Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
INPENS International College (Nama Lama : Kolej INPENS)
Alamat : Bandar Armada Putra
Pulau Indah
42100 Pelabuhan Klang
Selangor.No Tel : 03-3101 5757
No Faks : 03-3101 5858
E-Mel : inpens@inpens.edu.my
Laman Web : www.inpens.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A0225)
93 523 (Electronics and Automation) 22/12/2000 - 21/12/2005
2 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A0227)
93 523 (Electronics and Automation) 22/12/2000 - 21/12/2005
3 Diploma Pengajian Perniagaan
(A0229)
90 340 (Business and Administration) 16/10/2001 - 15/10/2006
4 Diploma Perakaunan
(A0228)
95 344 (Accounting and Taxation) 16/10/2001 - 15/10/2006
5 Diploma Teknologi Maklumat
(A0230)
89 481 (Computer Science) 27/11/2001 - 26/11/2006
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(A0226)
93 521 (Mechanics and Metal Work) 01/09/2002 - 31/08/2007
7 Diploma Pengurusan Pentadbiran
(A0516)
92 345 (Management and Administration) 25/03/2003 - 24/03/2008
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik
(A1319)
95 523 (Electronics and Automation) 22/06/2005 - 21/06/2010
9 Diploma Kejuruteraan Mekatronik
(A1320)
95 523 (Electronics and Automation) 22/06/2005 - 21/06/2010
10 Diploma Teknologi Maklumat
(A1683)
92 481 (Computer Science) 09/06/2006 - 08/06/2011
11 Diploma Teknologi Rangkaian Komputer
(A1682)
92 481 (Computer Science) Mulai 09/06/2006
12 Diploma Pengajian Perniagaan
(A1632)
90 340 (Business and Administration) Mulai 16/10/2006
13 Diploma Perakaunan
(A1633)
92 344 (Accounting and Taxation) 16/10/2006 - 15/10/2011
14 Diploma Pengajian Perniagaan Secara Kerjasama Dengan UiTM
(A7160)
95 340 (Business and Administration) 23/10/2007 - 22/10/2012
15 Diploma Perakaunan Secara Kerjasama Dengan UiTM
(A7161)
95 344 (Accounting and Taxation) 23/10/2007 - 22/10/2012
 
CetakCetak