Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Putra Business School (PBS)
Alamat : Putra Business School (PBS)
43400 UPM Serdang
Selangor.No Tel : 03-8946 7440
No Faks : 03-8943 4019
E-Mel : enquiry@putrabs.edu.my
Laman Web : http://www.putrabusinessschool.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Master of Business Administration
(MQA/FA2738)
48 340 (Business and Administration) Mulai 10/04/2014
2 Master of Management (Information Technology)
(MQA/FA2739)
42 345 (Management and Administration) Mulai 10/04/2014
3 Master of Science (Management)
(MQA/FA2740)
- 345 (Management and Administration) Mulai 26/01/2016
4 Master of Business Administration (Accounting)
(MQA/FA8332)
48 345 (Management and Administration) Mulai 05/09/2018
5 Master of Business Administration (Marketing)
(MQA/FA8333)
48 345 (Management and Administration) Mulai 14/09/2018
6 Master of Business Administration (Human Potential Management)
(MQA/FA8656)
48 345 (Management and Administration) Mulai 19/09/2018
7 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Tadbir Urus Korporat)
(MQA/FA8639)
48 345 (Management and Administration) Mulai 17/07/2019
8 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan)
(MQA/FA8637)
48 345 (Management and Administration) Mulai 01/08/2019
9 Master Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Am)
(MQA/FA8638)
48 345 (Management and Administration) Mulai 26/08/2019
10 Doctor of Philosophy (PhD) (Management)
(MQA/FA2741)
NA 345 (Management and Administration) Mulai 28/03/2016
 
CetakCetak