Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang (PSDC)
Alamat : No.1, Jalan Sultan Azlan Shah
11900 Bayan Lepas
Pulau Pinang.No Tel : 04-643 7909
No Faks : 04-643 7929
E-Mel : admin@psdc.org.my
Laman Web : www.psdc.org.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Komputer
(A6384)
95 523 (Electronics and Automation) Mulai 26/08/2008
2 Diploma Kejuruteraan Telekomunikasi
(A5574)
97 523 (Electronics and Automation) Mulai 25/11/2008
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A6593)
98 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/12/2008
4 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A6594)
98 523 (Electronics and Automation) Mulai 09/12/2008
 
CetakCetak