Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Metropoint
Alamat : Suite 28-01, Aras 28, City Square
No. 108, Jalan Wong Ah Fook
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-221 7501
No Faks : 07-221 7503
E-Mel : info@metropoint.edu.my
Laman Web : www.metropoint.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA4695)
52 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 07/04/2014
2 Diploma Teknologi Maklumat secara kerjasama dengan NIIT, India
(A8245)
94 481 (Computer Science) Mulai 25/03/2011
3 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A8603)
90 345 (Management and Administration) Mulai 07/11/2012
4 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A8656)
90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/11/2012
 
CetakCetak