Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej TESDEC
Alamat : Kawasan Perindustrian Bukit Khor
21600 Marang
Terengganu.No Tel : 09-627 2222
No Faks : 09-627 2200
E-Mel : info@tesdec.edu.my
Laman Web : www.tesdec.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Sijil Sains
(A11761)
60 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/01/2012
2 Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance in collaboration with Universiti Kuala Lumpur-Malaysia France Institute (UniKL-MFI)
(A10364)
98 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) Mulai 10/08/2011
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Kimpalan) secara kerjasama dengan Universiti Kuala Lumpur - Malaysia France Institute (UniKL - MFI)
(MQA/FA4952)
94 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 22/03/2017
 
CetakCetak