Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
International Medical University (IMU)
Alamat : No. 126, Jalan Jalil Perkasa 19

57000 Bukit Jalil
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-86567228
No Faks : 03-86567229
E-Mel : registry@imu.edu.my
Laman Web : www.imu.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA3974)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/07/2014
2 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A0261)
NA 721 (Medicine) 19/02/2002 - 18/02/2005
3 Master Of Pharmacy (Honours) Secara Kerjasama Dengan University Of Strathclyde, Glasgow, UK
(A0330)
385 727 (Pharmacy) 19/06/2002 - 26/05/2008
4 Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan
(A0837)
145 721 (Medicine) 23/06/2003 - 22/06/2008
5 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A1223)
NA 721 (Medicine) 04/10/2006 - 30/06/2010
6 Master of Pharmacy (Honours) secara kerjasama dengan University of Strathclyde, Glasgow, UK
(A1745)
NA 727 (Pharmacy) 27/05/2008 - 26/05/2012
7 Bachelor in Medical Sciences (Hons)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan (Kepujian)
(A9044)
120 721 (Medicine) Mulai 23/06/2008
8 Sarjana Muda Kejururawatan Dengan Kepujian
(A4675)
128 723 (Nursing and caring) 20/04/2009 - 19/10/2014
9 Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
(A1746)
139 727 (Pharmacy) 13/07/2009 - 12/01/2015
10 Sarjana Muda Sains Kejururawatan (Kepujian) Pasca Pendaftaran
(A9377)
89 723 (Nursing and caring) 07/06/2010 - 05/06/2014
11 Bachelor Of Medicine & Bachelor Of Surgery (MBBS)
(A6706)
NA 721 (Medicine) 01/07/2010 - 30/06/2015
12 Bachelor of Science (Hons) in Psychology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Psikologi
(A8177)
120 311 (Psychology) Mulai 01/11/2010
13 Bachelor of Science (Hons) in Pharmaceutical Chemistry
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Farmaseutikal
(A8229)
120-130 442 (Chemistry) Mulai 02/12/2010
14 Bachelor of Science (Hons) in Medical Biotechnology
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Bioteknologi Perubatan
(A8228)
129 545 (Applied science) Mulai 03/12/2010
15 Bachelor of Science (Hons) in Biomedical Science
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Bioperubatan
(A8230)
136 720 (Health (broad programmes)) Mulai 06/12/2010
16 Bachelor of Science (Hons) in Dietetics with Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Dietetics with Nutrition
(A8176)
145 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 22/09/2011
17 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
390 727 (Pharmacy) 27/05/2012 - 26/11/2014
18 Bachelor of Dental Surgery
(A8358)
NA 724 (Dental Studies) 04/10/2012 - 03/10/2015
19 Bachelor of Science (Hons) in Chiropractic
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Chiropractic
(A9294)
160 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/08/2013
20 Master of Pharmacy (Honours) in collaboration with University of Strathclyde, Glasgow, UK
(MQA/FA0810)
390 727 (Pharmacy) 27/05/2014 - 31/12/2017
21 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
89 723 (Nursing and caring) 06/06/2014 - 05/06/2017
22 Bachelor of Science (Hons) in Chinese Medicine
Nama Lama : Bachelor of Science (Honours) Chinese Medicine
(A10260)
154-166 721 (Medicine) Mulai 19/06/2014
23 Bachelor of Nursing (Hons)
(A11196)
134 723 (Nursing and caring) 20/10/2014 - 19/04/2018
24 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(A10605)
139 727 (Pharmacy) 13/01/2015 - 12/07/2016
25 Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
(MQA/FA6155)
NA 721 (Medicine) 01/07/2015 - 30/06/2020
26 Bachelor of Science (Hons) in Nutrition
Nama Lama : Bachelor of Science (Hons) Nutrition
(MQA/FA1298)
136 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 09/09/2015
27 Bachelor of Dental Surgery
(MQA/FA7026)
NA 724 (Dental Studies) 04/10/2015 - 03/10/2020
28 Bachelor of Pharmacy (Honours)
(MQA/FA8374)
139 727 (Pharmacy) 13/01/2016 - 12/01/2021
29 Bachelor of Nursing Science (Hons) Post Registration
(MQA/FA2679)
93 723 (Nursing and caring) 06/06/2017 - 05/06/2021
30 Bachelor of Nursing (Hons)
(MQA/FA8944)
131-134 723 (Nursing and caring) 20/04/2018 - 19/04/2021
31 Postgraduate Certificate in Health Professions Education
(MQA/SWA05162)
20 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 30/06/2018
32 Postgraduate Certificate of Business Administration in Healthcare Management
(MQA/SWA11354)
20 345 (Management and Administration) Mulai 23/10/2019
33 Postgraduate Diploma in Implant Dentistry
(MQA/SWA06111)
34 724 (Dental Studies) Mulai 04/11/2017
34 Postgraduate Diploma in Health Professions Education
(MQA/SWA05163)
32 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 29/06/2019
35 Master of Science (Medical Science & Community Health) (By Research)
(A1468)
NA 721 (Medicine) 29/12/2005 - 28/12/2011
36 Master of Science in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Master of Science in Medical and Health Sciences (By Research)
(A10618)
NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 29/12/2011
37 Master of Science in Public Health
(A10261)
44 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/05/2012
38 Master of Science in Analytical and Pharmaceutical Chemistry
(MQA/FA1191)
43 442 (Chemistry) Mulai 13/09/2013
39 Master of Science in Molecular Medicine
(MQA/FA1299)
40 545 (Applied science) Mulai 21/03/2014
40 Master in Pharmacy Practice
Nama Lama : Master of Pharmacy Practice
(MQA/SWA02796)
40 727 (Pharmacy) Mulai 03/11/2018
41 PhD in Medical and Health Sciences
Nama Lama : Doktor Falsafah Sains Perubatan & Kesihatan (Penyelidikan)
(A3767)
NA 721 (Medicine) Mulai 18/09/2008
42 Post Basic Certificate in Teaching Methodology for Nurses
(MQA/FA2294)
25 723 (Nursing and caring) 10/08/2015 - 09/08/2019
 
CetakCetak