Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM) Kuala Lumpur (Nama Lama : Kolej Poly-Tech MARA Kuala Lumpur )
Alamat : Wisma YPM, Jalan 6/91, Taman Shamelin Perkasa
56100 Cheras
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9206 9700
No Faks : 03-9206 9711
E-Mel : vc@kuptm.edu.my
Laman Web : www.kuptm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Pengurusan Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1145)
44 010 (Basic / broad, general programmes) 17/12/2004 - 16/12/2009
2 Program Asas Teknologi Maklumat Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1146)
43 010 (Basic / broad, general programmes) 17/12/2004 - 16/12/2009
3 Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
(A1265)
50 010 (Basic / broad, general programmes) 04/05/2005 - 03/05/2010
4 Matrikulasi Institute Of Chartered Secretaries And Administrators
(A10525)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 04/05/2010
5 Program Asasi Perdagangan
(MQA/FA9043)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/09/2018
6 Asasi Sastera
(MQA/FA9042)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/12/2018
7 Asasi Teknologi Maklumat
(MQA/FA9041)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 24/12/2018
8 Sijil Sains Komputer
(AL0027)
50 481 (Computer Science) 24/04/2001 - 23/04/2006
9 Association Of Chartered Certified Accountants - Certified Accounting Technicians (ACCA-CAT)
(A1167)
69 344 (Accounting and Taxation) 27/01/2005 - 26/01/2010
10 Sijil Sains Komputer
(A1472)
50 481 (Computer Science) 24/04/2006 - 23/04/2011
11 Certified Accounting Technician (CAT)
(A11025)
63 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/01/2010
12 Diploma Sains Komputer : Pengurusan Dan Operasi
(AL0031)
87 481 (Computer Science) 20/02/2002 - 19/02/2007
13 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan Universiti Putra Malaysia (UPM)
(A1034)
95 481 (Computer Science) 16/07/2004 - 15/07/2009
14 Diploma Sains Komputer Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1033)
95 481 (Computer Science) 16/07/2004 - 15/07/2009
15 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A1166)
95 344 (Accounting and Taxation) 27/01/2005 - 26/01/2010
16 Diploma Sains Komputer
(A1318)
93 481 (Computer Science) 23/06/2005 - 21/12/2010
17 DiplomaTeknologi Maklumat Perniagaan
(A1317)
95 481 (Computer Science) 23/06/2005 - 21/12/2010
18 Diploma in Computer Systems: Operation and Management secara kerjasama dengan The Thompson Rivers University (TRU), Canada
(A4721)
87 481 (Computer Science) Mulai 20/02/2007
19 Diploma Sains Komputer secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A4939)
102 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2009
20 Diploma Perakaunan secara kerjasama dengan Universiti Teknologi MARA (UiTM)
(A10310)
98 344 (Accounting and Taxation) Mulai 27/01/2010
21 Diploma Sains Komputer
(A11262)
90 481 (Computer Science) Mulai 23/12/2010
22 Diploma Teknologi Maklumat Perniagaan
(A11261)
93 481 (Computer Science) Mulai 23/12/2010
23 Diploma Komunikasi Korporat
(A10130)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 04/11/2011
24 Diploma in Accountancy
(A10128)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 25/11/2011
25 Diploma in Business Management
(A10129)
91 345 (Management and Administration) Mulai 25/11/2011
26 Diploma of Accountancy
Nama Lama : Diploma in Accounting and Finance
(A10133)
94 344 (Accounting and Taxation) Mulai 29/12/2011
27 Diploma in Teaching English As A Second Language (TESL)
(A10131)
90 141 (Teaching and Training) Mulai 26/12/2012
28 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(A10930)
91 345 (Management and Administration) Mulai 26/02/2013
29 Diploma in Entrepreneurship
(A10931)
91 340 (Business and Administration) Mulai 20/11/2013
30 Bachelor Of Business Administration (Hons) Management With Multimedia 1+2 Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1119)
54 345 (Management and Administration) 22/11/2004 - 21/11/2009
31 Bachelor Of Information Technology (Hons) Information System Engineering 1+2 Secara Kerjasama Dengan Multimedia University (MMU)
(A1118)
51 481 (Computer Science) 22/11/2004 - 21/11/2009
32 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A5997)
111 481 (Computer Science) 26/02/2007 - 25/08/2013
33 Bachelor of Science (Hons) in Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A5998)
111 481 (Computer Science) 26/02/2007 - 25/08/2013
34 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Komputer 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, UK
(A5996)
111 481 (Computer Science) 26/02/2007 - 25/02/2012
35 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Nama Lama : ACCA Qualification
(A4936)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 02/03/2007
36 Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
(A10524)
109 346 (Secretarial and office work) Mulai 07/01/2010
37 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Rangkaian dan Komputeran Mudah Alih 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, UK
(A10127)
131 481 (Computer Science) Mulai 20/09/2010
38 Bachelor of Science (Hons) in Computer Science 3+0 secara kerjasama dengan Coventry University, United Kingdom
(A11265)
120 481 (Computer Science) Mulai 26/02/2012
39 B.Sc. (Hons) Business Information Technology with Accounting 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11263)
121.5 481 (Computer Science) Mulai 26/08/2013
40 B.Sc. (Hons) Business Information Technology with International Business 3+0 in collaboration with Coventry University, UK
(A11264)
121.5 481 (Computer Science) Mulai 26/08/2013
41 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) dalam Komunikasi Korporat
(MQA/FA5366)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 04/08/2017
42 Bachelor of Accountancy (Honours)
Nama Lama : Bachelor of Accountancy (Hons)
(MQA/FA5368)
128 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/08/2017
43 Bachelor of Business Administration (Honours) Human Resource Management
Nama Lama : Bachelor of Business Administration (Hons) Human Resource Management
(MQA/FA5367)
120 345 (Management and Administration) Mulai 27/11/2017
44 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengajian Bahasa Inggeris Gunaan
(MQA/FA5365)
120 224 (Other Languages) Mulai 05/12/2017
45 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Siber
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Maklumat
(MQA/FA5369)
120 482 (Computer Use) Mulai 04/01/2018
46 Master of Business Administration
(MQA/FA8217)
42 340 (Business and Administration) Mulai 09/02/2018
47 Sarjana Sains Sistem Maklumat
(MQA/FA9073)
43 482 (Computer Use) Mulai 31/01/2020
 
CetakCetak