Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej TMC
Alamat : A-GR-1 Blok A, C-11-01 (Tingkat 14) Blok C
Menara Uncang Emas (UE3) 85, Jalan Loke Yew
55200
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-9282 1000
No Faks : 03-9282 3000
E-Mel : tmccollege@gmail.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Foundation in Science
(MQA/FA0924)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 21/05/2013
2 Diploma in Business Management
(MQA/FA1974)
90 345 (Management and Administration) Mulai 26/07/2016
 
CetakCetak