Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor (Nama Lama : Kolej Tunku Abdul Rahman Kampus Cawangan Johor)
Alamat : Jalan Segamat / Labis
85000 Segamat
Johor.No Tel : 07-927 0801
No Faks : 07-927 0802
E-Mel : johor@tarc.edu.my
Laman Web : www.tarc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(AA0193)
63 340 (Business and Administration) Mulai 19/01/2009
2 Sijil Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(AA0192)
63 340 (Business and Administration) Mulai 19/01/2009
3 Sijil Pengajian Sains Komputer
(AA0190)
61 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
4 Sijil Pengilangan Pakaian
(AA0194)
60 214 (Design) Mulai 19/01/2009
5 Sijil Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA1077)
63 321 (Journalism and reporting) Mulai 20/05/2011
6 Sijil Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(MQA/FA1074)
63 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 27/05/2011
7 Diploma Pemasaran
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pemasaran)
(AA0165)
93 342 (Marketing and Advertising) Mulai 14/01/2009
8 Diploma Pengilangan Pakaian
(AA0166)
98 214 (Design) Mulai 19/01/2009
9 Diploma Sains (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
(AA0163)
91 482 (Computer Use) Mulai 19/01/2009
10 Diploma Sains (Sistem Maklumat Perniagaan)
(AA0162)
94 481 (Computer Science) Mulai 19/01/2009
11 Diploma Sains (Teknologi Internet)
(AA0164)
92 482 (Computer Use) 05/02/2009 - 31/05/2023
12 Diploma Keusahawanan
(MQA/FA1251)
91 345 (Management and Administration) Mulai 11/05/2012
13 Diploma Pengurusan Hotel
Nama Lama : Diploma Pengurusan Hospitaliti (Pengurusan Hotel)
(MQA/FA3772)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 15/04/2013
14 Diploma Perhubungan Awam
Nama Lama : Diploma Komunikasi Massa (Perhubungan Awam)
(MQA/FA10858)
92 321 (Journalism and reporting) Mulai 25/12/2017
15 Diploma in Business Administration
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Pentadbiran Perniagaan)
(MQA/FA10859)
92 340 (Business and Administration) Mulai 03/01/2018
16 Diploma in Accounting
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Perakaunan)
(MQA/FA10857)
92 344 (Accounting and Taxation) Mulai 03/01/2018
17 Diploma in Computer Science (Data Science)
(MQA/FA7636)
93 481 (Computer Science) Mulai 26/10/2018
18 Diploma in Information Technology (ICT Systems Support)
(MQA/FA7594)
91 482 (Computer Use) Mulai 26/10/2018
19 Diploma in Information Technology (Mobile Application Development)
(MQA/FA7595)
92 482 (Computer Use) Mulai 26/10/2018
20 Diploma in Aquaculture
(MQA/FA7567)
90 624 (Fisheries) Mulai 07/11/2018
 
CetakCetak