Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Sekolah Kejururawatan Hospital Fatimah
Alamat : No.12, Jalan Sultan Azlan Shah
31400 Ipoh
Perak.No Tel : 05-254 2084
No Faks : 05-253 2084
E-Mel : hfson12@gmail.com
Laman Web : www.fatimah.com.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Penolong Jururawat
(A7308)
67 723 (Nursing and caring) 18/03/2008 - 17/03/2013
2 Sijil Penolong Jururawat
(MQA/FA3993)
65 723 (Nursing and caring) 18/03/2013 - 17/03/2017
3 Sijil Penolong Jururawat
(MQA/FA3993)
67 723 (Nursing and caring) 18/03/2017 - 17/03/2020
4 Diploma Peralihan Penolong Jururawat Kepada Jururawat
(A7309)
109 723 (Nursing and caring) 30/09/2009 - 29/09/2012
5 Diploma Peralihan Penolong Jururawat kepada Jururawat
(MQA/FA3994)
109 723 (Nursing and caring) 30/09/2012 - 29/09/2016
6 Diploma Kejururawatan
Nama Lama : Diploma Peralihan Penolong Jururawat Kepada Jururawat
(MQA/FA3994)
101 723 (Nursing and caring) 30/09/2016 - 29/09/2020
 
CetakCetak