Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Teknologi dan Pengurusan Bostonweb
Alamat : Tingkat 2, Menara MBF
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2713 8211
No Faks : 03-2713 8212
E-Mel : enquiry@bostonweb.edu.my
Laman Web : www.bostonweb.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Maklumat
(A3300)
90 481 (Computer Science) 10/11/2008 - 25/09/2016
2 Diploma in Cyber Security
(A8913)
91 482 (Computer Use) 19/04/2012 - 25/09/2016
3 Diploma Technopreneurship
(A8320)
90 340 (Business and Administration) 27/04/2012 - 25/09/2016
 
CetakCetak