Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
PJ College of Art and Design
Alamat : 2-4th Floor, Transport Workers Union Building
21 Jalan Barat
46200 Petaling Jaya
Selangor.No Tel : 03-7957 2000
No Faks : 03-7952 1628
E-Mel : pjcad@zmus.com.my
Laman Web : www.pjcad.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A1305)
96 214 (Design) 27/05/2005 - 26/05/2010
2 Diploma Rekabentuk Grafik
(A1306)
96 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/05/2005 - 26/05/2010
3 Diploma Reka Bentuk Dalaman
(A6720)
91 214 (Design) 27/05/2010 - 30/04/2015
4 Diploma Seni Reka Grafik
(A6721)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) 27/05/2010 - 30/04/2015
5 Diploma in Interactive Multimedia and Animation Design
(A7993)
90 214 (Design) 17/01/2011 - 30/04/2015
6 Diploma Senireka Produk
(A6668)
93 214 (Design) 10/02/2011 - 30/04/2015
7 Diploma in Fashion Design
Nama Lama : Diploma in Fashion Design and Technology
(A8428)
95 214 (Design) Mulai 25/04/2011
 
CetakCetak