Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Taylor's Subang Jaya
Alamat : No. 1, Jalan SS 15/8
47500 Subang Jaya
Selangor.No Tel : 03-5636 2641
No Faks : 03-5634 5209
E-Mel : taylorscollege@taylors.edu.my
Laman Web : www.taylors.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Matrikulasi South Australia
(A1535)
64 010 (Basic / broad, general programmes) 12/06/2006 - 11/06/2011
2 Pra-Universiti Kanada
(A1534)
51 010 (Basic / broad, general programmes) 12/06/2006 - 11/06/2011
3 Canadian Pre - University
(A10098)
51 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/06/2011
4 General Certificate Of Education - Advanced Level (GCE 'A' Level)
(A1536)
62 010 (Basic / broad, general programmes) 10/07/2006 - 09/07/2011
5 South Australian Certificate of Education (SACE)
Nama Lama : South Australian Matriculation
(A10097)
53 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/06/2011
6 General Certificate of Education Advanced Level (GCE 'A' Level)
(A10095)
54 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 10/07/2011
 
CetakCetak