Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Teknologi Dan Pengurusan Lanjutan (PTPL) Sentral @ Kuala Lumpur
Alamat : Level 4, West Wing
Stesen Sentral Kuala Lumpur
50450 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2272 4988
No Faks : 03-2274 4988
E-Mel : sentral@ptpl.edu.my
Laman Web : www.ptpl.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1417)
50 345 (Management and Administration) 07/10/2005 - 06/10/2010
2 Sijil Sains Komputer
(A5337)
50 481 (Computer Science) 16/10/2006 - 15/10/2011
3 Sijil Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A5335)
60 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/07/2008
4 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A10773)
60 340 (Business and Administration) Mulai 07/10/2010
5 Sijil Sains Komputer
(A10772)
60 481 (Computer Science) Mulai 16/10/2011
6 Diploma Pengurusan
(A1415)
90 345 (Management and Administration) 07/10/2005 - 06/10/2010
7 Diploma Teknologi Maklumat
(A1416)
90 481 (Computer Science) 07/10/2005 - 06/10/2010
8 Diploma Perakaunan
(A5339)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/04/2008
9 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
(A5338)
90 523 (Electronics and Automation) Mulai 21/07/2008
10 Diploma Pengurusan
(A7970)
90 345 (Management and Administration) Mulai 07/10/2010
11 Diploma Teknologi Maklumat
(A7971)
90 481 (Computer Science) Mulai 07/10/2010
12 Diploma Reka Bentuk Grafik
(A7915)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 22/04/2011
13 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
(A8082)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 26/04/2011
 
CetakCetak