Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Sunway Kuching
Alamat : No.1, Plaza Song
Lot 12168, Blok 16, KCLD Jalan Tun Jugah
93350 Kuching
Sarawak.No Tel : 082-451221
No Faks : 082-461226
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Group Diploma Tahap 3 - London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) - Business Studies
(A6135)
60 340 (Business and Administration) Mulai 16/03/2009
2 Certified Accounting Technician (CAT)
(A10544)
60 344 (Accounting and Taxation) Mulai 11/05/2010
3 Diploma Pengajian Komputer
(A6438)
90 481 (Computer Science) Mulai 07/01/2010
4 Diploma Perakaunan
(MQA/FA3023)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/06/2015
5 Diploma Pengurusan Perniagaan
(MQA/FA7670)
90 345 (Management and Administration) Mulai 10/01/2019
6 The Association of Chartered Certified Accountant (ACCA)
(MQA/FA2731)
120 344 (Accounting and Taxation) Mulai 20/09/2012
 
CetakCetak