Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Netherlands Maritime Institute of Technology (NMIT)
Alamat : Aras 11, 12, 13 & 14
Plaza Kotaraya, Jalan Trus
80000 Johor Bahru
Johor.No Tel : 07-227 2020
No Faks : 07-227 1818
E-Mel : registrar@nmit.edu.my
Laman Web : www.nmit.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma in Maritime Transportation Management
(MQA/FA0226)
92 840 (Transport services) Mulai 12/04/2013
2 Diploma in Shipping Management
(MQA/FA0653)
92 840 (Transport services) Mulai 12/04/2013
3 Diploma in Port Management
(MQA/FA0758)
92 345 (Management and Administration) Mulai 09/09/2013
 
CetakCetak