Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) (Nama Lama : Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka)
Alamat : Batu 28, Kuala Sungai Baru
78200 Melaka
Melaka.No Tel : 06-387 8420
No Faks : 06-387 8368
E-Mel : aiwana@kuim.edu.my/sitinoraini@kuim.edu.my
Laman Web : www.kuim.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Pengajian Asas Perniagaan
(MQA/FA1632)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 07/04/2014
2 Sijil Pengurusan Perniagaan
(A1398)
51 345 (Management and Administration) 27/09/2005 - 26/09/2010
3 Diploma Pengurusan & Pentadbiran Islam
(A1132)
96 345 (Management and Administration) 01/12/2004 - 30/11/2009
4 Diploma Pengajian Islam Dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A1169)
96 221 (Religion) 27/01/2005 - 26/01/2010
5 Diploma Kaunseling
(A1231)
93 762 (Social work and counselling) 10/03/2005 - 09/03/2010
6 Diploma Kewangan
(A1230)
94 343 (Finance, banking, insurance) 10/03/2005 - 09/03/2010
7 Diploma Perakaunan
(A1538)
94 344 (Accounting and Taxation) 20/08/2005 - 27/02/2011
8 Diploma Pemasaran
(A1397)
94 342 (Marketing and Advertising) 27/09/2005 - 26/09/2010
9 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A1539)
94 481 (Computer Science) 10/03/2006 - 09/03/2011
10 Diploma Undang-Undang dan Syariah
(A1621)
96 380 (Law) 21/04/2006 - 20/04/2011
11 Diploma Pengurusan Perhotelan
(A3693)
91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 20/11/2006
12 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A6077)
92 812 (Travel, tourism and leisure) 17/09/2007 - 16/09/2012
13 Diploma Kejururawatan
(A1828)
100 723 (Nursing and caring) 30/04/2009 - 29/04/2012
14 Diploma Syariah Islamiyyah
(A7956)
92 221 (Religion) Mulai 15/05/2009
15 Diploma Usuluddin
(A7957)
92 221 (Religion) Mulai 15/05/2009
16 Diploma Pentadbiran Islam
Nama Lama : Diploma Pengurusan Dan Pentadbiran Islam
(A10174)
95 345 (Management and Administration) Mulai 01/12/2009
17 Diploma Pengajian Islam dengan Pengurusan Sumber Manusia
Nama Lama : Diploma Pengajian Islam dengan Pembangunan Sumber Manusia
(A9316)
95 221 (Religion) Mulai 27/01/2010
18 Diploma Kaunseling
(A9315)
93 762 (Social work and counselling) Mulai 10/03/2010
19 Diploma Kewangan
(A9468)
94 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/03/2010
20 Diploma Kewangan Syariah
(A8771)
90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 30/03/2010
21 Diploma Pengurusan Acara
(A7632)
92 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 11/06/2010
22 Diploma Pemasaran
(A9754)
94 342 (Marketing and Advertising) Mulai 27/09/2010
23 Diploma Perakaunan
(A9838)
91 344 (Accounting and Taxation) Mulai 28/02/2011
24 Diploma Sistem Maklumat Perniagaan
(A9308)
94 340 (Business and Administration) Mulai 10/03/2011
25 Diploma Perundangan Syariah
Nama Lama : Diploma Syariah
(A9314)
96 381 (Syariah Law) Mulai 21/04/2011
26 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7552)
99 522 (Electricity and Energy) Mulai 06/06/2011
27 Diploma Kejuruteraan Elektronik secara kerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
(A7553)
98 523 (Electronics and Automation) Mulai 06/06/2011
28 Diploma Bioteknologi
(A7973)
92 545 (Applied science) Mulai 22/06/2011
29 Diploma Kejururawatan
(A11786)
101 723 (Nursing and caring) 30/04/2012 - 29/10/2017
30 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A11503)
92 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/09/2012
31 Diploma Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat
(A10187)
96 221 (Religion) Mulai 05/04/2013
32 Diploma Kejuruteraan Elektrik
(MQA/FA0111)
96 522 (Electricity and Energy) 29/04/2014 - 10/09/2018
33 Diploma Pengurusan Inovasi
(MQA/FA0609)
96 345 (Management and Administration) Mulai 10/06/2014
34 Diploma Kejuruteraan Automotif
(MQA/FA0439)
96 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 20/06/2014 - 30/06/2018
35 Diploma Komunikasi Massa
(MQA/FA0611)
94 321 (Journalism and reporting) Mulai 07/07/2014
36 Diploma Kejururawatan
(MQA/FA9085)
112 723 (Nursing and caring) 30/10/2017 - 29/10/2020
37 Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(MQA/FA5158)
96 143 (Training for preschool teachers) Mulai 01/10/2018
38 Diploma Kejuruteraan Tenaga
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Teknologi Hijau
(MQA/FA4339)
93 522 (Electricity and Energy) Mulai 23/11/2018
39 Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Kepujian)
(A10708)
120 311 (Psychology) Mulai 29/12/2011
40 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) dengan Kepujian
(MQA/FA0109)
123 345 (Management and Administration) Mulai 09/01/2014
41 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dengan Kepujian
(MQA/FA0176)
129 345 (Management and Administration) Mulai 09/01/2014
42 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA0489)
123 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 17/12/2015
43 Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA0998)
120 221 (Religion) Mulai 23/03/2016
44 Ijazah Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam dengan Kepujian
(MQA/FA10700)
120 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 26/12/2017
45 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pemasaran) dengan Kepujian
(MQA/FA4554)
126 340 (Business and Administration) Mulai 07/11/2018
46 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan
(MQA/FA0610)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 02/01/2013
47 Ijazah Sarjana Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0440)
NA 141 (Teaching and Training) Mulai 25/02/2013
48 Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
(MQA/FA0997)
NA 221 (Religion) Mulai 25/02/2013
49 Ijazah Sarjana Syariah
(MQA/FA1944)
NA 221 (Religion) Mulai 15/06/2017
50 Ijazah Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
(MQA/FA0968)
NA 142 (Education science) Mulai 05/04/2017
51 Ijazah Doktor Falsafah Sejarah
(MQA/FA0969)
NA 225 (History and Archaelogy) Mulai 03/08/2017
52 Doktor Falsafah Syariah
Nama Lama : Doktor Falsafah Pengajian Islam (Syariah)
(MQA/FA5010)
NA 221 (Religion) Mulai 17/10/2018
 
CetakCetak