Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej WIM (Nama Lama : Institut Pengurusan Wanita)
Alamat : No.7, Jalan Abang Haji Openg
Taman Tun Dr. Ismail
60000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-7722 1878
No Faks : 03-7728 2995
E-Mel : tpr@wimnet.org.my
Laman Web : www.wimcollege.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Master of Business Administration (International Business) secara kerjasama dengan University of East London, UK
(A6111)
42 340 (Business and Administration) Mulai 15/12/2007
 
CetakCetak