Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Taylor's (Nama Lama : Kolej Taylor's Sri Hartamas)
Alamat : Block E (East Wing), Taylor's Lakeside Campus
No. 1, Jalan Taylor's
47500 Subang Jaya
Selangor.


Latar Belakang PPT
Tarikh Alamat Catatan
01/01/2007 G1, Ground Floor, No. 62, Jalan Sri Hartamas 1, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur. Kolej Taylor's Sri Hartamas
29/11/2017 Block E (East Wing), Taylor's Lakeside Campus, No. 1, Jalan Taylor's, 47500 Subang Jaya Selangor. Kolej Taylor's - 19/7/2018.

No Tel : 03-6203 0168
No Faks : 03-6203 0198
E-Mel : taylorscollege@taylors.edu.my
Laman Web : www.taylors.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Komunikasi
(A7202)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 05/09/2007
2 Program Asas Sains
(A7920)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 11/11/2008
3 Program Asas Alam Bina dan Alam Semulajadi
(A9049)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 18/06/2009
4 Program Asas Pengkomputeran
(A10341)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 17/10/2010
5 Program Asas Perniagaan
(A10096)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/06/2011
6 Program Asas Seni Reka
(A9048)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 16/11/2011
7 Foundation in Engineering
(MQA/FA2716)
50 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 27/02/2014
8 Foundation in Arts
(MQA/FA5536)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 19/11/2015
9 Diploma Perniagaan
(A7436)
90 340 (Business and Administration) Mulai 20/01/2009
10 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A7314)
90 214 (Design) Mulai 15/04/2009
11 Diploma Komunikasi
(A10340)
91 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/04/2010
12 Diploma in Information Technology
(MQA/FA0095)
90 481 (Computer Science) Mulai 06/06/2013
13 ACCA Qualification
(A10769)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/08/2011
14 South Australian Certificate of Education (SACE)
Nama Lama : South Australian Matriculation
(A9120)
53 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 09/04/2009
15 General Certificate Of Education-Advanced Level (GCE 'A' Level)
(A8684)
54 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/04/2009
16 International Baccalaureate Diploma in collaboration with the International Baccalaureate Organization (IBO), Geneva
(A9969)
93 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 24/12/2010
 
CetakCetak