Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Surya
Alamat : Tingkat 4, 17 & 18, NB Tower
No. 5050 Jalan Bagan Luar
12000 Butterworth
Pulau Pinang.No Tel : 04-329 2929
No Faks : 04-329 2928
E-Mel : ceo@surya.edu.my
Laman Web : www.surya.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Asas Sains
(A9503)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 31/03/2010
2 Diploma Kejururawatan
(A9525)
104 723 (Nursing and caring) 28/12/2012 - 27/12/2015
3 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A9483)
102 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/01/2014
 
CetakCetak