Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Perak)
Alamat : Jalan Kolej, Taman Bandar Baru
31900 Kampar
Perak.No Tel : 05-466 0388
No Faks : 05-466 0390
E-Mel : perak@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0127)
63 340 (Business and Administration) Mulai 19/01/2009
2 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0126)
63 340 (Business and Administration) Mulai 19/01/2009
3 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0124)
62 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
4 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0131)
63 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/01/2009
5 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0130)
63 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/01/2009
6 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Perkhidmatan Makanan)
(AA0129)
63 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/01/2009
7 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(AA0128)
61 342 (Marketing and Advertising) Mulai 20/01/2009
8 Sijil Pengurusan Acara
(MQA/FA1079)
63 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/05/2013
9 Diploma in E-Marketing
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (E-Perdagangan dan Pemasaran)
(AA0156)
93 342 (Marketing and Advertising) Mulai 06/01/2009
10 Diploma Pengurusan Hospitaliti (Perkhidmatan Makanan)
(AA0161)
94 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 19/01/2009
11 Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0154)
91 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
12 Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0153)
91 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
13 Diploma Pengurusan Hotel
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0159)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/02/2009
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0160)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 03/02/2009
15 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0155)
92 482 (Computer Use) Mulai 05/02/2009
16 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(MQA/FA1075)
93 342 (Marketing and Advertising) Mulai 01/06/2011
17 Diploma Pengurusan Acara
(MQA/FA1078)
94 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 20/12/2013
18 Diploma in Culinary Arts
(MQA/FA5836)
93 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 16/11/2017
19 Diploma Perhubungan Awam
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10854)
92 321 (Journalism and reporting) Mulai 25/12/2017
20 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10855)
92 340 (Business and Administration) Mulai 03/01/2018
21 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10853)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/01/2018
22 Diploma in Communication and Media Studies
(MQA/FA7542)
93 321 (Journalism and reporting) Mulai 27/09/2019
23 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(AA0157)
63 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 01/02/2009
24 Diploma Lanjutan Pengurusan Hospitaliti (Pelancongan)
(AA0158)
66 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 03/02/2009
25 Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti (Kepujian)
(MQA/FA4092)
127 811 (Hotel, restaurant and catering) 31/12/2014 - 31/12/2016
26 Bachelor of Hospitality and Catering Management (Honours)
(MQA/FA4628)
122 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 08/01/2016
27 Bachelor of Tourism Management (Honours) Event Management
(MQA/FA7511)
121 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 07/11/2018
 
CetakCetak