Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Komunikasi Han Chiang (Nama Lama : Kolej Han Chiang)
Alamat : Jalan Lim Lean Teng
11600 Georgetown
Pulau Pinang.No Tel : 04-283 1088
No Faks : 04-282 9325
E-Mel : sslee@hju.edu.my
Laman Web : www.hju.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Kursus Asas Komunikasi
(A9261)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/01/2011
2 Diploma Pengajian Cina
(A1490)
93 312 (Sociology and Cultural Studies) 13/07/2006 - 12/07/2011
3 Diploma in Business Management
(A6822)
90 345 (Management and Administration) 28/03/2007 - 27/09/2012
4 Diploma in Mass Communication
(A6824)
90 321 (Journalism and reporting) 28/03/2007 - 26/03/2013
5 Diploma Reka Bentuk Komunikasi Multimedia
(A4536)
90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/11/2007
6 Diploma Kewartawanan Penyiaran
(A6676)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 29/05/2008
7 Diploma Pengurusan Logistik
(A6013)
90 345 (Management and Administration) Mulai 18/07/2008
8 Diploma Perakaunan
(A6677)
90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 18/07/2008
9 Diploma Teknologi Maklumat
(A6823)
91 481 (Computer Science) Mulai 22/08/2008
10 Diploma Pengajian Cina
(A8546)
90 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 13/07/2011
11 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA1922)
90 345 (Management and Administration) Mulai 28/09/2012
12 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA1735)
90 321 (Journalism and reporting) Mulai 27/03/2013
13 Diploma Seni Visual dan Reka Bentuk
(MQA/FA8378)
90/91 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/06/2020
14 Bachelor of Communication 3+0 in collaboration with University of Southern Queensland, Australia
(A10013)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 28/12/2011
15 Bachelor of Arts (Hons) Business Management 3+0 in collaboration with University of Wolverhampton, UK
(A10561)
129 340 (Business and Administration) Mulai 15/05/2013
16 BA (Hons) Broadcasting and Journalism 3+0 in collaboration with University of Wolverhampton, UK
(MQA/FA1758)
120 321 (Journalism and reporting) 14/03/2016 - 31/08/2017
17 Sarjana Muda Komunikasi (Penerbitan Media) (Kepujian)
(MQA/FA8323)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 25/10/2019
18 Sarjana Muda Komunikasi (Pengiklanan) (Kepujian)
(MQA/FA7534)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 25/10/2019
19 Sarjana Muda Komunikasi (Media Baharu) (Kepujian)
(MQA/FA8946)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 27/03/2020
20 Sarjana Muda Perhubungan Awam (Kepujian)
(MQA/FA8798)
120 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/06/2020
21 Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam Multimedia Kreatif
(MQA/FA7671)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 26/06/2020
22 Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Cina (Kepujian)
(MQA/FA8288)
120 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 26/06/2020
 
CetakCetak