doktor Falsafah (Penyelidikan)
(A7255)
NA 210 (Arts (broad programmes)) 16/01/2007 - 15/07/2012
113 Ijazah Kedoktoran Pentadbiran Perniagaan
(A7252)
NA 345 (Management and Administration) 16/01/2007 - 15/01/2012
114 Doctor of Philosophy
(MQA/SWA0117)
NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 16/07/2012
115 English Language Bridging Programme (ELBP)
(A7258)
NA 010 (Basic / broad, general programmes) 16/01/2007 - 15/07/2012
116 Monash English Bridging
Nama Lama : English Language Bridging Programme
(MQA/SWA0118)
NA 090 (Personal Skills) Mulai 16/07/2012
 
CetakCetak